Groene obligaties: voor een beter milieu én een hoger rendement

© Getty Images/Mint Images RF
NN Investment Partners
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

15 december 2020, 13:53 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 08:12

Groene obligaties zijn niet alleen een gegeerd instrument om de groene revolutie te financieren, maar ze bieden beleggers ook uitzicht op een hoger rendement. Maar let op: niet alle groene obligaties zijn even groen.

Er vloeit steeds meer geld naar groene obligaties. Dat zijn obligaties die bedrijven, overheden of supranationale instellingen specifiek gebruiken voor de financiering van projecten die bijdragen aan de transitie naar een groene economie. De aanleg van een windmolenpark, de constructie van een groen gebouw of de installatie van oplaadpalen voor elektrische wagens: het zijn slechts enkele voorbeelden van projecten die gefinancierd worden met groene obligaties. Bram Bos, fondsbeheerder bij NN Investment Partners (NN IP): “De traditionele obligatie is een black box: als belegger weet je helemaal niet wat er met jouw geld wordt gefinancierd. Dat is een essentieel verschil met een groene obligatie, waar de emittent duidelijk rapporteert over de gefinancierde projecten. Die transparantie vinden beleggers heel fijn. Het is geen toeval dat de eerste groene obligaties zijn uitgegeven na de financiële crisis van 2008 en 2009, toen de vraag naar meer transparantie luid weerklonk.”

Geen niche

De toenemende interesse van beleggers stuwt de wereldwijde groene obligatiemarkt spectaculair de hoogte in. Die zal volgens NN IP groeien van momenteel 662 à 672 miljard euro naar 1 biljoen euro eind 2021 en naar 2 biljoen euro tegen het einde van 2023. “Groene obligaties vertegenwoordigen nog altijd slechts een fractie van de totale obligatiemarkt, maar tegelijkertijd is het al lang geen nichemarkt meer”, zegt Bos. Zo is de Europese Unie van plan om meer dan 30% van haar economische Covid-19-steunpakket ter waarde van 750 miljard euro te reserveren voor projecten die met groene obligaties zullen worden gefinancierd. In de Verenigde Staten wordt de uitgifte gedreven door grote bedrijven die willen laten zien dat ze een meer verantwoordelijk en duurzaam beleid voeren. In Azië krijgt de uitgifte van groene obligaties een impuls van de ambitie van China om vóór 2060 klimaatneutraal te zijn.

Bram Bos, fondsbeheerder bij NN Investment Partners
Bram Bos, fondsbeheerder bij NN Investment Partners

Hoger rendement

De interesse van beleggers in groene obligaties heeft niet alleen te maken met de toenemende bewustwording omtrent de klimaatverandering. Bos: “Er is steeds meer bewijs dat groene obligaties beleggers kansen bieden om een positieve impact te hebben op het milieu én hogere rendementen te behalen. Echt groene obligatieportefeuilles sluiten emittenten met waardeloos geworden activa uit en financieren bedrijven die innovatiever en toekomstgerichter zijn en tegelijkertijd worden beschermd tegen klimaat- en ESG-risico’s.”

Uit een analyse van NN IP blijkt dat beleggers doorgaans een sterke performance mogen verwachten van groene obligaties ten opzichte van traditionele obligaties. Zo behaalde de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index tussen januari 2016 en augustus 2020 een jaarlijks rendement van 3,2%, wat 70 basispunten hoger was dan de Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Index. Sinds 2015 hebben groene obligaties elk jaar een outperformance laten zien, met uitzondering van 2017.

Greenwashing

De ene groene obligatie is de andere niet. NN IP waarschuwt ervoor dat slechts 85% van de groene obligaties het label echt verdient. De rest wordt uitgegeven door bedrijven die de opbrengst misschien wel gebruiken voor milieuvriendelijke projecten, maar die betrokken zijn bij activiteiten die op andere gebieden een negatieve impact hebben. Een spoorwegbedrijf kan bijvoorbeeld koolstofarm transport financieren via groene obligaties, terwijl het toch sterk betrokken is bij het transport van fossiele brandstoffen. “Beleggers moeten hun huiswerk doen en niet blind vertrouwen op het groene label. Voor particuliere beleggers is dat evenwel geen eenvoudige opgave. Daarom zijn er ook groene obligatiefondsen. Die worden geleid door fondsbeheerders die vertrouwd zijn met duurzaamheidsanalyses”, besluit Bos.

Meer informatie over groene obligaties op onze website