Expertisecentrum voor Afrika start in juni

In juni gaat een centrum voor Afrika-expertise van start in Tervuren. Het centrum streeft naar wereldwijde erkenning als hét knowhowcentrum voor Centraal-Afrika. Privé-bedrijven zijn welkom.

De gesprekken in de coulissen zijn nog aan de gang, maar de uitkomst staat zo goed als vast. Ook al zou de Congo-politiek binnen de federale regering ter discussie staan. Nog tijdens de eedaflegging van Karel De Gucht (VLD) drong koning Albert aan dat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken “Centraal-Afrika niet zou vergeten”. Tegelijk stuurde het Paleis Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) discreet op pad met de opdracht om de (steeds schaarser wordende) Afrika-expertise in België te polsen voor een krachtenbundeling. In het Afrika-museum van Tervuren zou een centre of excellence moeten komen dat België internationaal op de kaart zet en dat met gezag kan spreken wanneer Midden-Afrika (Congo, Rwanda en Burundi) op de politieke agenda staat van de G8 (zoals binnenkort), de Wereldbank, de Verenigde Naties of de Verenigde Staten. Het centrum zou internationale instellingen ook kunnen helpen bij het besteden van middelen in Congo.

Na enkele vergaderingen met vertegenwoordigers van Belgolaise (de Afrika-bank van Fortis, die momenteel in de etalage staat), Bernard de Gerlache (voorzitter van de Belgisch-Afrikaanse kamer van koophandel), directeur Guido Gryseels van het Afrika-museum, BTC (Belgische Technische Coöperatie), het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen, kabinets-medewerkers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, en enkele ambassadeurs en professoren, is er een consensus bereikt. Het kenniscentrum wordt op drie pijlers gebouwd: wetenschappelijk onderzoek, NGO’s en een forum voor de privé-sector. Alles wat in België enigszins bij Afrika betrokken is, zou in dat drieluik een plaats krijgen. Ook Congolezen die hier leven, zouden erbij betrokken worden.

Drie vaste medewerkers zouden de netwerking en een synergie op gang trekken en beginnen met het actualiseren van gegevensbanken over de Belgische Afrika-kennis in uiteenlopende domeinen: landbouw, gezondheidszorg, onderwijs, economische samenwerking tussen bedrijven hier en ginder. De financiering van het jaarbudget (ongeveer 1 miljoen euro) komt grotendeels van Ontwikkelingssamenwerking, aangevuld met eigen inkomsten uit de organisatie van seminaries en consultancyopdrachten.

Begin mei zou het initiatief publiek gemaakt worden met een seminarie waarop vertegenwoordigers van de drie ‘platformen’ hun doelstellingen naar buiten brengen. In juni zou het centrum operationeel worden met een raad van bestuur onder het voorzitterschap van prins Filip. Omdat communautaire fricties moeten worden vermeden, worden ook gewestelijke organisaties zoals Export Vlaanderen en de Vlaamse interuniversitaire raad bij de werking betrokken. Niettemin werd al vanuit Franstalige hoek geopperd dat er ook een afdeling zou moeten komen in La Hulpe.

E.B.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content