Fiscus stimuleert investeringen in beveiliging

Niet alleen het percentage van de investeringsaftrek voor investeringen in beveiliging gaat omhoog. Ook het aantal vennootschappen dat van die aftrek kan genieten, wordt aanzienlijk uitgebreid.

De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog.

De investeringsaftrek is een fiscale maatregel die bedoeld is om investeringen aan te moedigen. Zo kan een bepaald percentage van de investeringen afgetrokken worden van het fiscaal resultaat. Bij een investeringsaftrek van bijvoorbeeld 3 % mag, naast de gewone afschrijvingen, nog extra 3 % van de investering in aftrek gebracht worden.

De hoogte van de investeringsaftrek is een ingewikkeld verhaal. Die hangt onder meer af van de hoedanigheid van de belastingplichtige en van het type van de investering. Natuurlijke personen (handelaars, nijveraars, landbouwers en beoefenaars van vrije beroepen) hebben in principe altijd recht op een basisaftrek. Uiteraard voor zover de investeringen aan alle voorwaarden voldoen, wat onder meer inhoudt dat de investering slaat op nieuwe vaste activa. Voor investeringen die verbonden zijn met het aanslagjaar 2005, is die basisaftrek – voor natuurlijke personen – 3,5 %.

Bij vennootschappen is die basisaftrek al vele jaren geleden ‘op nul gezet’, een eufemisme om te verhullen dat hij gewoon werd afgeschaft. Tenzij voor KMO-vennootschappen. Zij hebben nog recht op een basisaftrek, maar die is bij hen 0,5 procentpunt lager dan bij natuurlijke personen. Bovendien geldt hij slechts op een eerste schrijf van ongeveer 7 miljoen euro per jaar. Voor de investeringen die deze grens overschrijden, is de basisaftrek ook voor KMO-vennootschappen ‘op nul gezet’.

VERHOGING. Naast de basisaftrek gelden in sommige gevallen verhoogde percentages. Dat is onder meer het geval bij energiebesparende investeringen en bij milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. Ten aanzien van die investeringen wordt het basispercentage van de investeringsaftrek verhoogd met tien procentpunten. In de veronderstelling dat het basispercentage 3,5 % bedraagt, heb je dus recht op 13,5 %.

Vennootschappen worden voor dergelijke investeringen op dezelfde manier behandeld als natuurlijke personen, ongeacht of zij wel of geen KMO-vennootschap zijn. Van een opnulzetting van de basisaftrek is hier geen sprake en van een vermindering van de basisaftrek al evenmin. Voor investeringen die verbonden zijn met het aanslagjaar 2005, bedraagt het tarief voor dit type van investeringen (energiebesparing of onderzoek en ontwikkeling) bij natuurlijke personen 13,5 %. Ook vennootschappen – groot of klein – hebben dus recht op 13,5 % investeringsaftrek voor bijvoorbeeld de energiebesparende investeringen die zij in dezelfde periode hebben gedaan.

VEILIGHEID. Enkele jaren geleden is ook een verhoogde investeringsaftrek ingevoerd voor investeringen in beveiliging. Het gaat om investeringen die in overleg met de bevoegde politiediensten gebeuren in een betere beveiliging van de professionele ruimten (zoals toegangscontrole, betaalterminals, kluizen en alarmsystemen).

De verhoging van de basisaftrek bedraagt ook hier (tot dusver) tien procentpunten. En de basisaftrek moet ook hier, bij vennootschappen, niet verminderd worden met 0,5 procentpunt. Voor vennootschappen die verbonden zijn met het aanslagjaar 2005 bedraagt het tarief dus 13,5 %. Maar anders dan bijvoorbeeld bij energiebesparende investeringen, geldt het verhoogde tarief hier alleen ten aanzien van natuurlijke personen en KMO-vennootschappen. ‘Grote’ vennootschappen vallen uit de boot.

De recente Programmawet heeft evenwel tot gevolg dat meer vennootschappen van deze verhoogde investeringsaftrek kunnen genieten. Om te beginnen voert ze – vanaf aanslagjaar 2006 – een verhoging door van het percentage van de investeringsaftrek dat voor dit type van investeringen genoten kan worden. Het basispercentage wordt voortaan met 17 procentpunten in plaats van met 10 procentpunten verhoogd.

AANDELEN AAN TOONDER. Tegelijk breidt ze het aantal vennootschappen uit, dat voor deze bijzondere investeringsaftrek in aanmerking komt. Tot dusver geldt de investeringsaftrek voor investeringen in beveiliging – wat vennootschappen betreft – alleen voor een bepaald type van KMO-vennootschap: de vennootschap waarvan je kan aantonen dat de meerderheid van de aandelen in handen is van natuurlijke personen die ook de meerderheid van de stemrechten vertegenwoordigen.

Vanaf aanslagjaar 2006 geldt het belastingvoordeel ook voor vennootschappen die beantwoorden aan de criteria waarmee het Wetboek van Vennootschappen een kleine vennootschap typeert. Er mag ten hoogste een van de volgende criteria overschreden worden: 50 personeelsleden, een jaaromzet van 6.250.000 euro (exclusief BTW) en 3.125.000 euro balanstotaal. De vennootschap mag in geen geval meer dan 100 personeelsleden hebben.

Een kleine vennootschap die aan deze criteria beantwoordt, maar waarvan je niet kan of wil aantonen dat de meerderheid van de aandelen in handen is van natuurlijke personen, zal dus ook in aanmerking komen voor de investeringsaftrek voor investeringen in beveiliging. De gewoonte van de fiscus om aandelen aan toonder met een wantrouwig oog te bekijken, wordt even opzijgezet. Het oprukkende – en politiek geladen – thema van de veiligheid laat ook op fiscaal gebied sporen na.

Jan Van Dyck

ôHet oprukkende – en politiek geladen – thema van de veiligheid laat ook op fiscaal gebied sporen na.ô

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content