HET GELD VAN EN VOOR DE KUST

FISCALE PARADIJZEN ?

“Je fictief vestigen in Koksijde om fiscale redenen lukt niet meer,” zegt eerste schepen en senator Jan Loones (VU). “Zelfs al ben je hier gedomicilieerd, de fiscus kan je als belastingplichtig beschouwen in het binnenland.” Net als Knokke heft Koksijde geen personenbelasting, maar moet dat compenseren met de belasting op onroerende inkomsten, zeg maar de gemeentelijke opcentiemen op het bezit van villa’s of appartementen. “Die belasting zorgt in Koksijde voor zowat de helft van het gemeentelijk budget van 1 miljard,” zegt Loones. “Ze treft vooral niet-inwoners, want twee derden van de 23.000 woongelegenheden in Koksijde zijn tweede verblijven. Op die laatste heffen we dan nog eens een taks van 10.000 frank forfaitair.”

De opcentiemen op onroerend bezit in de West-Vlaamse gemeenten overstijgen sowieso de 1000 punten, het gemiddelde in de 308 gemeenten van Vlaanderen. De tien kustgemeenten doen daar echter allemaal nog een grote schep bovenop. Zo rekent Blankenberge 1445 opcentiemen, Bredene 1350, De Panne 1250, De Haan 1200, Knokke 1500, Koksijde 1450 en Oostende zelfs 1600.

Een verblijfsbelasting, geheven op toeristen die overnachten in hun vakantieoord, bestond in 1994 in 31 Vlaamse gemeenten, maar bracht hen amper 151 miljoen frank op. Een tweede verblijf werd in 1994 door 183 van de 308 Vlaamse gemeenten belast en resulteerde in een opbrengst van 952 miljoen frank. Acht gemeenten tenslotte hieven in 1994 een belasting op strandexploitatie, maar dat bracht amper 28 miljoen frank in het laatje.

WAT DOET DE OVERHEID ?

De Vlaamse kust haalt een omzet van 80 miljard en zorgt voor 25.000 jobs (in manjaarequivalenten). Met haar Actieplan Vlaamse Kust 2002 doet de Vlaamse regering nu iets terug. Overheden en ondernemers kunnen kapitaalsubsidies (maximaal 50 % van de investeringskost) krijgen ter verbetering van de toeristische infrastructuur en nieuwe vormen van toerisme. Voor ’97 werd 225 miljoen vrijgemaakt, voor ’98 wordt het bedrag tot 100 miljoen herleid. De kuststreek zal ook onrechtstreeks genieten van de 65 miljoen extra voor de cofinanciering van een Europees reconversieprogramma in de Westhoek en van de 50 miljoen extra, voorzien voor een marketing- en promotiecampagne in binnen- en buitenland.

Blijft het overheidsgeld geen druppel op de hete plaat ? Vlaams minister-president Luc Van den Brande (CVP), die ook bevoegd is voor toerisme : “Het kan vele initiatieven losweken. Grote projecten, zoals pretparken, kunnen zelf voor hun promotie zorgen. Maar de extra som die wij aanbrengen voor kleine projecten is dikwijls net genoeg om een initiatief vaart te geven.”

Dan is er nog het gemeentefonds. Het verdeelt dit jaar 41 miljard frank onder alle Vlaamse gemeenten, volgens strikte criteria. De kustgemeenten zien hun aandeel echter met 30 % in hun voordeel aangepast. “Men gaat er vanuit dat de kustgemeenten 30 % meer inwoners hebben dan in realiteit. Zo wordt de jaarlijkse toeristeninvasie enigszins vergoelijkt,” weet Jan Leroy, stafmedewerker financiën van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ( VVSG). Sommige gemeenten varen daar wel bij, andere minder : Blankenberge, goed voor 17.000 inwoners, telt in de vakantiemaanden meer dan 100.000 tijdelijke onderdanen.

RH, HBR, JVG

JAN LOONES (EERSTE SCHEPEN KOKSIJDE) Je fictief vestigen in Koksijde om fiscale redenen lukt niet meer.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content