Euroscepsis is porno

Een euroambtenaar wordt wegens zijn kritiek ontslagen en stapt naar de Europese rechter. De advocaat-generaal stelt de kritiek gelijk aan godslaster.

B ernard Connolly is een Europees oud-ambtenaar van de dienst muntzaken die in 1995 bekend werd met het boek The Rotten Heart of Europe. In zijn boek legde Connolly de achtergronden bloot van de onderhandelingen over het Europees Monetair Systeem ( EMS) en de voorbereidingen voor de euro. Hij onthulde de verborgen agenda’s en de rivaliteiten tussen de onderhandelaars. Connolly noemde de euro een muntoperatie bedacht door eenvoudigen van geest en voorspelde de mislukking van de Europese munt. Hoe visionair.

Connolly schreef onder meer dat de EU-vertegenwoordiger in Londen zijn eigen land ononderbroken bespotte, verwees naar Britse euro-enthousiastelingen als “fellow-travellers die Stalin vergoelijkten in de jaren dertig” en bestempelde de werkwijze van de Italiaanse regering als “opportunistisch”.

De Commissie en haar medewerkers hebben de kern van Connolly’s boek nooit weerlegd. Die luidt: er is iets fundamenteels fout met de gehaastheid van het monetaire integratieproces. Maar evenmin werd de kritiek in dank afgenomen. Integendeel: Connolly mocht terstond zijn biezen pakken.

Bernard Connolly vecht zijn afdanking door de Europese Commissie aan voor het Europees Hof van Justitie, waar de zaak door Melchior Wathelet zal worden behandeld. Connolly noemt het broodroof en een aantasting van het recht op vrije meningsuiting. De advocaten van Connolly beroepen zich op een uitspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Wingrove versus Verenigd Koninkrijk. Wingrove was de producent van een pornovideo, Visions of Ecstasy, die omwille van zijn beledigende karakter voor gelovigen geen toelating tot distributie ontving in het Verenigd Koninkrijk. De rechters in Straatsburg vonden het distributieverbod gerechtvaardigd. De restrictie vanwege de godslastering mocht echter geen paspoort zijn om de vrije meningsuiting te beknotten.

De Spaanse advocaat-generaal van het Europese Hof, Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, draait de redenering subtiel om. Hij baseert zich op deze uitspraak om te stellen dat un organisme dépositaire de la puissance publique (zoals het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie) wettelijk een fundamenteel recht kan inperken om zijn faam te beschermen.

Het kernpunt van de uitspraak in de zaak Wingrove versus Verenigd Koninkrijk is echter dat regeringen niets mogen beperken of er moet sprake van extreme godslastering zijn, aldus onder meer Ambrose Evans-Pritchard, de correspondent in Brussel van The Daily Telegraph. Als Bernard Connolly deze zaak verliest, is euroscepsis gelijk aan extreme laster.

frans crols

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content