Hoe beleggen in Polen?

De toegang tot individuele Poolse aandelen is niet zo eenvoudig voor een particuliere belegger in België. Hij kan onder meer beleggen in aandelen die zowel noteren in Warschau als op een westerse beurs, hoewel in het laatste geval de liquiditeit van de aandelen en de keuzemogelijkheden veel beperkter zijn. In dit kader toont Philip Screve zich enthousiast over de banksector. De lokale markt wordt onvoldoende bediend; de groei van de kredietactiviteit is vertraagd, maar blijft sterker dan die van de buurlanden; de leenvoorwaarden worden soepeler. De ratio leningen/deposito’s blijft echter aan de hoge kant, namelijk 120 %, een stuk boven het regionale gemiddelde, dat onder 100 % ligt. Sommige banken, die gedeeltelijk afhingen van de financiering van vandaag minder gulle buitenlandse moedermaatschappijen, voeren nu hun inspanningen op om lokale financiering te vinden. Dat leidt tot een hevige onderlinge concurrentiestrijd om zoveel mogelijk deposito’s binnen te rijven, wat uiteraard een impact heeft op de nettorentemarges. De grote omvang van de markt en het feit dat de ratio leningen/bbp onder 50 % blijft (tegenover meer dan 60 % voor de regio) doet ons vermoeden dat er nog een aanzienlijk potentieel bestaat. De specialist van Dexia onderstreept ook het feit dat tal van analisten de winstvooruitzichten van de Poolse banken opwaarts hebben herzien, dat renteverhogingen door de centrale bank weinig waarschijnlijk zijn voor het tweede semester en dat in afwachting daarvan de daling van de reële rente een stijging van de koers-winstverhouding mogelijk maakt. Zijn favoriete aandeel is PKO Bank Polski. Die bank is erin geslaagd de daling van de deposito’s van particulieren een halt toe te roepen en haar activiteit bij bedrijven is volop aan het groeien; na een kapitaalverhoging is haar finan-ciële situatie solide; ze is gedeeltelijk in handen van de staat, wat haar een defensief karakter geeft.

Ook Pavel Kopecek staat gunstig tegenover de financiële sector. Zijn voorkeur gaat uit naar Bank Zachodni WBK, die volgens hem goedkoper is en niet lijdt aan de kwaaltjes waarmee haar concurrenten te kampen hebben, bijvoorbeeld een daling van de marges op deposito’s, een stijging van leningen aan slechte kredietnemers, enzovoort. Daarnaast is hij ook positief over de raffinaderijsector, met PKN Orlen en LOTOS, die zouden moeten kunnen profiteren van niet-recurrente winsten gelinkt aan de opwaartse herziening van hun reserves en aan de verkoop van niet-essentiële activa. De koers van LOTOS heeft onlangs een duikvlucht genomen nadat de overheid had bekendgemaakt dat ze overwoog haar belang te verkopen en doordat er nieuwe aandelen zouden worden uitgegeven op de markt. Zodra die kwestie geregeld is, zal LOTOS wellicht beter gaan presteren, aldus de specialist van KBC Asset Management.

Een andere mogelijkheid is inzetten op westerse bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn op de Poolse markt. Dat is de weg die onder meer Carmignac Gestion heeft gekozen door bijvoorbeeld te beleggen in het Zweedse bedrijf Oriflame Cosmetics, een groep die ongeveer 80 % van haar omzet uit Oost-Europa haalt. Oriflame heeft geopteerd voor een commercieel model dat vergeleken kan worden met dat van het bedrijf Avon in de VS. Het verdeelt zijn schoonheidsproducten via een netwerk van vrouwen die hun vriendinnen ervan proberen te overtuigen de producten te gebruiken. Dat model is erg succesvol en maakt het mogelijk voor de groep om snel in deze markten te penetreren. Ondanks zijn aantrekkelijke groeivooruitzichten heeft het aandeel een rendement van de free cashflow van slechts 6 %, aldus Carmignac. De groep is ook van plan om haar activiteiten in India uit te breiden.

Ten slotte kunnen particulieren ook kiezen voor een fonds belegd in opkomend Europa exclusief Rusland. Die categorie van fondsen wijdt doorgaans een groot deel van haar kapitaal aan Polen. Beleggers moeten uiteraard nagaan of er geen overlappingen zijn met andere fondsen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content