Hoe kunnen investeerders bedrijven aanzetten tot minder uitstoot?

Triodos Bank
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

12 oktober 2021, 15:41 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 08:11

Om de klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 °C opwarming te halen, moeten onze emissies drastisch naar beneden. Bedrijven kunnen daartoe bijdragen door aan te sluiten bij het Science Based Targets initiative en te gaan voor wetenschappelijke emissiereductietargets. En wat kunnen investeerders doen?

Toen regeringen van over de hele wereld in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekenden, engageerden zij zich ertoe de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 °C en bij voorkeur tot 1,5 °C tegenover het pre-industriële niveau. Om dat laatste target te halen en om negatieve gevolgen zoals extreme weersomstandigheden, voedseltekorten en biodiversiteitsverlies te temperen, is het hoogste ambitieniveau nodig, volgens de meest recente klimaatwetenschap.

Om bedrijven te helpen in lijn met die klimaatwetenschap en -doelstellingen te handelen, werd het Science Based Targets initiative (SBTi) opgericht. Al meer dan 1.000 bedrijven sloten zich erbij aan en engageerden zich zo om uitstootdoelstellingen te hanteren die in lijn zijn met het 1,5 °C-traject, én erover te communiceren en te rapporteren. Op de website van SBTi zie je de deelnemers, in welke fase ze zitten en met hoeveel procent ze hun CO2-uitstoot precies willen beperken.

Wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen

Dat meer en meer privébedrijven zich bij de SBTi-beweging aansluiten is een goede zaak. Maar de tijd dringt en dus moeten dergelijke initiatieven sneller uitgerold worden, vindt Triodos Investment Management (Triodos IM), en daar kunnen investeerders een rol in spelen. Daarom gaat de fondsbeheerder de dialoog aan met de bedrijven waarin het belegt. Triodos IM vraagt de bedrijven om voor alle relevante domeinen wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vast te leggen die over 5 tot 15 jaar lopen.

Wil jij ook beleggen in organisaties met een positieve impact op de wereld?

Bij Triodos Bank vind je uitsluitend zulke beleggingen:

· Fondsen die echte verandering financieren, onder meer duurzame voeding, sociale inclusie, hernieuwbare energie.

· Schadelijke activiteiten zijn uitgesloten, zoals wapens, fossiele brandstof of tabak.

· Dat mag gezien worden: je vindt élk bedrijf in élk fonds opgelijst op de site.

Meer weten

Benadering

Als actieve aandeelhouder volgt Triodos IM de bedrijven waarin ze investeert op de voet en gaat ze een constructieve dialoog aan. Ze richt zich daarbij in de eerste plaats op bedrijven die achterop lopen in hun klimaatveranderingsprogramma en die nog geen (wetenschappelijk onderbouwde) emissiereductiedoelstellingen hebben.

Een tweede groep waarop Triodos IM focust, zijn de grote uitstoters in haar portefeuille. Wanneer die groep zijn uitstoot beperkt, kan dat namelijk een aanzienlijk effect hebben op de totale emissiereductie. Daarom heeft de fondsbeheerder de vijf grootste directe uitstoters per fonds geïdentificeerd en hen prioriteit gegeven in het dialoogproject. De analisten hebben sinds 2020 al 35 bedrijven gecontacteerd om met hen in gesprek te gaan over doelstellingen en strategieën op het gebied van klimaatverandering

Beleggen met een positieve impact op de wereld, in alle transparantie? Ga naar triodos.be/duurzaam-beleggen