Eandis aast op controle over openbare werken

Wouter Temmerman medewerker Trends

De energiedistributeur Eandis legt de laatste hand aan de oprichting van Synductis, dat vanaf november de netdiensten op het openbaar domein moet coördineren. Steden en gemeenten krijgen het verzoek Synductis zeggenschap te geven over wegen en riolen, maar niet iedereen loopt warm voor dat plan.

Synductis is een gevolg van de ambitie van Eandis om een structurele synergie te genereren tussen de energie-, water-, riolerings- en telecomsector. Naast Eandis stapt al zeker de watermaatschappij TMVW in de vennootschap. Welke andere nutsbedrijven nog volgen, is nog niet uitgeklaard.

“Eandis en TMVW gaan in elk geval van start met Synductis”, zegt Geert Versnick, voorzitter Eandis. Met Synductis wil Eandis naar eigen zeggen via een betere coördinatie de hinder van openbare werken voor omwonenden terugdringen. Volgens Eandis blijkt bovendien uit ramingen dat dat op jaarbasis een structurele kostenbesparing oplevert.

De vraag blijft waarom een vennootschap als Synductis nodig is. De coördinatievergaderingen die bij openbare werken op gemeentelijk niveau plaatsvinden, streven een vergelijkbaar doel na. “Met een vennootschap willen we de samenwerking op bindende wijze verankeren”, verklaart Versnick. “De afspraken die tijdens coördinatievergaderingen worden gemaakt, zijn minder bindend en dat heeft vaak negatieve gevolgen voor de werken.”

Eandis werkt niet enkel aan synergie tussen de energie-, water- of telecomsector, maar ook aan de integratie van wegen en riolen. Dat houdt praktisch in dat de steden en gemeenten de domeinen wegenis en riolering moeten overdragen aan Synductis. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) liet, na dialoog met Eandis, via haar website al verstaan weinig voor dat principe te voelen. Aangezien het gaat over de inrichting van de publieke ruimte vindt de koepel dat de gemeenten de planning en de coördinatie voor wegennet en riolering rechtstreeks moeten aansturen.

Eandis bevestigt dat het Synductis slank en snel wil organiseren en dat de gemeenten geen vennoot kunnen worden. Omdat ze enkel onrechtstreeks hun stem kunnen laten horen, vreest de VVSG een verlies aan zeggenschap. De organisatie raadt de gemeenten dan ook expliciet aan hun nutsmaatschappijen en rioolbeheerders de opdracht te geven niet in te stappen op de domeinen wegennet en riolering.

Multi-utility

Synductis-vennoot TMVW paste deze techniek al eerder toe. Toen het de dienst interVia lanceerde, vroeg het steden en gemeenten een belangrijk deel van de openbare ruimte over te dragen. Met interVia kan TMVW bijvoorbeeld na werken ook de asfaltering voor haar rekening nemen.

Buiten het TMVW-gebied liggen de kaarten anders. In Leuven, waar de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) actief is, is burgemeester Louis Tobback sceptisch. “Het argument dat Synductis beter coördineert is onzin”, zegt Tobback, die zelf beheerder is bij Eandis. “Ik zie dieperliggende doelen voor Synductis. TMVW droomt van een evolutie naar een multi-utilitymodel en Eandis gaat daar graag op in. Het ziet hoe Infrax al zo’n model heeft.”

Eandis ervaart inderdaad hoe Infrax gemeenten in Eandis-gebied kan aanspreken met een model dat elektriciteit, aardgas en kabeltelevisie onder andere koppelt aan riolering of straatverlichting. “Dat is belachelijke concurrentie tussen wat eigenlijk overheidsdiensten moeten zijn. Vlaanderen moet die strijd stoppen, maar denkt te centralistisch en toont te weinig vertrouwen in de steden en gemeenten.”

WOUTER TEMMERMAN

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content