Dreigbrief van het ABVV

Het ACV moet openbaar verklaren dat de oproep van zijn Vlaamse topman Vital Peeters tot een Vlaams sociaal pact een oproep in eigen naam was. Dat eist het federale ABVV, zoniet dreigt het de samenwerking met het ACV op te schorten. Een analyse van een merkwaardige en vertrouwelijke brief tussen de vakbondstop van ABVV en ACV.

1 februari. Op het Brussels Media Centre, waar Trends gehuisvest is, verzamelen Philippe Muyters van het VEV, Vital Peeters van het Vlaamse ACV en Xavier Verboven van het Vlaamse ABVV. Ze beginnen rond 17.30 uur aan een interview dat stilaan geschiedenis begint te schrijven.

Enkele dagen eerder had Vital Peeters, die momenteel ook voorzitter is van de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen ( SERV), een oproep gedaan om in Vlaanderen een sociaal pact te sluiten; een pact dat de grote lijnen moet uitzetten voor de toekomst van Vlaanderen. Geen hoogmis die enkel een plaatsje in de voetnoten van de sociaal-economische geschiedenis verdient, maar wel een set van duidelijke afspraken én engagementen van de contracterende partijen.

Vital Peeters had die oproep gedaan tijdens de persvoorstelling van het jaarprogramma van de SERV. En hij liet nogal wat onduidelijkheid of die oproep nu in eigen naam was, in naam van de SERV of van het ACV. Achteraf verduidelijkte hij dat het een persoonlijk initiatief was. Toch nam hij deel aan het Trends-debat als topman van het Vlaamse ACV.

Naarmate het donkerder werd die donderdagavond 1 februari, werd het ook donkerder voor de slaagkansen van het sociaal pact. Het debat verliep hallucinant. Xavier Verboven weigerde op een onvoorstelbare manier elke discussie aan te gaan. Tot stijgend ongeloof van Peeters en Muyters, omslaand naar ergernis. Verboven bleef er stoïcijns onder. We trakteren u op enkele fragmenten.

MUYTERS. “Wil je niet? Is het omdat jij al vooraf hebt vastgelegd wat jouw visie is? Ofwel maak je zelf keuzes, ofwel laat je alles over jou komen. Ik zou toch graag minstens de discussie starten.”

VERBOVEN. “Je moet zo’n pact ook bij je achterban laten passeren. Ze gaan je met jouw sociaal pact de boom insturen.”

(…)

PEETERS. “Moeten we eerst een cursus logica volgen voor we met elkaar kunnen praten? Het gaat toch niet om de definitie van het woord ‘pact’?

VERBOVEN. “Ik ben voor overleg op korte termijn, waarbij ik punten kan scoren bij mijn achterban.”

(…)

MUYTERS. (tegen Verboven) “Jij gaat maatschappelijk nooit iets veranderen. Ik denk echt dat je niet wil begrijpen wat we zeggen.”

De zwartepiet van het ABVV

Het interview verscheen op donderdag 8 februari. De fotokopieermachines draaiden meteen. Het artikel werd zelfs discussiestof op de Vlaamse ministerraad. Xavier Verboven kreeg de zwartepiet toegeschoven. Hij torpedeerde zonder meer het sociaal pact dat Vlaanderen op een hoger niveau zou kunnen tillen.

En waarom? Omdat Verboven in het ABVV aan het lijntje loopt van Mia De Vits, algemeen secretaris en de nummer twee van het federale ABVV. Verboven mocht geen standpunten innemen omdat een Vlaams sociaal pact ideologisch te veel gewicht zou geven aan Vlaanderen en het federale België in de schaduw zou zetten. Voor een sterk unitair geïnspireerd ABVV is dat een onmogelijke zaak.

Maar in die context bleef het ABVV wel met de gebakken peren zitten. Het ACV kon pronken met een air van staatsmanschap, het ABVV werd verguisd. En dus schreven Mia De Vits en ABVV-voorzitter Michel Nollet op 15 februari een brief aan ACV-voorzitter Luc Cortebeeck. We citeren letterlijk en volledig uit deze brief, die dankzij een gunstige wind op de redactie belandde.

“Waarde voorzitter,

Beste Luc,

U las waarschijnlijk zoals wij een paar dagen geleden het interview in Trends betreffende het voorstel van Vital Peeters om een sociaal pact af te sluiten in Vlaanderen.

Achteraf deelde u telefonisch mede aan Xavier Verboven dat dit niet het officiële standpunt is van het ACV.

Sedertdien stel ik vast dat de discussie in de pers verder gaat en dat het Vlaams ABVV als boeman doorgaat voor het torpederen van deze idee.

Wij kunnen deze situatie niet langer aanvaarden.

Als het ACV zijn standpunt niet duidelijk bekend maakt naar buiten toe, dan zien wij ons genoodzaakt de samenwerking tussen beide organisaties voorlopig op te schorten.”

Conclusies

Luc Cortebeeck heeft blijkbaar telefonisch aan het ABVV verklaard dat de standpunten van Vital Peeters niet die van het ACV zijn. Dat bevestigt de geruchten dat De Vits en Cortebeeck een afspraak hebben om hun Vlaamse toplui kort te houden. Eigenlijk betekent dit niet minder dan dat Cortebeeck Vital Peeters in de wind zet.

De twee federale ABVV-toplui schrijven de federale ACV-voorzitter aan voor een louter Vlaamse materie. Dat bevestigt dat het federale ABVV het knap lastig heeft met een Vlaamse dynamiek die vanuit de onderhandelingen rond een sociaal pact zou kunnen ontstaan.

Dat deze brief in ons bezit kwam, is geen toeval. Uit verschillende bronnen wordt gewag gemaakt van ongenoegen bij sommige vakbondsmensen over de manier waarop deze discussie publiekelijk en binnenskamers wordt gevoerd.

Geen commentaar

Gevraagd om een reactie zei Luc Cortebeeck dat hij “het ABVV een gepast antwoord heeft bezorgd”. Meer commentaar wou hij niet kwijt. Bij het ABVV verbleef Mia De Vits bij het afsluiten van dit artikel in het buitenland.

Guido Muelenaer

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content