Geef een boost aan uw koopkracht

Het is crisis in uw portemonnee. De begrotingsmaatregelen van de regering-Di Rupo hebben gevolgen voor het gezinsbudget van alle Belgen. Maar wie zijn geld bewust beheert, kan toch zijn koopkracht behouden.

Al enkele jaren woedt er een crisis. Het leven wordt duurder. De regering-Di Rupo is voortdurend op zoek naar inkomsten en besparingen om de overheidsbegroting in evenwicht te brengen. Al die omstandigheden hebben de koopkracht van de Belgen een knauw gegeven. De spaarrente is ook nog eens historisch laag. Bij de meeste banken brengen spaarrekeningen minder op dan de inflatie, zodat de spaarders eigenlijk geld verliezen. Maar paradoxaal genoeg neemt de spaarwoede toe naarmate de rente daalt. In onzekere economische tijden en bij gebrek aan een veilig alternatief kiest de Belgische consument massaal voor het spaarboekje. Toch zijn er manieren waarmee u uw koopkracht in stand kunt houden.

TIP 1. Leg een financiële buffer aan

U kunt zich indekken tegen een verlies van koopkracht door een stevige financiële buffer op te bouwen. Zonder reserve bent u genoodzaakt voor grote uitgaven te gaan lenen of in het rood te gaan. Dat kan u op termijn heel wat geld kosten. Een buffer komt niet alleen van pas bij onvoorziene uitgaven, maar kan ook dienen voor aankopen op korte en lange termijn, zoals de reservatie van uw zomer- of wintervakantie, de aankoop van een nieuwe keuken of badkamer, het onderhoud van uw wagen of de renovatie van uw woning.

Hoe groot die buffer moet zijn, hangt af van uw levensstijl, maar het is raadzaam ook rekening te houden met alle afbetalingen — zo overbrugt u een mogelijk tijdelijk inkomensverlies. De ideale reserve bedraagt vier à zes keer uw maandelijkse gezinsinkomen. Vergeet niet uw financiële reserve opnieuw te berekenen wanneer uw gezin zich uitbreidt of als u verhuist van een huurwoning naar een eigen woning.

TIP 2. Stel een gezinsbudget op en houd u eraan

Het is belangrijk uw financiële situatie goed te kunnen inschatten. Dat u een gezinsbudget opstelt, is de eerste stap. Daarbij hebt u de netto-inkomsten van u en uw partner nodig. Houd ook rekening met eventuele premies, maaltijdcheques, dubbel vakantiegeld en kindergeld. Van die inkomsten moet u de lokale, provinciale, regionale en federale belastingen aftrekken, naast alle maandelijkse uitgaven, zoals die voor uw woning, uw auto of uw kinderen. U doet er goed aan de gegevens te bewaren en het bestand op te slaan op de harde schijf van uw pc. Als u vaststelt dat het verschil tussen uw inkomsten en uw gezinsuitgaven elke maand een negatief saldo oplevert, moet u dringend maatregelen treffen.

TIP 3. Spaar aan het begin van de maand

U spaart het beste aan het begin van de maand, meteen nadat uw loon werd gestort. Op dat ogenblik hebt u meestal het gevoel dat u aan het eind van de maand wel iets zult kunnen opzijzetten. Toch wachten heel wat mensen daarmee. In de loop van de maand kalft hun zichtrekening verder af en uiteindelijk komt er van de goede bedoelingen niet veel in huis.

Het ideale scenario is dat u een permanente opdracht geeft aan uw bank om onmiddellijk na de betaling van uw loon een vast bedrag af te houden van uw zichtrekening. Die som kan worden gestort op een spaar- of termijnrekening. Op een spaarrekening blijft het geld altijd beschikbaar, mocht u toch dringend extra geld nodig hebben. Op een termijnrekening moet u het einde van de termijn afwachten voordat u weer over het bedrag kunt beschikken.

TIP 4. Zet niet al uw geld op een spaarrekening

In tijden van crisis is het belangrijk te weten op welke manier u uw gespaarde kapitaal het beste kunt beleggen. Gezien de lage spaarrente is het niet verstandig al uw spaargeld op een spaarrekening te laten staan. U belegt het best op lange termijn, waarbij u streeft naar een rendement dat hoger is dan de inflatie. Dat kunt u doen door te investeren in gemengde beleggingsfondsen, waarbij de fondsbeheerder de vrijheid heeft te investeren in aandelen, maar ook in obligaties, cash, goud en vastgoed. Iedere bank heeft diverse van zulke fondsen in de aanbieding (lees: Spreiden is een kunst, blz. 152).

TIP 5. Maak uw woning energiezuiniger

U kunt heel wat besparen door uw woning energiezuiniger te maken. De energieprestatie van een woning wordt bepaald aan de hand van het zogenoemde E-peil. Vandaag bedraagt de energieprestatienorm voor woningen E80, vanaf 2014 wordt die opgevoerd tot E60. Om die norm te halen, kunt u een systeem installeren om hernieuwbare energie op te wekken, zoals een zonneboiler, zonnepanelen of een warmteboiler. Voor zulke investeringen kunt u nog altijd belangrijke premies krijgen. Steeds meer banken geven voordelige leningen aan mensen die energiezuinig willen bouwen.

Anders dan wat veel mensen denken, is een investering in zonnepanelen nog altijd rendabel, ondanks de weggevallen federale belastingvermindering en de prijsdaling van de groenestroomcertificaten. Door de overproductie zijn fotovoltaïsche zonnepanelen tot 75 procent goedkoper geworden.

JOHAN STEENACKERS

Een investering in zonnepanelen is nog altijd rendabel.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content