EXPORTPROMOTIE

Stok achter de deur ?

“Tussenwegen zijn er niet : het is één netwerk of drie,” argumenteert SP-volksvertegenwoordiger Robert Voorhamme zijn voorstel om terug te keren tot één “goedkoper en efficiënter” Belgisch netwerk van handelsattachés in het buitenland.

Hoewel de Vlaamse regering het SP-voorstel verwerpt, laat Voorhamme zich niet in een hoekje duwen. Concreet pleit de SP-politicus voor één loket, zijnde Export Vlaanderen en bijgevolg de afschaffing van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) : “Het naast elkaar bestaan van de BDBH en de gewestelijke exportdiensten zorgt voor problemen, net zoals de parallelle federale en gewestelijke bevoegdheden inzake exportpromotie. Laten we hier dus klare wijn schenken.” Maar daarnaast gaat Voorhamme ervan uit dat de Vlaamse exporteur belang heeft bij een maximaal aantal handelsvertegenwoordigers in het buitenland. “Welnu, als Vlaanderen zelf een wereldnetwerk wil uitbouwen, zal daar een veel duurder prijskaartje aan vasthangen. We kunnen dus beter een zo groot mogelijk netwerk uitbouwen, met handelsattachés die federaal worden benoemd.”

Draait Voorhamme de klok achteruit ? Nu al gaan de Franstaligen dwarsliggen als de Vlaamse overheid de vertegenwoordiging in de bestaande overheidsdiensten ter bevordering van de buitenlandse handel BDBH en de Delcrederedienst (NDD) in overeenstemming wil brengen met het Vlaamse aandeel van 70 % in de Belgische export. “Belangrijke nuance : we schaffen de BDBH af en de samenstelling van de confederale coördinatiecel, die bevoegd wordt voor het netwerk van handelsattachés, dient bij wet geregeld in verhouding tot het reële aandeel van de gewesten in de export. Idem dito voor de Delcredere. We gaan toch geen drie Delcrederediensten oprichten ?”

Wat de meertaligheid van de handelsattachés betreft, vreest Voorhamme geen terugkeer naar de wantoestanden van vóór de regionalisering : “In ons diplomatiek corps is het taalprobleem al lang van de baan. Waarom zou meertaligheid dan niet werken voor de handelsvertegenwoordigers ? Ik zie ook geen probeem in het feit dat Belgische handelsattachés opdrachten krijgen vanuit de drie gewestelijke exportdiensten. Luc Van den Brande (CVP) komt telkens met hetzelfde argument voor zijn Vlaams netwerk : het afsluiten van samenwerkingsakkoorden met de Waalse en de Brusselse exportdiensten vormt volgens de minister-president niet het minste probleem. Waarom zou dit dan plots niet kunnen werken op het niveau van die federale coördinatiecel ? Deze cel kan ook bevoegd worden voor de subsidiëring van de Belgische kamers van koophandel in het buitenland. Of gaan we ook daar naar een financiering door de drie gewesten en bijgevolg een verdrievoudiging van de procedures ?”

Als zou blijken dat de Franstaligen toch onredelijke eisen zouden stellen, heeft Vlaanderen volgens Voorhamme nog een stok achter de deur : “We zijn het enige gewest dat wel een volwaardig wereldnetwerk zou kunnen uitbouwen.”

ROBERT VOORHAMME (SP) Eigen Vlaamse netwerk ? Duur en onvolledig.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content