Geef diensten de ruimte

Bruno Leijnse Redacteur bij Trends

De ‘cowboys’ hebben hun slag thuisgehaald. De management buy-in van Callahan Associates International bij Telenet is rond. Electrabel, de gemeenten, de Vlaamse investeringsmaatschappij GIMV en de andere investeerders in Telenet kunnen zich grotendeels – en mogelijk zelfs met een verdienstelijke gage – uit een risicovolle sector terugtrekken.

Blijven een paar vragen. Enkele jaren geleden werd Callahan aangekondigd als de operationele partner om Vlaanderen op de informatiesnelweg te zetten. De groep controleerde miljoenen kabelaansluitingen, had ervaring en had bovendien de voor Vlaanderen belangrijke ‘partnership’-benadering, zo heette het. In de praktijk was dit het discours van financiers die een mooie exit ruiken.

Reëel achter Callahan zijn de grote, hoofdzakelijk Amerikaanse en Canadese investeringsfondsen, die aan een stel telecomdirecteuren dure leningen verstrekken om kabelbelangen op te kopen (het is trouwens opvallend dat vorige week wel de ondertekening van het contract publiek is gemaakt, maar niet de samenstelling van het Callahan-consortium, noch de financieringsmodaliteiten ervan).

Als operationele uitbater stelt Callahan totnogtoe weinig voor. Bij het Franse Vivendi Universal-filiaal Numéricâble klonk het pas eind 1999, begin 2000 dat Callahan een actieve rol zou spelen in verband met de uitbouw van telefonie over de kabel aldaar. In Spanje is Callahan na drie jaar voor alle praktische doeleinden uit het management van Ono/Cableuropa verdwenen. Echt is wel Duitsland, waar David Colley, de Callahan-partner die Ono/Cableuropa hielp opstarten, nu al negen maanden Callahan Nordrhein-Westfalen probeert om te vormen tot een triple play-acteur (telefoon, internet en televisie).

De vraag is dan wat Callahan met zijn fragmentarische posities in Duitsland en Frankrijk aan Telenet bijbrengt op elk van zijn drie beoogde actieterreinen: telefonie, internet en televisie. En wat de gevolgen zullen zijn van het lucratieve managementcontract dat Callahan met zijn participaties pleegt af te sluiten.

Om zich financieel overeind te houden, moet Callahan zijn dure leningen zo snel mogelijk herfinancieren via een beursintroductie. Daarvoor zullen er resultaten moeten worden gehaald in een markt die getekend wordt door sterk dalende tarieven.

De nieuwe eigenaars van Telenet beloven Vlaanderen een digitaal tv-aanbod en bijbehorende interactieve diensten in 2002. De ervaring in Groot-Brittannië toont aan dat niets de ontplooiing van dergelijke diensten zo erg bevordert als concurrentie. Satellietzenders ( BskyB) en digitale televisie via de ether ( ONDigital) doen het er beter dan de kabeluitbaters. Nu de overheid zich dankzij Callahan voor een groot stuk heeft kunnen terugtrekken uit de Telenet-infrastructuur, kan ze zich misschien concentreren op het essentiële: de bevordering van de diensten. En die zijn nooit gebaat geweest bij een beperking tot één distributiekanaal. Vooral niet als dat ene kanaal grotendeels in handen is van een groep die met hoogrentende leningen wordt gefinancierd.

In De Standaard stelt algemeen directeur Andrew Sukawaty van Callahan Associates International dat Telenet een investering “op ten minste 4 à 6 jaar” is. Over enkele jaren zit Telenet dus weer met andere aandeelhouders. Misschien kan de Vlaamse overheid toch wat verder vooruit kijken.

Bruno Leijnse

Partner Content