Happart en het geld, solidariteit ? Zuid en Noord

Morgen beleeft het kabinet-Van den Brande uren van triomf. Overmorgen stijgt de elektorale glamour van Luc Van den Brande. De Vlaamse federale ministers hebben Voerense modder op hun jas. De Vlaamse minister-president treedt proper en met een behoorlijke staat van dienst aan. Luc Van den Brande snoeit de privileges van België. Brusselse geldaristokraten voeren campagne tegen hem.

Morgenochtend kiest Luc Van den Brande met grotere zorgvuldigheid een das voor hij vertrekt in Bonheiden. Hij zit om 18.00 uur naast Wim Kok, minister-president van Nederland, in Antwerpen en ondertekent vijf internationale verdragen. Voor de televisiecamera’s zullen de Mont Blancs worden geruild. 17 januari 1995 is een symbolische datum. België verliest zichtbaar enkele privileges, Vlaanderen verwerft zichtbaar enkele privileges.

“Ik stel me oprecht de vraag of taalimperialisme en kapitaalimperialisme niet innig verbonden zijn ? Vlaanderen verzette zich vele decennia tegen het Franstalige taalimperialisme, en de jongste dagen bewijzen dat de Franstalige hardleersheid blijft, Vlaanderen verzet zich heftiger tegen het kapitaalimperialisme. Dit kapitaalimperialisme is anti-Europees. In de volgende 10 jaar willen de Vlamingen ekonomisch en financieel emanciperen. De verankering is een aktie voor het behoud van de maximale beslissingsmacht over de ekonomie in Vlaanderen. Gaston Eyskens koos al in 1936 in toespraken en geschriften voor die houding. Het opkomen voor een redelijke eigen beslissingsmacht is een internationale trend en heeft geen uitstaans met autarchie, protektionisme, provincialisme en ander onfraais. De Franstalige Belgen zouden beter solidair zijn met mijn aktie. Zij zijn ook slachtoffers, ” klinkt het onstuitbaar op de chef-etage van de Vlaamse regering. José Happart en de financiële strategie van de belgo-franse bedrijven, twee draden van dezelfde streng ?

IJskoude regen plenst op het Martelaarsplein. De nacht brusselt. Twee zijden van de rechthoek leven, twee zijden zijn dood. Luc Van den Brande laat me buiten om 22.00 uur. Hij keert terug naar zijn dossiers en zal Belga’s blijven roken tot voorbij twaalven. Dat doet hij al langer en vaker dan voor hem gezond is.

Luc Van den Brande : “De onafhankelijkheid van Vlaanderen is niet aan de orde. Het separatisme is niet aan de orde. Mijn keuze was, is en zal blijven om Vlaanderen binnen het Belgische staatsverband zo zelfstandig als mogelijk te maken. Wie mij andere bedoelingen aanmeet, wat stelselmatig gebeurt ter linkerzijde in Vlaanderen en in de Franstalige kranten, is leugenachtig. We gaan wel verder met de aktie voor homogenere bevoegdheidspakketten, het zoeken naar meer fiskale, vennootschappelijke en energiebevoegdheden, het wieden in de sociale transfers. Het financieren van onverantwoorde transfers is ekonomisch even ongezond voor Wallonië als voor Vlaanderen. “

In de persoonlijke omgang is Luc Van den Brande ongedwongen en hartelijk, op de beeldbuis een automaat. “Mijn vrouw zegt al 25 jaar dat ik stadhuistaal spreek. Zij is mijn beste bondgenoot en mijn beste criticus en raadt me reeds lang aan “leg toch de problemen uit zoals je dat doet aan de zondagstafel met Barend, Mieke en Jan”. In ’95 zal ik haar advies volgen, ” belooft Van den Brande.

NEDERLAND.

In de Belgische onderhandelingspositie over de waterverdragen met Nederland zaten tegendraadse koppelingen van Vlaamse en Waalse dossiers. Zelfs een gehaaide diplomaat als Etienne Davignon, die voor België een tijd de diskussies over de waterverdragen voerde, ontwarde nooit de knopen. Luc Van den Brande : “De jongste staatshervorming schrapte een reeks koppelingen. Voor de Vlamingen en de Nederlanders is de staatshervorming nog steeds een leerproces. Toch hebben de regeringen Lubbers en nu Kok snel moeten (en belangrijker nog, willen) akteren dat de regering van de Vlaamse deelstaat binnenlands en buitenlands bevoegd is voor de waterverdragen, de hoge-snelheidstrein, vormen van diplomatieke vertegenwoordiging, taal en kultuur, milieu, ekonomie, tewerkstelling. Wie de meerwaarde betwijfelt van de resem staatshervormingen voor Vlaanderen kan nadenken over het politieke raadsel waarom België op 25 jaar niet slaagde in wat Vlaanderen verwezenlijkte op anderhalf jaar. ” Grinnikend : “Ik heb de Nederlandse regering gezegd dat ik niet naar Den Haag reisde om een herenigingsverdrag te onderhandelen van de Zeventien Verenigde Provinciën, het historische huis van 17 Nederlandse en Belgische gewesten, gegrondvest door Karel V met de Pragmatieke Sanctie van 1549. De gesprekken met Ruud Lubbers waren een kennismaking. Tussen Wim Kok, zijn opvolger, en mij klikte het meteen. Nederland is onze dichtste buur en kon je onze verste partner noemen, dit verandert aan een snel ritme en dat maakt me gelukkig”.

Wordt de bloesemende Nederlands-Vlaamse alliantie versierd met een Permanente Delegatie van Vlaanderen in Den Haag ? “We openen dit jaar een Vlaams gezantschap in Den Haag, ” antwoordt Luc Van den Brande. “In Wenen werd in november ’94 de allereerste Vertegenwoordiging van de Vlaamse regering gehuisvest. Wenen heeft symboolwaarde. Oostenrijk is een federale staat, zijn hoofdstad is open en internationaal, zoals de Vlaamse hoofdstad Brussel. Wenen is een brug naar Midden- en Oost-Europa waar Vlaanderen met veel geld, meer geld dan het federale België, aktief is. De zelfstandige Vlaamse diplomatie krijgt tanden, ze wil en zal pragmatisch samenwerken met de Belgische diplomatie. “

Is de volgende etappe een serieuze onderhandelingsronde over een gezamenlijke Benelux-infrastruktuur naar het oosten ? “Op 1 december in Den Haag heb ik gewezen op het gezamenlijke belang voor de Nederlandse en Vlaamse wereldhavens van de IJzeren Rijn. Hun vlottere toegang tot Midden-Europa is essentieel, ” aldus Luc Van den Brande. “De IJzeren Rijn is de beste spoorverbinding tussen Antwerpen en Duitsland. De IJzeren Rijn, een verbetering en uitbreiding van bestaande lijnen door Vlaanderen, ligt ter tafel in de Wetstraat. Mits een koppeling tussen het Nederlandse spoor en de IJzeren Rijn beschikt Rotterdam, voor een fraktie van de kostprijs van zijn geplande Betuwelijn, over een snellijn naar Duitsland. Vandaag eis ik geen Belgische Bondsspoorweg ter opvolging van de federale NMBS, maar toch moet de NMBS meer rekening houden met de Vlaamse prioriteiten. De uitbouw van de IJzeren Rijn heeft ook een breder geo-ekonomisch belang. De Europese vervoersstromen vloeien traditioneel langs een as Noord-Zuid, dit moet aangevuld worden met een as West-Oost, want zo evolueert de ekonomische dynamiek. Kijk naar de Benelux en Noordrijn-Westfalen, een groeiende Europese superregio. “

BRUSSEL.

“Tractebel is een interessante onderneming, ik heb nooit beweerd en zal nooit beweren dat die, voor Belgische normen, gigantische federatie van ondernemingen onbekwaam is, ” biecht Luc Van den Brande op. “Wat ik wel blijf beweren, en ik trek daar politieke besluiten uit, is dat, ondanks de signalen van goodwill, enkele benoemingen en een Vlaamse Aktie waar ik slechts onrechtstreeks over hoor, het voor de leiding verduiveld moeilijk blijkt te zijn om de ekonomisch-politieke konklusies te trekken uit de staatshervormingen. Het bedrijf blijft de argwaan opwekken van de regering van 6 miljoen Vlamingen. De aanpassing van de geesten loopt moeilijk bij Tractebel. “

“Zie de Franstalige kranten. Wat die schrijven over de Vlaamse bedoelingen, over de Vlaamse regering, over mijn plannen neigt naar het absurde. Is dat federale loyauteit, is dat zin voor dialoog, is dat le bon sens belge, is dat het Nieuwe België ? Ik beluisterde vanmorgen in het Overlegkomitee met gekromde tenen de minister-president van de Waalse Gemeenschap, mevrouw Onkelinx. Is het zo dat men België in leven wil houden ? Systematisch schermutselen om elk spatje macht dat ons legitiem, ik herhaal legitiem, toekomt, of systematisch schermutselen om in wetten gegoten afspraken opnieuw ter diskussie te stellen. Wie ondermijnt België ? Ik of de vroegere bazen die de emancipatie van de knechten niet wensen te slikken ? “

De toplui van de establishmentgroepen fezelen over de Verborgen Agenda van Luc Van den Brande. Achter de verankering schuilt het neo-etatisme van het ACW, zijn politieke basis : “Ronduit lachwekkend. Alle beslissingen van deze Vlaamse regering gaan al drie jaar in de tegenovergestelde richting. Niemand heeft bewijzen van mijn Verborgen Agenda, ik heb meer recht om te vermoeden dat mijn critici een Verborgen Agenda hebben. Ik rijd voor niemand, voor wie rijden zij ? Ik ben geen etatist en wend me slechts in het ultieme geval, als de privé-ondernemingen niet willen of niet kunnen, naar een overheidsinitiatief. De Gimv schreef een Mission Statement dat strookt met het promoveren van het privé-initiatief. Ik hoop dat ondertussen iedereen weet maar ik twijfel want deze roddel beschadigt de reputatie van de Vlaamse regering en is dus nuttig voor de belagers van die regering , dat ik geen verstaatste super-verankeringsholding wil. Ik sensibilizeer en zoek marktconforme oplossingen. “

“Je hoort in Brusselse financiële kringen de raarste intoxikatie tegen de Vlaamse regering. Telenet Vlaanderen is bijvoorbeeld een open initiatief, het hoeft voor niemand bedreigend te zijn, wie ons wil helpen, en dat kan Belgacom zijn of een gelijkaardig projekt in Wallonië, is welkom. Wat ik wel vertik, is om te moeten bedelen, precies de positie waarin het Belgische establishment de Vlamingen en hun regering wenst te behouden. Als België leeft, is het voor 60 % door de ekonomie in Vlaanderen. “

SLECHT NIEUWS.

De Vlaamse regering wordt routineus geïdentificeerd met haar probleemdossiers. Zij trekt de kritiek aan als een bliksemafleider. Hoe verklaart de minister-president het misbaar ? Luc Van den Brande : “Vlaanderen heeft geen traditie van een eigen bestuur. De Vlamingen reageren onwennig op deze revolutie, want dit is onmiskenbaar een revolutie. Ofwel werd Vlaanderen bezet door buitenlanders, ofwel werd het bevoogd vanuit de Belgische hoofdstad. Vlamingen zijn geen revolutionairen, Vlamingen zijn pragmatisch en conformeren zich behoedzaam aan nieuwe gegevens. De begroting van de eerste regering Geens bedroeg 70 miljard frank, de begroting van mijn regering is 500 miljard frank, het gaat in steeds hogere versnelling. Noch de koudwatervrees, noch de kritiek, noch de spotlust vormen een fundamenteel probleem, dat slijt in de komende jaren. De hang naar ogenblikkelijkheid van de Vlamingen speelt de Vlaamse regering parten. Het terugdringen van de privileges van België vergt veel adem. “

FRANS CROLS

LUC VAN DEN BRANDE “Dat men het niet vergete, als België leeft is het voor 60 % door de ekonomie in Vlaanderen. “

LUC VAN DEN BRANDE “Wie heeft een Verborgen Agenda ? Ik rijd voor niemand, voor wie rijden de establishmentcritici. Wat is hun Verborgen Agenda ? “

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content