Fingerspitzengefühl

Marc Buelens
Marc Buelens Professor-emeritus aan de Vlerick Business School.

K ijk even naar uw rechterhand. Is uw ringvinger langer dan uw wijsvinger? Dan bent u waarschijnlijk erg man- nelijk, want de verhouding tussen de lengte van uw tweede vinger (uw wijsvinger, 2D in het jargon) en uw vierde vinger (4D) meet uw ‘vrouwelijkheid’. Bij mannen is die verhouding gemiddeld 0,96: hun ringvinger is relatief lang. Bij vrouwen ligt die verhouding significant hoger; want 2D/4D is gemiddeld gelijk aan 1,00; beide vingers zijn gemiddeld even lang.

Mannen met een heel lage 2D/4D verhouding zijn vruchtbaarder en agressiever. Vrouwen met een zeer hoge 2D/4D-verhouding zijn ook al vruchtbaarder, maar hebben helaas meer kans op borstkanker. Een mannelijke verhouding maakt ook dat je een betere voetballer of rugbyspeler bent, en ook een betere skiër. En de juiste hormonen op het juiste ogenblik van je ontwikkeling zorgen voor meer zelfvertrouwen, risicobereidheid, langere periodes van scherpe aandacht en snellere reactietijden. Kortom een gedroomd profiel voor een trader op de beursvloer.

John Coates van Judge Business School (Cambridge University) heeft zich afgevraagd of erg mannelijke traders ook succesvoller zouden zijn op de beursvloer. Niet minder dan 49 professionele mannen lieten hun vingers meten. Ze werkten als trader in een afdeling die louter actief was op superkorte termijn. En kijk: de laagste 2D/4D-traders, de erg mannelijke dus, behaalden gemiddeld 11 keer betere resultaten dan hun ‘meer feminiene’ collega’s.

Elfmaal meer… Ik ben al 35 jaar betrokken bij sociaalwetenschappelijk onderzoek. Nooit heb ik kennis genomen van zulke extreme onderzoeksresultaten. De correlaties en grafieken in het artikel heb ik in mijn loopbaan enkel nog maar gezien bij vervalste gegevens of bij verborgen tautologie (stelling: extraverte mensen communiceren meer, en bij het ‘bewijs’ wordt extravertie dan gemeten door de vraag: communiceer je graag). Is dit huis-tuin-en-keukenonderzoek? Helemaal niet. Het is gepubliceerd in het prestigieuze Proceedings of the National Academy of Sciences. En de onderzoeker John Coates is zeker niet aan zijn proefstuk toe. Hij had immers bij vorig onderzoek ook al aangetoond dat succesvolle beursmakelaars ’s ochtends meer testosteron in hun lijf hebben en de mindere goden ’s avonds meer stresshormonen.

Wat is hier aan de hand? Er is een hele reeks verklaringen. Handelaars met lage 2D/4D-verhouding overleven beter in de job en twee jaar ervaring maakt in deze omgeving een enorm verschil. Ze ‘overleven’ omdat ze beter passen in de heksenketel. Die personen presteren overigens veel beter in volatiele markten: ze skiën als het ware beter rond de paaltjes. Hun cocktail van wakkere aandacht, risicobereidheid en snelle reactietijden smaakt bijzonder lekker op sommige beursvloeren.

En moeten beursvennootschappen dan maar beter stoppen met interviews, curricula vitae of psychologische tests en gewoon maar een fotocopie van de hand vragen? In een interview met de Financial Times waarschuwt dr. John Coates om statistische verbanden zo maar door te trekken naar individuele aanwervingen. Flauw argument. Het verband is zo sterk dat de kans groot is, dat naar andere dingen kijken zoals interesse, diploma’s, of intelligentie gewoonweg een slechtere selectie zou opleveren. Als het verband zo sterk is als uit de studie blijkt, is de aanbeveling toch wel duidelijk. Werf geen ’traders’ aan voor kortetermijnsucces met een 2D/4D-verhouding boven 0,96.

A ls u een verklaring zoekt voor de rampspoed waar de banksector ons nu gebracht heeft, zoek dus niet verder: er liepen net te veel dames, maar vooral heren, rond met de verkeerde vingerverhouding. Hun risicogedrag is uit de hand gelopen. Of je dat nu meet met de vingers, de kleur van de sportauto of verbale uitingen van machogedrag: het maakt niet veel uit. Alleen blijkt de lengte van de vingers wat minder te liegen dan de kledij of het merk van auto.

Het onderzoek bestudeerde kortetermijngedrag op de beursvloer. Omdat de wetenschappelijke molen traag maalt, waren de gegevens verzameld lang voor de financiële implosie, toen de tom-testosterons nog vrij spel kregen, met alle gevolgen van dien. De onderzoeksploeg gaat nu het onderzoek hernemen voor investeringen op de lange termijn. Waar minder gek risicogedrag, evenwichtiger portefeuilles en wijsheid belangrijk zijn. Ze voorspellen dat de betere beleggers een hoge (dus: vrouwelijke) D2/D4-verhouding zullen hebben. We denken dat ze gelijk hebben. Als banken terug beginnen aan te werven, zullen de volgende advertenties wettelijk verplicht worden: gezocht, traders, met hoge D2/D4-ratio. Onnodig te solliciteren bij ratio’s kleiner dan 0,98. Gelieve fotokopie van eigen hand bij sollicitatiebrief te steken. (T)

Wilt u het allemaal zelf nalezen? Doe dan zoals ik en betaal 10 dollar voor: john m. coates, mark gurnell, and aldo rustichini: second-to-fourth digit ratio predicts success among high-frequency financial traders pnas 2009 106: 623-628; published online before print january 12, 2009.

DE AUTEUR IS HOOFDDOCENT AAN DE UNIVERSITEIT GENT EN PARTNER VAN DE VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL.

Marc Buelens

Partner Content