Ga voor een vast dividend

Preferente aandelen zijn weinig bekend, maar ze vormen een interessante aanvulling op dividendaandelen en obligaties.

Preferente aandelen komen in België nauwelijks voor. Op Euronext Brussel noteren slechts twee preferente converteerbare aandelen van de vastgoedgroep Cofinimmo. Maar in de Verenigde Staten zijn ze populair bij beleggers die op zoek zijn naar een regelmatig en voorspelbaar inkomen. Omdat de uitgiftes van preferente aandelen van niet-financiële ondernemingen relatief klein zijn — gewoonlijk gaat het om slechts enkele honderden miljoenen dollars per uitgifte — blijven de grote institutionele beleggers weg. Dat betekent dat deze markt het speelveld is van de kleine belegger.

Preferente aandelen delen eigenschappen met zowel gewone aandelen als obligaties. Net zoals bij obligaties is de uitkering vast en vooraf bekend. In het geval van niet-converteerbare preferente aandelen (die niet omgezet kunnen worden in gewone aandelen) is ook het kapitaal gegarandeerd door de uitgever. Preferente aandelen zijn eeuwigdurend, al hebben ze meestal een call-datum. Vanaf die datum kan de uitgever beslissen het preferente aandeel vervroegd terug te betalen tegen de callprijs. Gewoonlijk is die gelijk aan de uitgifteprijs.

Preferente aandelen zijn achtergesteld op obligaties — daarom bieden ze een hoger rendement — maar ze hebben voorrang op gewone aandelen. Een onderneming moet altijd eerst de intresten op zijn bankschulden en obligaties uitkeren, maar ze kan geen gewoon dividend betalen zonder de preferente dividenden uit te keren. Voor preferente aandeelhouders is het gewone dividend dus een kussen dat de klappen opvangt als de inkomsten van de onderneming zouden dalen. Een onderneming kan beslissen het preferente dividend te schrappen (of uit te stellen), maar dat gebeurt alleen in extreme gevallen, en enkel wanneer het gewone dividend ook al volledig geschrapt werd. Preferente aandeelhouders houden dan ook het beste de evolutie van het gewone dividend goed in de gaten.

Public Storage

Het Amerikaanse Public Storage is een actieve uitgever van preferente aandelen. De eigenaar van opslagplaatsen heeft twaalf uitgiftes lopen met verschillende dividendrendementen en calldata.

Als houder van een preferent aandeel is het belangrijk dat het bedrijf voldoende cash genereert om de intresten op schulden en de preferente dividenden te betalen. Public Storage heeft weinig financiële schulden (één termijnlening van 322 miljoen dollar), tegenover een eigen vermogen van 9,3 miljard dollar. In dat eigen vermogen zitten ook de preferente aandelen, goed voor 4,1 miljard dollar. Jaarlijks genereert het met zijn verhuuractiviteiten zo’n 1,4 miljard dollar cash. Dat is meer dan voldoende om de nodige investeringen te doen en de intresten en alle preferente dividenden (243 miljoen dollar) te betalen.

Public Storage keert jaarlijks ook bijna 1 miljard dollar uit als gewoon dividend. Als de inkomsten van Public Storage zouden teruglopen, is dat bedrag een aanzienlijke buffer. De preferente aandelen van Public Storage hebben dan ook een goede kredietrating (A3 bij Moody’s en BBB+ bij Standard & Poor’s).

Bij preferente aandelen die als stabiele, inkomen-genererende belegging moeten dienen, is het belangrijk te gaan voor een niet-converteerbare uitgifte met een calldatum die minstens drie jaar in de toekomst ligt. Probeer ook te kiezen voor preferente aandelen die dicht bij de call-prijs noteren. U betaalt het beste geen 30 dollar voor een preferent aandeel dat binnen het jaar vervroegd terugbetaald kan worden tegen 25 dollar. Bij Public Storage is de Y-uitgifte (ISIN-code: US74460W8423) bijvoorbeeld een interessante keuze: het betaalt een dividend van 6,375 procent, noteert dicht bij de call-prijs van 25 dollar en wordt ten vroegste terugbetaald in maart 2019. Ondanks de dubbele dividendbelasting biedt het een nettorendement van bijna 4 procent. U kunt het aandeel gewoon op de beurs kopen. Maar opgelet: de handel in preferente aandelen kan illiquide zijn, dus werk altijd met limietorders.

MATHIAS NUTTIN

De markt van preferente aandelen is het speelveld van de kleine belegger.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content