Fenix

VOOR EN TEGEN

Gesprekken over de regio Genk/Hasselt eindigen onvermijdelijk bij het Fenix-project, een combinatie van een winkel-, ontspannings-, sport- en evenementencomplex. Vorig jaar weigerde het bevoegde comité de sociaal-economische vergunning voor het project. Waarop de initiatiefnemer, de Britse groep Stadium (eigenaar van soortgelijke projecten in het Britse Sheffield en het Duitse Oberhausen), prompt naar de Raad van State stapte. Die vernietigde recentelijk het besluit, onder meer op grond van de samenstelling van het comité. Gevolg ? Het in oktober 1996 in deze rubriek geschetste scenario krijgt vaste vorm : de beslissing ligt nu bij de politici. Meer bepaald bij een interministerieel comité (al betwisten tegenstanders van het Fenix-project dat dit comité de knoop mag doorhakken), waarin onder meer Theo Kelchtermans, Karel Pinxten en Elio Di Rupo zetelen. Het is een publiek geheim dat Kelchtermans al zijn politieke gewicht in de schaal wil gooien om het project gerealiseerd te krijgen.

Genk is het Fenix-dossier gunstig gezind. Schepen Anthonissen volgt de zaak al jarenlang op. Het ERC-project van Thyl Gheyselinck leek de ideale oplossing voor de verlaten Genkse mijnterreinen. Maar de KS-manager vond geen financiële steun voor zijn idee en de ERC-gedachte werd afgevoerd. Fenix steunt op een grote winkeloppervlakte, waar ERC vooral aan opvoeding, recreatie en cultuur wou doen. Anthonissen vindt niet alle aspecten van Fenix even verdedigbaar, maar noemt zich gematigd voorstander. “Omdat het momenteel het enige project voor de mijnsite is, er dringend werk moet worden gemaakt van een herbestemming en de mijnsites op het gewestplan staan ingekleurd als projectzone.”

De gevolgen van Fenix voor de lokale Genkse middenstand zullen niet onverdeeld slecht zijn, meent Anthonissen. Hij steunt zich voor deze uitspraak op wat er in Sheffield gebeurde na de opening van het plaatselijke Meadowhall. De Genkse middenstandsvereniging Genk Shopping Stad (GSS) heeft haar aanvankelijk afkerige houding grotendeels laten varen. En zoals we al eerder meldden, draaide het referendum over Fenix in september 1996 niet uit op een massale afkeuring van de bevolking. Iets waar rabiate tegenstanders op hadden gehoopt.

Het lijkt wel of Fenix er voor de gemiddelde Genkenaar mag komen. De Hasseltse burger is minder happig. Dat mogen we afleiden uit de houding van de bestuurscoalitie. Die schat de kans dat Fenix er komt, erg klein in. Misschien een beetje wishful thinking. Een project als Fenix zou de Hasseltse winkelkern immers schade toebrengen, vreest men. Schepen Reynders van Hasselt plaatst grote vraagtekens bij de stelling van initiatiefnemer Stadium dat Fenix een 5000-tal arbeidsplaatsen zal scheppen. “Het zal vooral gaan om een verschuiving van de tewerkstelling”, meent Reynders. “En erger nog : om een verschuiving van het bestedingspatroon. Het geld dat de burger uitgeeft in Fenix, wordt niet meer in het Hasseltse centrum geconsumeerd.”

Fenix blijft de gemoederen beroeren. En misschien meer dan dat. Beslist het ministerieel comité het project groen licht te geven, dan zou dat wel eens het einde kunnen betekenen van de nog prille Bipo-gesprekken. Wordt het water tussen Genk en Hasselt opnieuw te diep ?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content