HET ACTIEPLAN IN VOGELVLUCHT

In tegenstelling tot de Verenigde Staten staat de Vlaamse bevolking nog wat afkerig tegenover het bedrijfsleven. Daar wil Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls ( VLD) met zijn Actieplan Ondernemen verandering in brengen.

“Wij gaan het ondernemerschap met de moedermelk ingeven,” zegt hij. Daarom wordt het concept van de miniondernemingen vanaf september 2002 doorgetrokken naar alle niveaus van het lager en middelbaar onderwijs, inclusief een ondernemersplanwedstrijd (budget: 2,3 miljoen euro).

Daarnaast voorziet de Vlaamse regering peterschaps-, advies- en opleidingscheques ter waarde bijna 54 miljoen euro. Dit initiatief past in het concept levenslang leren. Aangezien het maximumbedrag per bedrijf 6000 euro bedraagt, zullen vooral KMO’s van dit voordeel genieten. Bovendien komt bij de administratieve afhandeling geen papier meer te pas. Alles gebeurt via het internet.

Het tweede luik van het Actieplan Ondernemen betreft stimuli om risicokapitaal te stimuleren. Er zal een overheidsfonds worden opgericht dat in groeiende start-ups investeert ( small business investment companies, kortweg SBIC’s). Het wordt een combinatie van het Amerikaanse en het Frans/Engelse SBIC-model (10 miljoen euro). Daarnaast komt er 10 miljoen euro voor een fiscaal gunstregime voor leningen die particulieren toekennen aan de KMO (in Nederland bekend als de Tante Agaat-regeling).

De afschaffing van de onroerende voorheffing gaat niet door, omdat die maatregel louter de grote ondernemingen bevoordeelt. Daarom kiest Gabriëls voor een lineaire oplossing, die vooral de KMO’s ten goede komt: de gelijkschakeling van de milieuheffingen voor particulieren en bedrijven. Dit betekent dat ondernemingen binnenkort dezelfde belastingtarieven voor afvalverwerking en waterzuivering zullen moeten betalen als de particulieren. De kostprijs van deze maatregel wordt op 40 miljoen euro geraamd. Tegelijkertijd zal voor eenzelfde bedrag expansiesteun worden verstrekt. Gabriëls: “Bovendien zal ik bij de herziening van het Gemeentefonds in 2003 de lokale overheden psychologisch onder druk zetten om hun indecente bedrijfsbelastingen af te schaffen.”

De minister wil ook versneld werk maken van het Huis van de Onderneming, de one stop shop voor elke bedrijfsleider of zaakvoerder. Alle adviesorganen ( GOM‘s, Export Vlaanderen, Vizo, DIV) zullen op termijn samen met een vertegenwoordiger van de administratie in één KMO-loket huizen. Ten slotte zal de Vlaamse overheid dringend het aantal bedrijfsterreinen uitbreiden (25 miljoen euro) en de verschillende aanspreekpunten ter bevordering van buitenlandse investeringen (Export Vlaanderen, Vlam, DIV, Fita, GOM) laten samenwerken onder één vlag.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content