Hoe worden de inkomsten op mijn auteursrechten belast?

Ik illustreer brochures die worden uitgegeven door een bekende onderneming. Hoe kan ik mijn auteursrechten beschermen? En vooral: hoe behandelt de fiscus de inkomsten die eruit voortvloeien?

In het intellectuele of fiscale recht is de kwalificatie die aan de creatie wordt gegeven van cruciaal belang. In de wet van 30 juni 1994 “betreffende het auteursrecht en de naburige rechten” vinden we echter geen echte definitie terug van wat nu juist door het auteursrecht wordt beschermd. Het werk moet hoe dan ook oorspronkelijk zijn (dus de stempel dragen van de persoonlijkheid van de auteur) en in een vorm zijn gegoten die mededeling aan het publiek mogelijk maakt. Het kan gaan om een letterkundig, wetenschappelijk of kunstwerk (boeken, brochures, voordrachten, muziekstukken, foto’s, illustraties, schetsen, artikels…).

Een specifieke wet “betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s” schakelt software gelijk met letterkundig werk. Als de wetgeving van een Europese lidstaat collectieve werken (zoals een computerprogramma) erkent, wordt de persoon die zo’n werk heeft gecre-eerd geacht de auteur ervan te zijn. Wordt software gemaakt in het kader van een beroepsactiviteit, dan komen de vermogensrechten in verband met het programma (onder meer het publiek mededelingsrecht en het verveelvoudigingsrecht) toe aan de werkgever, tenzij contractueel anders bepaald. De morele rechten (onder meer het divulgatierecht en het paterniteitsrecht) blijven de maker juridisch beschermen.

De wet van 16 juli 2008 beantwoordt uw vraag over de inkomsten gedeeltelijk door voor auteursrechten een specifiek fiscaal stelsel in te voeren. Zelfs als de rechten waaruit de inkomsten voortvloeien worden toegewezen aan een beroepsactiviteit, blijven de inkomsten uit de overdracht ervan ‘roerende inkomsten’ tot een bedrag van 37.500 euro. Er moet met andere woorden roerende voorheffing op worden betaald. Inkomsten uit lonen, baten of erelonen die als beroepsinkomsten worden beschouwd, worden niet gezien als inkomsten uit auteursrechten. Bij twijfel kan de aard van de inkomsten vooraf worden bepaald door de dienst ‘voorafgaande beslissingen in fiscale zaken’. Uit de contracten tussen de overdrager en de verkrijger van de rechten moet blijken dat de bedragen werden betaald als auteursrechten en niet ter vergoeding van prestaties in het raam van een arbeidovereenkomst.

Hebt u een vraag voor onze experts?

Stuur een e-mail naar expert@trends.be.

Nicolas Tancredi, manager bij Deloitte

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content