GELD, HAPPART EN DE VLAAMSE REGERING

José Happart is gevolg, geen oorzaak. De oorzaak van de Vlaamse vernedering is de scheve Belgische machtsstruktuur. Wie zoals Luc Van den Brande, zie het Omslagverhaal, de koppeling van taalimperialisme en geldimperialisme begrijpt, is op de goede weg. De Vlaamse minister-president is een gevaar voor de privileges van het Franstalige financiële establishment. Deze notabelen zijn handig en verstandig, dus zien de bedreiging en trachten Luc Van den Brande en wat hij symbolizeert te destabilizeren.

Vlaanderen is rijk, het heeft drie regeringen. Er is de regering-Van den Brande zoals bespied door de brilleglazen van de progressiviteit en de linkse franje in de Vlaamse media. Deze regering is vleesgeworden folklore en burgerlijkheid en per definitie bespottelijk. Er is de regering-Van den Brande zoals bekeken door les éditorialistes van de Franstalige kranten. Deze regering is de belichaming van het separatisme en per definitie doelwit voor gestook. Er is de regering-Van den Brande zoals ervaren door wie tot de jaren van diskretie en verstand kwam. Deze regering is de beste, van de drie, die Vlaanderen reeds kende en per definitie het voordeel van de twijfel waard.

Gaston Geens, de eerste leider van een Vlaamse regering, beschikte over een begroting van 70 miljard fr. en is een Vlaamse Belg. Luc Van den Brande, zijn opvolger, beschikt over een begroting van 500 miljard fr. en is een flamingant. Gaston Geens was een loyale en boeiende premier voor Vlaanderen. Hij liet veel privileges van de Belgische hogere kringen onaangeroerd, omwille van zijn gebrek aan politiek gewicht (70 miljard fr. geeft een schijntje aan macht) en omwille van zijn Vlaamse zachtheid. Luc Van den Brande is een betere premier voor Vlaanderen. Hij heeft het geld om het leven van de Vlaamse burgers te verbeteren en doet dat vanuit een rustig, internationalistisch zelfvertrouwen. Luc Van den Brande bouwt, binnen het Belgische huis, de Vlaamse zelfstandigheid uit. Een zelfstandigheid die, waar ze in werking is, bewijst dat, en hier dan terug naar Gaston Geens en zijn vandaag geridikulizeerde slagzin, wat Vlaanderen zelf doet, het beter doet.

Het verbazingwekkende aan de Vlaamse regeringen is niet dat ze het af en toe moeilijk hebben met de inhoud en het ambacht van het regeren, maar dat ze zo weinig moeilijkheden hebben met dit voor hen nieuwe beroep. De eerste regering-Geens was een probeersel en een Godsvrede-regering met een platte beurs, de tweede regering-Geens werd gekenmerkt door de inbraak van de SP (omwille van nationale evenwichten) en dus een periode van stormtij en ondoelmatigheid, slechts de derde Vlaamse regering, de ploeg rond Luc Van den Brande, loopt een normale maraton.

Vlaanderen heeft in de weinige jaren dat het beschikt over mannen en vrouwen die een heuse regering vormen, met een serieuze begroting, een modernere administratie opgebouwd dan de Belgische, een stijl van beleidsopenheid ontwikkelt, gesteund op publieke dokumenten , die gunstig afsteekt bij de afstandelijkheid van de centrale regering, een toekomstverkenning op schrift gezet, Vlaanderen-Europa 2002, die zeker niet volmaakt is, maar een Belgische primeur werd. (Het is trouwens om te gieren dat de pleitbezorgers van meer debatkultuur de tekst en de tesis prompt bedolven onder een lawine van stilte). Wie niet (bewust) blind wil zijn, kan dit en veel meer zien.

De bevoegdheden van de Vlaamse regering sluiten aan bij de bekommernissen van de burgers. Zij heeft ook geld voor haar keuzes. De federale ministers leven al 10 jaar met een besparingssyndroom en zo zal het nog 15 jaar blijven. Aan het Martelaarsplein wonen minder maaglijders dan in de Wetstraat.

Merkt u van bovenstaande weinig ? Dat is dan de fout van de regering-Van den Brande. Zij schrijft anonieme liefdesbrieven naar de Vlaamse bevolking en is dan verbaasd als zij weinig warmte terugkrijgt. Vraag aan de Vlamingen wie het onderwijs betaalt en het antwoord zal luiden de staat (voor het Vlaamse publiek : de federale regering) of de monseigneurs van de Guimardstraat. De helft van de Vlaamse begroting gaat naar het onderwijs. Wie weet het ? De regering-Van den Brande mag de megafoon grijpen.

F. Cr.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content