GROENE ST(R)OOM

Eric Pompen Eric Pompen is redacteur van Moneytalk

Minder investeren, dubbel rendement.

In het ontwerp-elektriciteitsdecreet verplicht de Vlaamse regering de stroomleveranciers tegen 2004 minimum 3% en tegen 2010 minimum 5% van hun productie uit alternatieve energiebronnen te puren. Als ze dit quotum niet halen, moeten ze vijf frank per kilowatt boete betalen.

“Deze maatregel stelt dierlijke en plantaardige materialen – biomassa genaamd – gelijk met andere hernieuwbare bronnen,” zegt Dirk Vyncke, gedelegeerd bestuurder van Vyncke Energietechniek. “Voortaan worden ook wij opgenomen in het systeem van groene stroomcertificaten. Dat is heuglijk nieuws.” Er bestaat echter geen eensluidende omschrijving van het begrip biomassa. Volgens de enge definitie blijft biomassa beperkt tot alle gewassen uit fotosynthese. Hij pleit echter voor de ruime interpretatie, waar ook het afval van gebruikte goederen onder valt, zoals houtsnippers van afgedankte spaanplaten.

Het Biomassaplatform Vlaanderen, waarvan Vyncke lid is, dringt aan op de erkenning van stoom als ecologische energie. Voorzitter Jacques De Ruyck, professor werktuigkunde aan de Vrije Universiteit Brussel: “Nu krijgen alleen elektriciteitsproducenten een vergoeding voor wind- en zonne-energie. Voor biomassa heeft dit tot gevolg dat de productie van stoom geen economische steun geniet. Nochtans kan het potentieel van biomassa als warmtebron een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-reductie.” Bovendien levert stoom met één vierde van de investering een dubbel zo hoog energierendement op als elektriciteit. Het platform stuurt aan op een afzonderlijk decreet om stoom uit alternatieve energiebronnen, zoals biomassa, ook te stimuleren.

Vyncke: “Nu reeds gebruiken heel wat tuinbouwbedrijven en verpakkingsproducenten uit binnen- en buitenland houtsnippers als warmtebron. Ook gemeenten en steden kunnen voor een centrale verwarming op basis van houtafval kiezen, zoals bijvoorbeeld Vitry-le-François in Frankrijk. Als de regering haar beleid niet aanpast en groene stoom niet gelijkstelt aan groene stroom, schakelen veel gebruikers over op milieuonvriendelijke fossiele energie.”

Biomassa biedt mooie perspectieven. Volgens de Organisatie voor Duurzame Energie ( ODE) kan deze hernieuwbare bron tegen 2020 jaarlijks 3,7 miljard kWh elektriciteit en 3,7 miljard kWh warmte leveren (een gezin verbruikt gemiddeld 4000 kWh elektriciteit en 23.000 kWh warmte per jaar). Op dit ogenblik bedraagt de energieopwekking uit biomassa 63 miljoen kWh elektriciteit en 1,2 miljard kWh warmte – minder dan 0,5% van het totaal. Tegen 2004 moet de stroomproductie uit biomassa tot 350 miljoen kWh kunnen oplopen.

Eric Pompen

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content