Generische geneesmiddelen slachtoffer van Gezondheidswet

Roeland Byl redacteur bij Trends

De stemming over de Gezondheidswet is uitgesteld. Ondertussen lijken de producenten van generische geneesmiddelen de rekening te betalen.

De regering wil besparen in de ziekteverzekering. Een ambitieus wetsontwerp, de Gezondheidswet, liep vorige week vast in het parlement. De wettekst wordt bijgeschaafd en zal vermoedelijk tegen 12 april opnieuw ter stemming worden voorgelegd. Ondertussen is duidelijk dat de ingrijpende maatregelen die minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS) oorspronkelijk voorstelde, flink zijn afgezwakt. Onder impuls van de VLD is een openbare aanbesteding naar het voorbeeld van Nieuw-Zeeland alleen mogelijk voor geneesmiddelen waarvan het octrooi is vervallen. In ruil verkregen de socialisten – Steve Stevaert voerde campagne voor het kiwimodel – wel dat de minister een maximumprijs kan vastleggen voor implantaten, een van de snelst stijgende posten bij het Riziv.

Het uitstel komt de producenten van generische geneesmiddelen goed uit. De beroepsvereniging Febelgen probeert alsnog invloed uit te oefenen op de wettekst, want zoals de kaarten er nu voorliggen, zijn zij het kind van de rekening. Luc Slegers, voorzitter van Febelgen: “Huilen dat de sociale zekerheid in geldnood zit, maar steevast generische geneesmiddelen benadelen, herleidt deze wet tot een symbool dat geen besparingen oplevert.”

LUC SLEGERS (FEBELGEN). “Het is een se- rieuze opdoffer. Wij zagen de uitbreiding van de referentieterugbetaling naar productklassen als een groeikans. Dat nu de aanbestedingsprocedure wordt beperkt tot octrooivrije geneesmiddelen, veegt dat scenario van tafel. Dat is ook voor de overheid een gemiste kans. De referentieterugbetaling per klasse had veel besparingen kunnen opleveren. Wij hebben uitgerekend dat voor cholesterolverlagers een switch van 10 % naar simvastatine voor het Riziv een besparing van 10 miljoen euro oplevert, terwijl de patiënten 500.000 euro minder zouden betalen. De traditionele farma heeft zijn slag thuisgehaald. Het is jammer dat de regering voor besparingen steeds in onze vijver komt vissen. Een ander voorbeeld? De invoering van het voorschrift op stofnaam (VOS) zorgt wel voor competitie tussen genericaproducenten, terwijl de traditionele industrie buiten schot blijft. Dat wij uiteindelijk het belangrijkste slachtoffer worden, is voor niemand goed. De generische industrie kan helpen besparen, maar heeft maatregelen nodig die de markt helpen verruimen.”

Vergeleken met andere landen, is het prijsverschil tussen originele geneesmiddelen en generieken in België niet zo groot. Uw tegenstanders vinden dat de prijzen moeten zakken.

SLEGERS. “Dat is onzin. De Belgische prijzen voor generieken zitten onder het Europese gemiddelde. Op het niveau van de fabrieksprijs zitten we zelfs op het tandvlees. Dat is meteen de reden dat een openbare aanbesteding onder generieken geen prijsdaling zal opleveren. Demotte speelt nu generieken tegen elkaar uit, maar dat zal niets opbrengen. Uiteindelijk moet een overheid generische geneesmiddelen uitspelen tegen de patentgeneesmiddelen. Dáár is de besparing te halen.”

Als de fabrieksprijs van generieken zo laag is en op het niveau van de publieksprijs het verschil met het origineel zo klein, blijft de besparingsmarge plakken bij de distributeurs. Waarom dringt u er niet op aan dat te veranderen?

SLEGERS. “Wij pleiten voor het zichtbaar maken van onze prijzen en voor een herstructurering van de distributiemarge in een vast en variabel gedeelte. In de aanbestedingsdiscussie is het debat over distributiemarge nooit gevoerd. Blijkbaar ligt dat moeilijk.”

Is Pharma.be uw nieuwe vijand?

SLEGERS. “Neen, iedereen moet opkomen voor zijn eigen winkel. Wij zijn vooral boos op Demotte. De minister bewijst nog eens dat hij voor generieken niets doet, terwijl hij wel aanmaant tot campagnes en promotie. Wij willen nu eens eindelijk een beleid dat zich vertaalt in een pro-generisch klimaat.”

Roeland Byl

“Openbare aanbesteding zal bij generieken geen prijsdaling opleveren.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content