Een sterke prestatie in België, maar een daling van de winst in Duitsland. Het is voor Elia een atypische vaststelling bij de resultaten over de eerste helft van het jaar, want de voorbije jaren stuwden de sterke prestaties van de Duitse dochter 50Hertz de winst hoger. In België moet de beheerder van het hoogspanningsnet afrekenen met een dalende overheidsrente, die een belangrijke variabele vormt in de gereguleerde winstberekening van Elia, maar dankzij een gunstiger tariefkader kan de Belgische activiteit op dit moment de winstkar trekken.

In Duitsland wegen, zoals was aangekondigd, hogere afschrijvings- en onderhoudskosten op de winstgevendheid. Per saldo leverde dat voor de groep een nagenoeg vergelijkbare nettowinst op als in de eerste helft van vorig jaar. De eigenlijke nettowinst leverde wel 8 % in door hogere winstbelastingen. In België steeg de vergelijkbare winst met liefst 18 %, met dank aan het nieuwe regelgevend kader dat sinds dit jaar van kracht is. De basis van de tariefberekening blijft dezelfde, met tarieven die Elia toelaten om alle kosten te dekken én een behoorlijke winst te maken. De nieuwe berekening van de faire winstmarge biedt een hogere risicovergoeding voor de volatiliteit en de verhandelbaarheid van het aandeel. Die premie bracht 17,5 miljoen EUR op, of 4,6 miljoen meer dan vorig jaar, waardoor de impact van de daling van de langetermijnrente op de winst meer dan gecompenseerd werd.

Elia krijgt voortaan ook een vergoeding voor de uitvoering van investeringen in strategische infrastructuur, wat een winstbonus van 6,9 miljoen EUR opleverde. Elia blijft ook genieten van de winstpremie voor een efficiënte uitvoering van haar activiteiten. Kortom, de daling van de langetermijnrente blijft een aandachtspunt, maar is minder belangrijk geworden. Een dalende rente maakt van het aandeel een aantrekkelijker dividendaandeel. De voorbije jaren gaf vooral dit laatste fenomeen de doorslag, getuige de stijgende waardering van het aandeel met een koerswinstverhouding die klom tot boven 15, en de daling van het dividendrendement naar 3,5 %.

Bij de Duitse dochter 50Hertz Transmission bleven de inkomsten op peil en steeg de bedrijfskasstroom (ebitda) met 10 %, maar de vergelijkbare nettowinst daalde met 13 %, wat overigens in de lijn van de verwachtingen lag. 50Hertz mag, zoals Elia in België, van de Duitse regulator meer winst maken als er veel investeringen gebeuren. De keerzijde van deze medaille zijn stijgende onderhoudskosten en vooral hogere afschrijvingskosten, die samen met de gestegen financieringskosten, in de eerste helft van 2016 zwaarder wogen dan de extra winst uit nieuwe investeringen. Fundamenteel blijft de investeringsijver bij 50Hertz wel de basis leggen voor hogere winsten. De volgende twee tot drie jaar zal 50Hertz fors blijven investeringen in hoogspanningsverbindingen die de windenergie die gewonnen wordt op de Oostzee tot bij de klanten op het Duitse vasteland brengt.

Conclusie

In de speurtocht naar rendement kunnen beleggers nog altijd terecht bij Elia. Het dividendrendement is afgebrokkeld tot 3,5 %, maar dankzij de gereguleerde winst is het risico van het aandeel beperkt en mag de risicopremie ten opzichte van de overheidsrente nog altijd als interessant worden beschouwd.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content