Een aantrekkelijke introductie

Na de redelijk discrete beursintroductie van Movetis eind vorig jaar, is Taminco de echte test voor Euronext Brussel.

Taminco wil in totaal tussen 370,6 en 421,5 miljoen ophalen, afhankelijk van de aanbodprijs. Van die som is slechts 160 miljoen EUR bestemd voor Taminco, dat daarmee zijn schulden wil afbouwen. Hoewel de groep al een deel van haar cashflow heeft gebruikt om haar schulden terug te schroeven, had Taminco eind september 2009 nog altijd een nettoschuld van meer dan 500 miljoen EUR. De daling van meer dan 90 miljoen EUR ten opzichte van eind 2006 is bovendien voor een deel toe te schrijven aan factoring (de verkoop van vorderingen aan gespecialiseerde bedrijven), wat de groep ook in staat heeft gesteld om haar werkkapitaal aanzienlijk te verlagen (de vorderingen werden sneller omgevormd tot cash). Taminco is weliswaar jaarlijks 23 tot 33 miljoen EUR blijven investeren, met name om de ontwikkeling van het bedrijf in Gent voort te zetten en om de vijf andere productie-eenheden te herstructureren volgens het Gentse model. De fabriek in Gent is een echt toonbeeld van integratie, flexibiliteit en kostenbeheersing.

Toch blijven de kosten in grote mate afhankelijk van de evolutie van de energieprijzen en de grondstoffenprijzen. Over het algemeen vertegenwoordigen die twee posten 65 % van de kosten. Taminco blijft echter niet bij de pakken neerzitten. De prijs van de helft van de contracten wordt geïndexeerd volgens de prijsevolutie van de gebruikte grondstoffen (methanol, ammoniak, aceton, enzovoort). En op het vlak van energie heeft Taminco meer energiezuinige productieprocessen op punt gesteld en een warmtekrachtkoppelingscentrale gebouwd in Gent.

Groei

De vooruitzichten op het gebied van inkomsten zien er interessant uit. De groep realiseert meer dan de helft van haar omzet in groeimarkten die op lange termijn een groot potentieel bieden (zie tabel ‘Wereldwijd verbruik van alkylamine’). Waterzuivering, oppervlakteactieve stoffen (tensio-actieve stoffen gebruikt voor shampoos), farmaceutische producten, gewasbescherming en veevoedersupplementen vertegenwoordigen meer dan de helft van de omzet van Taminco. De landbouwsector is op zijn beurt goed voor 36 % van de inkomsten.

Sinds de integratie van Air Products US in 2007 zijn de verkochte volumes echter gedaald (zie tabel ‘Evolutie van volumes, omzet en marge’). Dat kan gedeeltelijk worden verklaard door de economische crisis, maar ook door het beleid dat de groep voert, met name het afbouwen van de productiecapaciteit voor minder rendabele massaproducten.

Kostenbeheersing, een betere productmix en omzetgroei hebben Taminco in staat gesteld om zijn marges tussen januari en september 2009 tot 25 % op te trekken. Het is weinig waarschijnlijk dat de groep haar marges in de toekomst nog verder zal kunnen verbeteren. De daling van de energie- en grondstoffenprijzen heeft een uitzonderlijk positieve impact gehad op het cijfer van vorig jaar. Dat neemt niet weg dat Taminco over het algemeen een marge beoogt die gevoelig hoger ligt dan 20 %. Verder streeft de groep ook naar een jaarlijkse groei van meer dan 5 % van haar ebitda.

Intekenen

Het profiel van het bedrijf ziet er dus vrij aantrekkelijk uit, maar het beursspel bestaat er uiteraard in om aandelen tegen een lagere prijs te kopen dan wat ze waard zijn. De waardering op het moment van de beursgang is aan de hoge kant in vergelijking met de winst van 2009. In het beste geval bedraagt de koers-winstverhouding 16,7. Als we echter kijken naar de cijfers van 2010, wordt de waardering aantrekkelijker. De koers-winstverhouding schommelt dan tussen 11,7 en 14,1. Die multiples liggen (iets) lager dan die van de sectorgenoten. Gezien de vooruitzichten voor de komende jaren en de goede weerstand die het heeft geboden tegen de crisis, verdient Taminco echter een premie. Wij raden u dus aan om in te tekenen op de beursintroductie, met een beleggingshorizon van twee tot drie jaar. (C)

Om ons een preciezer idee te kunnen vormen van de activiteiten van het bedrijf, hadden we een gesprek met chief executive officer Laurent Lenoir.

Taminco werd opgericht in 2003 als een afgesplitst deel van UCB, dat toen uit de chemie stapte. Eerst werd het gekocht door Alpinvest en in 2007 werd het overgenomen door een ander private-equityfonds, CVC Capital. CEO Laurent Lenoir geeft wat meer uitleg over de activiteiten en de vooruitzichten van alkylamineproducent Taminco.

Wat zijn de activiteiten van Taminco?

LAURENT LENOIR. Taminco is een samentrekking van The Amine Company. Wij produceren alkylaminen op basis van een mengsel van ammoniak en alcohol. Die alkylaminen worden vervolgens gecombineerd met andere materialen om alkylaminederivaten te vormen. Deze nichemarkt is goed voor iets minder dan 1 % van de sector van de gespecialiseerde chemie.

Onze specialiteit is het produceren van (derivaten van) alkylaminen die we verkopen als intermediaire producten aan talrijke industrieën (waterzuivering, olie-industrie, farmaceutische industrie, oplosmiddelen, detergenten, shampoos, enzovoort), maar ook als eindproducten voor de landbouwsector.

Wat is de positie van Taminco in het segment van de aminen?

LENOIR. Aangezien het vervoer van aminen zeer duur is (gezien de verhouding waarde/volume), is een regionale benadering van de markt zeer belangrijk. Taminco is leider in Europa en in Amerika, met een marktaandeel dat schommelt rond 50 % en met als belangrijkste concurrenten BASF op het oude continent en DuPont in de Verenigde Staten.

Hoewel we een leiderspositie bekleden op wereldwijd niveau, hebben we ervoor gekozen de voorkeur te geven aan groeistrategieën (waterzuivering, farmaceutische producten, gewasbescherming en veevoedersupplementen) en strategieën die het hoogste rendement opleveren. Dat is waarom onze aanwezigheid in oplosmiddelen, een segment dat toch goed is voor 43 % van het wereldwijde verbruik van alkylaminen, tamelijk beperkt is. Het gaat echter om een massamarkt, waarvan de productie voor het grootste deel bestemd is voor de Chinese textielsector.

Vreest u niet dat er nieuwe concurrenten zullen opduiken?

LENOIR. De ontwikkeling van nieuwe productiecapaciteit is zeer duur en zou weinig of niet rendabel zijn voor een nieuwe speler. Wij produceren al meer dan dertig jaar aminen en hebben dus een grote knowhow ontwikkeld die ons in staat stelt om de productiekosten te beperken.

Sinds onze afsplitsing van UCB hebben we diverse overnames gedaan (van cliënteel, zonder overname van uitrusting, productiecapaciteit en technologie), wat ons in staat heeft gesteld om ons huidige leiderschap te consolideren en onze omzet te verhogen van 180 tot meer dan 600 miljoen euro. Het spreekt voor zich dat we die bedrijven alleen maar hebben kunnen overnemen omdat de vorige eigenaars niet helemaal tevreden waren over de rentabiliteit. Dankzij onze leiderspositie en onze knowhow hebben we die activiteiten echter kunnen herorganiseren en een rentabiliteit kunnen bereiken waarmee we erg tevreden zijn.

Waarom de stap naar de beurs als u al wereldleider bent?

LENOIR. Dankzij de fondsen die we ophalen (red.: 160 miljoen euro) kunnen we onze schulden verlagen, wat ons meer speelruimte geeft om onze ontwikkeling voort te zetten via kleine en middelgrote overnames. Europa en Noord-Amerika zijn allebei goed voor een aandeel van 41 % in onze omzet. Een van onze doelstellingen is het verhogen van onze aanwezigheid in de opkomende landen.

De tweede reden van deze beursgang is een uitgangspoort bieden aan onze huidige grootste aandeelhouder (CVC Capital Partners), die als private-equitygroep uiteraard geen ambities koestert om op heel lange termijn aandeelhouder te blijven. (C)

Door Cédric Boitte

“Sinds onze afsplitsing van UCB hebben we diverse overnames gedaan, wat ons in staat heeft gesteld om ons huidige leiderschap te consolideren en onze omzet te verhogen van 180 tot meer dan 600 miljoen euro.”

Laurent Lenoir

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content