Het Web op kantoor

De nieuwe versie van Windows, die voornamelijk gericht is op het Web, zou binnen enkele maanden op de markt moeten verschijnen. Dit nieuwe besturingssysteem geniet minder belangstelling van de media dan het geval was voor Windows 95, en roept ook heel wat vragen op.

De toekomstige versie van Windows luistert naar de naam Windows 98 en hoewel we nauwelijks meer weten dan dat, toch rijzen er al heel wat vragen. Onder de oude codenaam “Memphis” wordt een nieuwe benadering van de werkomgeving geschapen, meer gericht op het Web. Gebruiksvriendelijker zeggen sommigen : een rechtstreekse erfenis van Windows en vooral van Windows 95.

De eerste vraag die dit nieuwe besturingssysteem oproept, houdt verband met zijn reputatie. De verspreiding van de eerste betaversies gebeurde enkele weken geleden en toch blijft het verdacht stil. Zelfs de gespecialiseerde vakbladen spreken er amper over.

Misschien is het nog te vroeg. En toch… Wie zal ooit de koude drukte in de media vergeten rond Windows 95, bijna één jaar voordat het op de markt gebracht werd ? Windows 98 wordt tenslotte voor het begin van volgend jaar verwacht.

Maar Windows 98 wordt blijkbaar eerder beschouwd als een eenvoudige upgrade dan een echte ommekeer in de informaticagewoonten. Vergeleken met Windows 98 implementeerde Windows 95 veel meer nieuwigheden : een 32 bits-omgeving (nochtans deels gebaseerd op de 16 bits), preemptive multitasking, multiprocessing, een grote gebruiksvriendelijkheid… Memphis lijkt op het eerste gezicht op een revisie van Windows 95 aangevuld met de integratie van Internet Explorer 4 (momenteel nog in betaversie). Sensationele nieuwe elementen zijn er niet bijgekomen.

Het gebrek

aan aandacht in de media wordt door Microsoft anders verklaard. Volgens Marc Bresseel, communicatieverantwoordelijke voor Microsoft België, is het stilzwijgen rond Windows 98 eerder te wijten aan de “fuzz” rond Internet Explorer 4. De ene verstopt zich achter de andere.

We mogen in ieder geval niet denken dat het succes van een softwareprogramma afhangt van zijn “revolutionaire” karakter. Dergelijke benadering doet af aan de andere kwaliteiten van de toepassing. Neen, één van de redenen, en misschien wel de belangrijkste, van de stilte rond Windows 98 is dat alle nieuwe aspecten van Windows 95 nog niet uitgeput zijn. En daarenboven lijkt de professionele wereld nog niet klaar om over te stappen naar een nieuwe versie van Windows vermits ze versie 3. x nog steeds gebruiken. De studieresultaten van Forrester Research tonen inderdaad aan dat ongeveer 70 % van de bedrijfsleiders nog steeds met de oudere 16 bits-softwareversie werkt. Waarom zouden ze zich dan bekommeren om Windows 98 ?

Dezelfde studie beklemtoont eveneens een ander, meer algemeen probleem van Windows. Het blijkt namelijk dat managers helemaal in het ijle grijpen over de strategische weg die Microsoft wil bewandelen. Waarom bestaan Windows NT en Windows 95 als twee radicaal verschillende systemen naast elkaar en zijn ze toch zo gelijkaardig ?

Wie is wie ?

Enkele maanden geleden, na het uitbrengen van NT 4, waarvan de interface en het gebruik nauw aansloot bij Windows 95, besloot Microsoft deze twee producten op te splitsen in twee verschillende marktsegmenten : Windows 95 was bestemd voor de privé-gebruiker of de kleine onderneming, terwijl NT eerder geschikt was voor professionelen op zoek naar een krachtig en veilig systeem.

Maar wat blijkt ?… De voorkeur van de professionele wereld gaat eerder uit naar Windows 95 als minder “gulzig” client-besturingssysteem en naar NT als server. Daarentegen neemt de privé-gebruiker steeds meer zijn toevlucht tot NT.

De studie van Forrester Research beaamt ook de ongerustheid die leeft onder de ondervraagde managers. Zullen deze twee besturingssystemen gescheiden blijven of komt er een fusie ? Welke van de twee systemen moet men intussen kiezen ? Niet onbelangrijk is dat de compatibiliteit met de oudere software onder Windows 3. x of DOS beter ondersteund wordt door Windows 98 dan door NT.

Voor de toekomst beveelt Microsoft trouwens het gebruik van Windows 95 aan voor oudere 16 bits-toepassingen die niet compatibel zijn met NT. Hetzelfde geldt voor Windows 95. NT daarentegen, is vooral bestemd voor diegenen die een robuust 32 bits-systeem verkiezen. De oudere 16 bits- of Dos-applicaties zijn gedoemd langzaam te verdwijnen. De 32 bits-generatie neemt de fakkel over. Windows 98 bevat trouwens alle componenten om een langzame en zachte overgang naar NT-workstations te verzekeren.

Wat nieuws ?

Wat stelt Windows 98 nu voor ? In eerste instantie dus de integratie van Internet Explorer 4. Dat is natuurlijk niet alles, maar het is een startsein voor de nieuwe Internet-strategie van Microsoft.

Indien de programmeertaal Java op grotere schaal zou worden gehanteerd voor meer geavanceerde programma’s eerder dan voor eenvoudige zaken, zouden andere besturingssystemen dan Windows eveneens succes kunnen boeken. De gebruiker zou dan niet meer verplicht zijn Windows te gebruiken omdat die nu juist de meeste programma’s ondersteunt. Elke toepassing in Java zou inderdaad onder eender welk besturingssysteem kunnen draaien.

Het verbaast ons dus niet dat Microsoft wel voorstander is van Java maar niet van de “zuivere” Java, die onder alle besturingssystemen kan draaien. Java met geavanceerde functionaliteiten en afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem ligt dus eerder in de lijn van Microsoft. Logisch dus dat Microsoft via zijn Internet Explorer en zijn toekomstige Windows 98, het gebruik van ActiveX aanmoedigt. Deze controlesystemen draaien, vandaag de dag, alleen onder Windows.

De nieuwe Windows 98 betekent dus een inhaalmanoeuvre van Microsoft om de Internet-markt opnieuw voor zich te winnen. Met Windows 95 richtte het besturingssysteem zich vooral tot het document : documenten (teksten, beelden, databases) manipuleren was belangrijker dan toepassingen gebruiken. Windows 98 zal in de eerste plaats focussen op het Internet.

Deze tendens wordt trouwens beklemtoond door de nieuwe Internet Explorer. Dit programma, oorspronkelijk alleen bedoeld als browser voor het Web, ontpopte zich tot een algemeen Verkenners-programma, waarmee men niet alleen Webpagina’s kan bekijken. Meer nog, het kan ook dienen als een vertrekpunt voor andere programma’s die gebruik maken van het Internet : denk aan e-mail, de mogelijkheid om werkgroepen te creëren enzovoort. Maar bovenal kan het ook gebruikt worden in plaats van de huidige “Verkenner” of “Explorer” om uw bestanden op uw computer te beheren.

Deze filosofie maakt reeds geruime tijd opgang : de lokale computer wordt beschouwd als één van de machines die gekoppeld wordt aan het Internet. Of anders bekeken : zowel computer als Internet worden computers van eenzelfde lokaal netwerk.

De integratie

van het Internet in het besturingssysteem en vooral de overgang naar een systeem met het Web als centrale “draaischijf”, vertaalt zich ook in de aanwezigheid van andere functies. Vooreerst de Push-technologie. De gebruiker krijgt rechtstreeks toegang tot alle gewenste informatie, als deze tenminste aanwezig is, vanuit zijn bureaustoel (net zoals het lezen van de krant).

Ook nieuwe elementen doen hun intrede, allen min of meer rechtstreeks gericht op het Web. Het Web vormt een bron van permanente upgrades ; via het Web kan men nieuwe componenten van het besturingssysteem of stuurprogramma’s installeren of updates ophalen.

Windows 98 wordt ook gekenmerkt door een vereenvoudigde procedure voor het openen van programma’s en documenten. Onder Windows 3. x diende men te dubbelklikken om een bepaalde programmagroep te openen en opnieuw te dubbelklikken op het gewenste programma-icoon om de toepassing op te starten. Windows 95 vernieuwde de procedure. Via het startmenu kon men navigeren tot bij het gewenste programma. Een enkele klik volstond dan om dat programma te starten. Windows 98 wordt “geregeerd” door de enkele klik. Het startmenu is nog steeds aanwezig en makkelijker aanpasbaar al naargelang van de persoonlijke behoeften van de gebruiker.

Naast de gebruiksvriendelijkheid, vergemakkelijkt Windows 98 ook de taak van de netwerkbeheerders via de richtlijnen van de Zero Administration Initiative van Microsoft. Met nieuwe tools zoals “Dr. Watson” wordt snel een diagnose gesteld van een eventuele panne en kunnen problemen snel rechtgezet worden.

Microsoft bezint

zich over bedrijven die moeilijk de overgang van hun oudere versie van het besturingssysteem naar Windows 95 maken. Daarenboven verrast het ons geenszins dat Microsoft besloten heeft de upgrade vanuit Windows 95, maar ook die vanuit Windows 3. x, te vergemakkelijken door het gebruik van zogenaamde “experts”. Het gebruik van de “Wizards” (geautomatiseerde “experts” die samen met Windows 95 het daglicht zagen) is tevens intensiever, vooral voor de defragmentatie van de vaste schijf met de bedoeling het systeem sneller te laten werken.

Naast de integratie van het Web, bouwt Windows 98 ook andere en nieuwe technologieën in. Voor de telecommunicatie bestaat er een expert (nog één) voor ISDN-verbindingen. Het is tevens mogelijk om verschillende modems aan te sluiten en te synchroniseren.

Blijft natuurlijk de vraag wanneer dit besturingssysteem op de markt verschijnt. Microsoft heeft momenteel de betaversie van zijn product voorgesteld. Na de analyse van de resultaten wordt de finale versie opgebouwd. Sommigen opperen dat het voor begin ’98 is, maar het zou niemand verbazen mocht het later op het jaar zijn ook Windows 95 zag pas in september 1995 het licht.

FABRICE CLAES

DE NIEUWE WINDOWS 98 Het Web geïntegreerd in de bureaucomputer.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content