Fonds belegd in smallcaps

Delta Lloyd Asset Management stelt een innovatieve benadering van beleggen voor.

Als aandeelhouder bezit elke privébelegger een – vaak miniem – stukje van een onderneming. Alleen de Albert Frères en Warren Buffetts van deze wereld beschikken over voldoende middelen om zich een stuk toe te kennen dat groot genoeg is om recht te hebben op een plaatsje aan tafel bij het management van een bedrijf. Of om op zijn minst de aandacht van dat management te trekken en er bevoorrechte en regelmatige relaties mee te onderhouden. De beleggingspolitiek van het Delta Lloyd L European Participation Fund gaat in die richting: de beheerder heeft minstens 5 % van elke onderneming die hij voor het fonds selecteerde en kan daardoor beschikken over een ongebruikelijke toegankelijkheid tot het management. Bovendien kan hij alle mogelijke beschikbare informatie over het bedrijf krijgen. Dit fonds is erg geconcentreerd en richt zich tot langetermijnbeleggers. Het is geschikt als aanvulling op een basisproduct voor de portefeuille. Naast beheerskosten worden er 15 % prestatiekosten afgehouden op elk rendement boven 10 %. Angus Steel, de beheerder, stelt ons zijn fonds voor, dat een groot succes kent, met name bij institutionele beleggers.

CASH. Waarop steunt uw strategie?

ANGUS STEEL. Het fonds belegt in ondergewaardeerde Europese smallcaps en heeft een beleggingsstijl die gebaseerd is op de relatie met de ondernemingen. In 2009 liet het een prestatie van 37 % optekenen en sinds januari is dat 4,1 %. Het fonds bestaat uit maximaal 35 bedrijven en wil door analisten miskende pareltjes opsporen. Bij dat soort ondernemingen is het een voordeel als je een bevoorrechte relatie met het management hebt. Zo kunnen wij overleggen met de leiders van filialen of productie-eenheden, of met alle segmenten van één bedrijf, en niet alleen met de CEO of CFO. Die diepgaande relatie zorgt ervoor dat wij het functioneren, de strategie, de relatie met de klanten, enzovoort van een bedrijf goed kunnen doorgronden en geeft ons een extra ten opzichte van de beperkte informatie die op de markt beschikbaar is. We selecteren alleen die aandelen waarvan uit ons eigen onderzoek blijkt dat ze een stijgingspotentieel van 50 % hebben en waarvan we, na een eerste ontmoeting met het management, de overtuiging hebben dat we er een relatie mee zullen kunnen uitbouwen. Het fonds belegt in die groepen met een perspectief van drie tot vijf maanden, maar past een strikte verkoopdiscipline toe: het aandeel wordt verkocht zodra het ons koersdoel heeft bereikt, wat ook de toekomstperspectieven ervan zijn. In theorie zijn smallcaps in een crisiscontext riskanter en kwetsbaarder. Wij selecteren echter alleen aandelen van gevestigde groepen, met een stevige balans, die op lange termijn al hun sporen verdiend hebben en die hun markt – vaak een nichesector – domineren. Het gaat niet om start-ups. Wij houden rekening met het divi-dendrendement, de kaspositie, de capaciteiten van het management om het kapitaal op een optimale manier aan te wenden, de kwaliteit en de reputatie van het merk, de competitiviteit, enzovoort. Die troeven hebben er trouwens voor gezorgd dat deze ondernemingen goed geplaatst zijn om marktaandeel te winnen wanneer ze de crisis achter zich laten. Bovendien kwamen de voorbije jaren niet minder dan acht van de ondernemingen die wij in portefeuille hadden, in het vizier van kandidaat-overnemers.

Kunt u enkele voorbeelden geven van bedrijven die u in portefeuille heeft?

STEEL. Recent hebben we BinckBank (ISIN-code: NL0000335578) in portefeuille genomen. Dat is een Nederlandse onlinebank en -makelaar die ook in België actief is. Binnen de financiële sector mikken we alleen op ondernemingen die hun inkomsten halen uit het aanrekenen van kosten en niet uit het toekennen van leningen of uit het traden met complexe financiële instrumenten. BinckBank is de Europese leider in lagekostenmakelarij. Het heeft een erg gemotiveerd en zeer efficiënt management, zijn backofficeactiviteiten (uitvoeren van transacties, informaticasystemen, enzovoort) worden erg goed beheerd en kunnen gemakkelijk naar andere landen worden uitgebreid zonder dat dat enorme investeringen vergt. Zo is de groep sinds kort ook in Frankrijk actief. Ten Cate (ISIN-code: NL0000375749) is een andere recente keuze. Die Nederlandse groep is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van synthetische materialen, zoals kogelvrij materiaal voor het leger en onbrandbaar materiaal voor de brandweer. Een ander product is kunstgras voor golf- en tennisterreinen. Het aandeel had het moeilijk tijdens de crisis door annuleringen en uitstel van bestellingen, maar dit bedrijf domineert zijn markt en heeft een aantrekkelijke financiële flexibiliteit. Het management is de onderneming aan het heroriënteren naar producten met een hoge marge.

De belangrijkste positie binnen ons fonds wordt ingenomen door het Oostenrijkse Zumtobel (ISIN-code: AT0000837307), specialist in verlichting. Dat aandeel is de voorbije maanden sterk gestegen, maar het sterke merk, de knowhow van de groep, haar groeiperspectieven en haar capaciteit om haar marges hoog te houden, maken dat wij ervan overtuigd zijn dat haar potentieel nog lang niet uitgeput is. De groep is aanwezig in 70 landen en is enerzijds actief op het vlak van indus-triële binnen- en buitenverlichting en is een veelgevraagde partner voor ontwerpers en architecten. Zo heeft Zumtobel in Brussel de verlichting voor het vernieuwde Congrespaleis op de Kunstberg ontworpen. Anderzijds is de groep een leider op het vlak van de led-technologie, die minder energie verbruikt. De groei van die markt wordt tot 2020 op 20 % per jaar geschat. Zumtobel sloot een cross-licensingcontract met Philips wat de huidige en toekomstige patentrechten betreft. Daardoor kreeg het financiële steun van Philips voor het versterken van zijn onder-zoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. De sector blijft sterk versnipperd en alleen die groepen die over de nodige financiering beschikken om te innoveren, zullen overeind blijven. Het aandeel werd in 2009 afgestraft omdat de activiteit met de bouwsector geassocieerd werd, maar de groep had goede contracten, met name voor de renovatie van bekende winkelketens, waarbij het aankomt op het mooier verlichten van de koopwaar om ze beter tot haar recht te laten komen. De groep heeft een stevige balans en heeft haar kostenstructuur aangepast. Daardoor en dankzij haar sterke imago en haar leiderspositie binnen het led-segment, heeft ze mooie perspectieven. (C)

Door Béatrice Denis

“De groei van de markt van de led-technologie, waarin Zumtobel een leider is, wordt tot 2020 op 20 % per jaar geschat.”

Angus Steel

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content