Een pluim voor pennen en pioniers

Ad Van Poppel medewerker Trends

De twaalfde Gouden Veer, de tweejaarlijkse prijs voor de beste Nederlandstalige verkoopbrief, is gewonnen door direct-marketingbureau OgilvyOne. De prijs gaat uit van het Vlaams Economisch Verbond, de ABN-vereniging Gevaert, de Vereniging Algemeen Nederlands – Antwerpen, de Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie en het Belgisch Direct Marketing Verbond.

Schrijver van de winnende brief was Johan Verest, copywriter bij OgilvyOne. Hij had in 1998 ook al gewonnen. De eerste eervolle vermelding ging naar tegelbedrijf Van den Bossche-Martin. Copywriter was Johan Verschueren, die al twee Gouden Veren had. De tweede was voor het communicatiebureau Kopje Copy. Ook deze brief was van de hand van Johan Verest.

OgilvyOne had voor de productieafdeling een extra werkkracht nodig en stuurde daarom een mailing naar de laatstejaarsstudenten van de EGON Hogeschool in Gent. Moest het dan niet om een verkoopbrief gaan? In een persbericht stelden de organisatoren van de Gouden Veer dat ‘bedrijven zich tegenwoordig meer en meer (moeten) verkopen aan de arbeidsmarkt om goede sollicitanten op het spoor te komen.’ Volgens de jury is direct mailing volwassen geworden. De benadering van de lezer is minder geforceerd, het Nederlands werd beter, de hoeveelheid ‘hip’ Engels minder.

DM-Hall of Fame. Herman Van Hove ( Biblo), Yves Poll ( Sopres), Roland Ketels ( Ketels DM Group) en Pierre Wouters ( DSC) krijgen als eerste direct marketeers een plaats in de Direct Marketing Hall of Fame. Die is een nieuw initiatief van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV).

Het BDMV wil mensen in de kijker zetten die de direct marketing hielpen ontstaan, verspreiden, onderwijzen en vernieuwen. Speciaal voor de eerste editie werden vier laureaten gekozen. Later worden het er twee. Herman Van Hove was in de jaren ’80 een veel gelauwerd schrijver van direct mailings. Roland Ketels bracht als eerste bedrijfsadressen voor direct-mailtoepassingen op de markt. Yves Poll streefde ernaar om de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werkbaar te maken voor het bedrijfsleven. Pierre Wouters was in de jaren tachtig pionier van fundraising via direct marketing.

ad van poppel

Partner Content