GEEN WILD LIBERALISME

CONSENSUSMODEL.

In principe is Karel Vinck voorstander van het vrije-marktgerichte Angelsaksische ekonomische model (dat de tegenpool vormt van het eerder dirigistische Rijnland-model). Maar : “Ik huiver van het wilde liberalisme dat soms gekoppeld wordt aan het Angelsaksische model. Ekonomie heeft ook een sociale komponent. “

Fabrimetal-voorzitter Karel Vinck pleit voor een open diskussie tussen werkgevers, vakbonden en regering om de ekonomische problemen globaal aan te pakken. Hij zegt : “De werklozen vallen een beetje uit de boot, omdat ze geen rechtstreekse vertegenwoordiger hebben bij sociale onderhandelingen. Daarom moeten de gesprekspartners meer visie ontwikkelen en minder denken in termen van belangenverdediging. Maar, toegegeven, dat is niet gemakkelijk. Toen Louis Major, Leon Bekaert, August Cool en Gaston Eyskens na de oorlog het Belgische consensusmodel op poten zetten, kende de ekonomie een sterke groei. Vandaag niet. “

Nochtans merkt Karel Vinck dat er verandering op til is. Toen Fabrimetal verleden jaar stelde dat de loonkosten 15 % te hoog waren, botste dat op weerstand : “Het Vlaams Ekonomisch Verbond en het Verbond van Belgische Ondernemingen namen dat standpunt grotendeels over. Er groeit een zekere consensus, maar het ontbreekt aan charismatische figuren zoals na de oorlog om het voortouw te nemen. Misschien is die rol voor Jean-Luc Dehaene weggelegd. Als dit proces op gang komt, ben ik bereid er aktief aan mee te werken. In ’s lands belang. “

TECHNOLOGIE.

Karel Vinck staart zich echter niet blind op de loonkosten. Immers : “Amerikaanse studies nuanceren de klassieke groeiteorieën, die enkel rekening houden met de verhouding tussen kapitaal en arbeid. Een derde belangrijke parameter is technologische vooruitgang : de kwaliteit van opleiding en research. Deze faktor verklaart de groei van Japan en Amerika. “

Momenteel werkt Karel Vinck achter de schermen met het kabinet van Luc Van den Brande en een aantal Westvlaamse politici ideeën uit over het opstarten van een projekt voor supergeleiders. De Manager van het Jaar : “Als het bedrijfsleven, de overheid en de universiteiten hun inspanningen bundelen, kunnen we een nieuwe (kapitaalintensieve) technologische cluster van internationaal niveau ontwikkelen. Ook dàt is verankering. Buitenlandse ondernemingen zuigen immers onderzoeks- en ontwikkelingsaktiviteiten naar de hoofdzetel. Zodat het Vlaamse wetenschappelijke onderzoek aan belang dreigt in te boeten. Wat op zijn beurt onze bedrijven minder slagkrachtig maakt. “

WESTVLAAMSE STIJL.

Grootse teoretische bespiegelingen omtrent ondernemerschap zijn aan Karel Vinck niet besteed.

Zegt Karel Vinck : “Ik heb iets tegen al die scholen. Vandaag loopt iedereen warm voor integrale kwaliteitszorg (IKZ), morgen is het re-engeneering en overmorgen weer wat anders. Ik steun op het gezonde boerenverstand en pak de zaken systematisch aan. Koherentie is belangrijk. Mensen aanvaarden erg moeilijk dat je van richting verandert. Dat doe je dus best niet te veel. Nadat ik in 1985 de waarden en doelstellingen van Bekaert uitwerkte, veranderde er geen letter meer aan. Het duurde wel één jaar om iedereen, van hoog tot laag, bij deze heroriëntering te betrekken. Ik wil deze strategie ook bij UM toepassen. Noem het de koppige Westvlaamse stijl. “

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content