Er zit weer groei in de groeilanden

INDIA "India heeft de beste groeivooruitzichten." © IS

De beurzen van de groeilanden doen het weer beter. Drie fondsbeheerders die gespecialiseerd zijn in de opkomende markten, verwachten dat die trend nog doorzet. “Beleggers doen er goed aan een deel van hun spaargeld te beleggen in de opkomende landen.”

De beurzen van de groeilanden zijn sinds midden vorig jaar aan een opmerkelijke opmars bezig. Volgens de drie gespecialiseerde fondsbeheerders die we hebben gesproken, zal die trend doorzetten. “De demografische ontwikkeling blijft gunstig, de spaarrente en de productiviteitswinsten zijn hoog, en corporate governance blijft aan belang winnen. Bovendien zijn de waarderingen aantrekkelijk”, zegt Jorry Rask Noddekaer, het hoofd opkomende markten van Nordea Asset Management en de hoofdbeheerder van het fonds Nordea 1 – Emerging Stars Equity. “Ik denk dat beleggers er goed aan doen een deel van hun spaargeld te beleggen in de opkomende landen.”

Ook Luke Richdale, het hoofd opkomende markten van JP Morgan Asset Management, stelt vast dat de opkomende markten na vijf jaar van slechte prestaties uit het dal kruipen. “De economische groei versnelt in alle grote regio’s en het verschil met de ontwikkelde landen neemt opnieuw toe. Dat heeft de interesse van beleggers voor die markten weer aangewakkerd. Traditioneel duurt een haussecyclus op de opkomende markten gemiddeld vijf jaar. Er is dus nog ruimte voor verbetering.”

In de koersen van de opkomende valuta’s zitten de sterkere dollar en de verstrakking van het Amerikaanse fiscale beleid al lang verrekend, waardoor die factoren niet langer in het nadeel van de groeimarkten zouden mogen spelen. “De opkomende landen zijn veel sterker dan in 2013”, onderstreept Robert Marshall-Lee, de beheerder van het Newton Asian Income Fund. “De waardering blijft interessant en de groei zal hoog blijven.”

Hogere winsten

De verbeterde conjunctuur in de groeilanden doet de winsten stijgen. In Azië schommelt de verwachte winstgroei per aandeel dit jaar rond 25 procent, en ook in de andere landen ziet de toekomst er veelbelovend uit. “We verwachten een groei van de winst per aandeel van ongeveer 11 procent per jaar voor alle opkomende landen in de komende vijf jaar”, legt Luke Richdale uit. “Na jaren van neerwaartse bijstellingen is de trend sinds midden vorig jaar opnieuw positief, omdat het herstel niet langer beperkt blijft tot grondstoffengerelateerde sectoren.”

“Wij verwachten ook een sterke verbetering van de vrije cashflow, met investeringsuitgaven die wellicht op een laag pitje blijven, om de overcapaciteit te corrigeren die de jongste jaren is opgebouwd”, stelt Jorry Rask Noddekaer.

Sneller groeien

Het fonds van Nordea behoort tot de beste producten in zijn categorie en het is een van de grootste successen van de Scandinavische beheerder. Het beheert ruim 2,4 miljard dollar en haalde een jaarlijkse prestatie van ongeveer 10 procent over de afgelopen vijf jaar. Jorry Rask Noddekaer selecteert bedrijven die het potentieel hebben hun winst sneller te doen groeien dan de markt verwacht. Hij vertrekt van de vaststelling dat analisten vaak moeite hebben bedrijven met hoge schulden correct te waarderen. “Grote bedrijven die sterk vertegenwoordigd zijn in de indexen, laten we links liggen. We concentreren ons veeleer op ondernemingen met een geschiedenis van mooie winsten. Wij staan vooral positief tegenover familiebedrijven die initiatieven kunnen nemen om de groei van hun kapitaal op lange termijn te verzekeren.” Hij belegt in beperkte mate in financials, telecombedrijven en grondstoffenproducenten.

“Ten slotte passen we een filter toe op de waardering van het aandeel, omdat onze voorkeur uitgaat naar bedrijven waarvan de kwaliteiten nog niet worden erkend door de markt. We nemen alleen een positie in als we een stijgingspotentieel van minstens 50 procent zien over de hele economische cyclus.”

Bovendien moeten de bedrijven goede praktijken voor het milieu en deugdelijk bestuur hoog in het vaandel dragen – een vereiste die geldt voor alle fondsen van Nordea 1. Jorry Rask Noddekaer: “Wij denken dat zulke bedrijven de beste groeivooruitzichten hebben op lange termijn. Maar wij staan vooral gunstig tegenover ondernemingen die zich engageren om hun praktijken te verbeteren, want die hebben de hoogste verbeteringsmarge.” Een voorbeeld van een groep met zo’n potentieel is Samsung.

India boven

“Azië is zonder twijfel de regio waarin we de sterkste groei van de dividenden en de winsten verwachten in de komende vijf jaar. Een dividend is meestal een teken van een goede financiële discipline”, zegt Robert Marshall-Lee. “In dat opzicht is het landschap veel verscheidener dan in de westerse landen.” Het Newton Asian Income Fund, dat een hoger rendement haalt dan de referentie-index, is op geen enkele manier blootgesteld aan Chinese banken of bedrijven die worden gecontroleerd door de overheid. De portefeuille heeft een jaarlijkse rotatie van 20 à 25 procent van aandelen.

Marshall-Lee is vooral enthousiast over Indiase aandelen, die een gewicht van 30 procent van de beheerde activa hebben. “India heeft de beste groeivooruitzichten, met een regering die populair blijft en focust op de lange termijn.” Bovendien verwacht hij dat de resultaten van de Indiase bedrijven snel zullen verbeteren, met een aanzienlijke impact op het toekomstige rendement.

Hij staat ook gunstig tegenover Chinese technologie- en e-commerceaandelen, die ongeveer 20 procent van de beheerde activa vertegenwoordigen. “China werkt aan een ambitieus programma voor elektrische auto’s en hoopt daarin over enkele jaren een marktaandeel van 20 à 30 procent te bereiken. Wij denken niet dat het congres van de Chinese Communistische Partij in november verandering zal brengen in het beleid om de binnenlandse consumptie te versterken. Ik verwacht ook geen instorting van het Chinese banksysteem, omdat de regering nog over heel wat hefbomen beschikt om het schuldenprobleem op te lossen.”

Groei en waarde

Bij JP Morgan ligt het accent op bedrijven die moeten profiteren van de versnelling van de economische groei, met name grondstoffenproducenten, laag gewaardeerde aandelen en financiële waarden. “Groeiaandelen zullen het goed blijven doen, maar de waardestrategieën hebben de beste prestaties neergezet in de jongste twaalf maanden”, zegt Luke Richdale. JP Morgan Funds – Emerging Markets Opportunities zet in op aandelen die noteren met een korting. In vergelijking met andere fondsen belegt het meer in financiële waarden. Het onderweegt duurdere segmenten zoals consumptiegoederen of de gezondheidszorg.

Richdale maakt zich geen zorgen over de protectionistische retoriek waarmee Donald Trump regelmatig dreigt, zoals onlangs tijdens zijn ontmoeting met de Chinese president. “In China verwachten we een vertraging van de economische groei in de komende maanden, naarmate de economische stimuleringsmaatregelen hun effect verliezen. Toch denk ik niet dat er een risico bestaat voor dat land, omdat het Chinese financiële systeem nog altijd zeer gesloten is.”

Frédéric Dineur

“Traditioneel duurt een haussecyclus op de opkomende markten gemiddeld vijf jaar. Er is nog ruimte voor verbetering” – Luke Richdale

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content