Gezond en wel op de werkvloer

BrandNewDay uit Herent heeft digitale technieken ontwikkeld om het gezondheidsgedrag op de werkvloer in kaart te brengen en bij te sturen. Dat resulteerde in een onlinecoachingplatform voor werknemers.

Psychische stoornissen vormen anno 2012 de belangrijkste oorzaak van invaliditeit op de werkvloer. Volgens een studie van AG Insurance is een derde van alle schadegevallen in bedrijven te wijten aan stress, depressies of burn-out. Zulke mentale problemen blijken bovendien vaak gerelateerd aan het werk. Daarom reiken steeds meer werkgevers in het kader van ‘het nieuwe werken’ tools aan waarmee medewerkers hun gezondheidsgedrag kunnen analyseren en bijsturen.

BrandNewDay speelt in op die trend. Het bedrijf heeft een onlinecoachingplatform ontwikkeld, dat werknemers begeleidt bij het zich aanmeten van een gezonde en evenwichtige levensstijl. “De gezondheid en het welzijn van je medewerkers zijn sowieso belangrijk voor het individu zelf”, zegt algemeen directeur en psychologe Claudia Put. “Maar ook voor de werkgever zijn ze cruciaal. Daarom hebben we i change ontwikkeld: een geautomatiseerde onlinecoach die focust op acht gezondheidsrisico’s: stress, slaap, roken, gewicht, voeding, depressie, alcohol en beweging.”

Het coachingplatform van BrandNewDay richt zich in de eerste plaats op bedrijven met minstens 500 werknemers. “Voor iedereen adequate en betrouwbare interventies aanbieden, is een uitdaging voor grote firma’s”, zegt Claudia Put. “Onze grootschalige maar toch tailor madeaanpak speelt daar perfect op in.”

Werknemers die gebruikmaken van i change, doorlopen eerst een assessment. Op basis daarvan stelt de tool specifieke werkdomeinen voor. Vervolgens begeleidt het gepersonaliseerde programma de werknemer in zijn eigen tempo naar een gezonde en evenwichtige levensstijl. Hij of zij ontvangt maandelijks rapporten die de situatie en de evolutie schetsen, maar daarbij wordt de privacy van elke deelnemer gerespecteerd.

Van face-to-face naar online

BrandNewDay bestaat uit een negenkoppig team met psychologen, onderzoekers, project managers en communicatie-experts. Claudia Put is samen met vice-president sales Stef Knaepkens aandeelhouder. Ze richtte het bedrijf in 2003 op met een partner. “In de beginjaren organiseerde ik vooral face-to-facegroepsprogramma’s over diverse thema’s in bedrijven”, zegt ze. “Onder meer over omgaan met stress, stoppen met roken, gezonde voeding en beweging. Maar al snel kwam ik tot de vaststelling dat ik een belangrijke groep medewerkers niet bereikte: zij die gebukt gingen onder een te grote werkdruk en die daarover niet wilden praten in het bijzijn van collega’s.”

“Zo is het idee gegroeid om werknemers via internet anoniem aan te sporen hun gedrag bij te sturen. We stelden meteen vast dat ze die laagdrempelige aanpak apprecieerden. Tegelijkertijd bleken de werkgevers erg opgezet met de rapporten die eruit voortvloeiden: eindelijk hadden ze een tool in handen waarmee ze de impact van hun interventies konden evalueren en bijsturen. Geleidelijk aan heb ik die interventies digitaal uitgebouwd. Op die manier is uiteindelijk i change ontstaan.”

“Vandaag merken we dat de behoefte aan dergelijke diensten almaar toeneemt. Vooral in landen als Nederland en Duitsland. Onze meest recente klant is KPN, waar we met behulp van onze digitale coach liefst 18.000 werknemers in heel Nederland begeleiden bij het bijsturen van hun gezondheidsgedrag. Dat zijn zowel winkelbedienden, verkopers als technici. Zij kunnen stuk voor stuk rekenen op een programma op maat.”

Absenteïsme daalt

Bedrijven die gebruikmaken van digital health coaching boeken overigens goede resultaten. Dat blijkt uit cijfers die BrandNewDay zelf verzamelde. “Vóór het gebruik van onze preventietool gaf 67 procent van de ondervraagde werknemers toe minder goed te presteren om gezondheidsredenen”, zegt Claudia Put. “Na het gebruik daalde dat percentage met 10 procent. Ook in absenteïsme bewijst i change zijn nut: het percentage afwezigheden om gezondheidsredenen daalde in de betrokken bedrijven van 11 naar 5 procent.”

Dankzij die goede resultaten groeit de vraag naar digital health coaching. Sinds de oprichting in 2003 stijgt de omzet van BrandNewDay dan ook gestaag van jaar tot jaar. Naast grote bedrijven is er overigens nog een tweede belangrijke groep klanten: organisaties die een eigen ‘private label’ willen aanbieden. Voorbeelden zijn de Europese Commissie en de Christelijke Mutualiteit.

En wat met de concurrentie?

Er bestaan wel meer bedrijven die oplossingen voor digital health coaching aanbieden. BrandNewDay doet dat echter op een vrij unieke manier. Terwijl de meeste tools focussen op een beperkt aantal risicodomeinen, tracht i change breder te gaan. “We monitoren niet alleen de stress, de beweging, het gewicht en de voeding van werknemers”, zegt Claudia Put. “We trachten bijvoorbeeld ook hun slaappatroon in kaart te brengen en bij te sturen. Als je weet dat 55 procent van de werkende bevolking slecht slaapt, dan is dat duidelijk een belangrijk werkdomein. Daarnaast gaan we met ons onlinecoachingplatform ook dieper in op de preventie van alcoholisme en depressie.”

Ook in dienstverlening probeert BrandNewDay verder te gaan dan zijn concurrenten. Claudia Put: “We bieden de gebruikers van ons platform een permanente ondersteuning via acht geïntegreerde begeleidingsprogramma’s. Die laten werknemers toe volledig op maat, in alle vrijheid en anoniem te evolueren naar een gezondere levensstijl. Als werkgever of hr-manager kan je rekenen op een gedetailleerde rapportering op bedrijfsniveau over het gezondheidsprofiel van je medewerkers. Bovendien reiken we de tools aan om het gezondheidsbeleid in het bedrijf aan te passen, en om de return on investment ervan te berekenen.”

ROEL VAN ESPEN , FOTOGRAFIE LIES WILLAERT

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content