Een gezonde beslissing

De Universitaire Ziekenhuizen Leuven brengen hun logistiek beheer onder in een aparte nv, een joint venture met een Duitse logistiek specialist. Een investering van 100 miljoen frank in een nieuw distributiecentrum is gepland. Doel is om ook andere instellingen in de gezondheidszorg logistieke diensten aan te bieden.

Elke dag gebeuren er in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven 800 toeleveringen vanuit het magazijn naar een bepaalde dienst. Bovendien zijn er 200 leveranciers die elke dag aan de receptie goederen leveren die onmiddellijk naar de betrokken afdelingen gaan. Het gaat hier om alles behalve medicijnen en steriele goederen : computers, meubilair, voeding, linnen, wegwerpluiers enzovoort.

UZ Leuven bestaat uit zes ziekenhuizen verspreid in het Leuvense, waarvan UZ Gasthuisberg het grootste en bekendste is. De planning van die 1000 leveringen is dan ook geen eenvoudige zaak. En kan ongetwijfeld verbeterd worden. De routing hoe en wanneer producten van punt a naar punt b gaan wordt nu eerder intuïtief bepaald. UZ Leuven wil hier meer expertise inbrengen en heeft daarvoor de hulp van een logistieke specialist gezocht. Logistiek is de kennis van de bewegingen van goederen. Het is een op het eerste zicht wat saaie materie, maar wel een die miljoenen aan besparingen kan opleveren door een efficiëntere organisatie en de vaak daaruit voortvloeiende beperktere voorraad. Bij UZ Leuven is die voorraad 45 miljoen frank waard.

Om de logistiek in Gasthuisberg te professionaliseren, werd eind januari van dit jaar de nv Hospital Logistics opgericht door Hospex, de commerciële arm van UZ Leuven, en door Donne+Hellwig Tienen, de Belgische tak van de Duitse specialist in logistiek beheer. Hospex heeft 51 %.

Donne+Hellwig is productonafhankelijk. “Dat is belangrijk, want nogal wat logistieke specialisten zijn gekoppeld aan één enkel product,” waarschuwt Yvan Cox, verantwoordelijke aankoop en logistiek beheer bij UZ Leuven. “Donne+Hellwig heeft geen ervaring in de gezondheidszorg, maar dat hoeft ook niet. Wij hebben die expertise. Zij hebben wel ervaring met just-in-time-levering aan winkels van tankstations en dat mag raar klinken daarin schuilen nogal wat overeenkomsten met ziekenhuizen.” De belangrijkste Belgische referentie van Donne+Hellwig is de ruitenwisserproducent Bosch in Tienen.

“De te verwachten besparingen zijn moeilijk precies te kwantificeren,” zegt een voorzichtige Yvan Cox. “We zullen ook de kwaliteit in de verpleegeenheden kunnen verbeteren. Het personeel zal er zich niet meer moeten bekommeren om de verbruiksartikelen. De vrijgekomen tijd kan worden besteed aan de eigenlijke verpleegopdracht.”

100 MILJOEN FRANK.

Hospital Logistics onderhandelt nu over de aankoop van een distributiecentrum op het industrieterrein van Aarschot. Het gaat om een magazijn van 6000 m², uitbreidbaar tot 11.000m². Hiermee is een bedrag gemoeid van 100 miljoen frank. Deze investering zou gespreid worden over een periode van vijf jaar. UZ Leuven beschikt nu slechts over een magazijn van nog geen 5000 m². Tegen 1 oktober moet de verhuis naar Aarschot rond zijn.

Hospital Logistics zal in Aarschot naast de nv Linnen Service, de wasserij van de UZ Leuven, liggen. Linnen Service is ook een joint venture van Hospex, ditmaal met de industriële wasserij Malysse. UZ Leuven volgt immers een consequente strategie van verzelfstandiging van allerlei taken die niet tot de eigenlijke gezondheidszorg behoren.

Bij UZ Leuven werken een veertigtal mensen aan de logistiek, goed voor een budget van ongeveer 60 miljoen frank. Die blijven contractueel verbonden aan het ziekenhuis, met behoud van hun statuut, loon en arbeidsvoorwaarden. Nieuwe werknemers zullen daarentegen aangetrokken worden door Hospital Logistics zelf. De leiding van de nieuwe nv is in handen van André Liesmons, die tot voor kort cost-accounting controller was bij Bosch in Tienen. Yvan Cox blijft verantwoordelijk voor de logistiek, maar als vertegenwoordiger van de klant. “Ik moet het niet meer zelf organiseren,” verklaart hij. “Ik moet enkel de kwaliteit beoordelen. Zo kan ik me meer gaan bezighouden met de aankoop, wat mijn voornaamste taak is.”

OOK VOOR DERDEN.

“In een latere fase willen we ons concept aanbieden aan derden,” verklapt André Liesmons. “Dat kan gaan van grote tot zeer kleine ziekenhuizen, rusthuizen, verzorgingsinstellingen, zelfs inderdagverblijven. In kleinere instellingen bijvoorbeeld doet de directie meestal alles zelf, ook de aankoop en de distributie. Wij kunnen die zaken uit handen nemen op basis van vooraf afgesproken criteria. Zo kan de instelling zich houden aan de producten die ze aankoopt, maar ze kan ook opteren voor samen-aankoop en dan profiteren van kortingen. Maar dat is geen verplichting.”

Om die dienstverlening aan derden waar te maken, is het mooi meegenomen dat UZ Leuven in een nv gestapt is met een externe partner. “Zo winnen we aan neutraliteit,” zegt Yvan Cox.

André Liesmons toont zich al ongeduldig. “Als er zich een opportuniteit voordoet, kunnen we daar zeer snel op reageren,” zegt hij. “Maar zeker zullen we vanaf midden volgend jaar deze dienstverlening actief gaan aanbieden.”

G.M.

ANDRÉ LIESMONS (HOSPITAL LOGISTICS) EN YVAN COX (UZ LEUVEN) Eerst logistiek aanpakken in eigen ziekenhuis, dan diensten verkopen aan andere instellingen in de gezondheidszorg.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content