Dit jaar wordt nog een overgangsjaar voor GBL. De holding is bezig met een strategische ommezwaai. De instroom van dividenden uit de aangehouden participaties zal dit jaar wat krimpen in vergelijking met vorig jaar, vooral omdat GBL een groot pakket aandelen van Total, gekenmerkt door hun hoge dividendrendement, heeft verkocht, terwijl de vergaarde middelen nog moeten geïnvesteerd worden of geïnvesteerd zijn in waarden die meer groei beloven en dus op termijn meer dividenden zullen opleveren. Dat is ook de hoeksteen van de nieuwe strategie. De grote participaties in de Franse energiewaarden Total, Engie en Suez Environnement worden afgebouwd, en de nieuwe investeringen vloeien naar bedrijven die meer groei en een betere risicospreiding beloven. Deze nieuwe strategie moet de volgende jaar moet zowel de dividendstroom als de netto-actiefwaarde hoger stuwen na de stagnatie van de voorbije jaren. GBL onderstreept het geloof in deze nieuwe strategie door een dividend uit te keren dat minstens even hoog is als vorig jaar. Dat geeft een brutodividendrendement van 3,6 %. Deze oefening is al ver gevorderd. Het totale belang in Total en Engie zal tegen het eind van het jaar dalen tot ongeveer 1 miljard EUR op een totale portefeuille van ongeveer 15 miljard EUR. De nieuwe sterren in deze portefeuille heten Adidas, Umicore en Ontex, goed voor een gezamenlijke portefeuillewaarde van ongeveer 3 miljard EUR. GBL liet al verstaan dat het zijn belang in deze bedrijven verder wil opvoeren, precies omdat deze bedrijven beantwoorden aan het door GBL gewenste profiel. GBL wil investeren in bedrijven die een dominante positie hebben in hun sector, die groeipotentieel hebben (organisch of via overnames), die zaken doen op de ontluikende markten, die een sterk management en businessmodel hebben en over de nodige financiële flexibiliteit beschikken. GBL denkt dergelijke bedrijven vooral te vinden in sectoren die genieten van de vergrijzing, van consumenten die zich meer bewust zijn van hun gezondheid, van een globale beweging naar een groene en duurzame economie en van industriële specialisatie en spitstechnologie. Adidas is zo’n marktleider, speelt een sterk merk uit in een groeiende mondiale markt, is innovatief en er is nog ruimte voor margeverbetering. GBL bouwde al een belang van 6,1 % op in Adidas, al goed voor een marktwaarde van bijna 2 miljard EUR. Bij GBL hebben ze dezer dagen meer aandacht voor de schoenenverkoop dan voor de olieprijs. Nog meer diversificatie en nog meer alternatieve investeringen, vooral in niet-genoteerde bedrijven, wil GBL realiseren via Sienna Capital, de durfkapitaalpoot van de holding. Op middellange termijn moet deze poot 10 % van de portefeuille uitmaken of dus minstens 1,5 miljard EUR wegen. Vandaag staat die teller op 800 miljoen EUR. In de eerste helft van dit jaar betaalde Sienna Capital 18,2 miljoen EUR dividenden aan GBL tegenover 0 EUR vorig jaar. Deze tak moet op termijn voor een recurrente stroom aan dividenden zorgen. GBL is meer en meer gediversifieerd en meer toekomstgericht.

Conclusie

Dankzij de strategische koerswijziging kan GBL opnieuw de beursindexen volgen. De korting op de intrinsieke waarde is daardoor de voorbije maanden gedaald tot 15 à 20 %. Nu moet het management nog bewijzen dat het toegevoegde waarde kan leveren en beter kan doen dan de index.

Advies: houden

Risico: laag

Rating: 2A

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content