DIRECTE VOORZITTER

Mailing, telemarketing, persberichten, promotie via fax, couponing… De telemarketing krijgt er steeds meer communicatiemiddelen bij. De recente boom van de multimediatechnologie en het Internet hebben de diversificatie alleen maar versterkt. Het is onbegonnen werk een volledige lijst op te stellen van alle nieuwe media waarin de direct marketing zich heeft ontwikkeld. Zelfs voor het Belgisch Direct Marketing Verbond dat sinds 1 maart van dit jaar een nieuwe voorzitter heeft, de 39-jarige Paul Van Lil.

Van Lil volgt deze evolutie al sinds 1985, toen hij bij Sabena zijn carrière begon. Nadat hij zijn studies voor jachtpiloot aan de Koninklijke Militaire School had gestaakt en een opleiding informatica had gevolgd aan de Ufsia in Antwerpen, ging hij van start in de afdeling informatica van de luchtvaartmaatschappij. Hij vergaarde er een ruime kennis van relationele databanken en kreeg de leiding van de marketing en verkoop van AirPlus, het eerste klantenbindingprogramma van Sabena.

“In die woelige tijden, toen Sabena voortdurend van partners wisselde, volgde ik verkoopseminaries om de informatie te leren beheren. Ik had immers gemerkt dat de informatici wel heel goed met de computers konden praten, maar helemaal niet met de klanten konden communiceren. Die cursussen waren mijn eerste contact met de marketing.”

Die eerste kennismaking verliep uitstekend, want in 1992 kreeg Paul Van Lil een baan aangeboden bij de Carlson Marketing Group, om er het Frequent Flyer-programma van Sabena op te starten en te beheren.

En sinds kort staat hij ook aan het hoofd van het Belgisch Direct Marketing Verbond. De functie ligt hem na aan het hart. Er moet immers nog heel wat werk worden verricht om het beroep geloofwaardigheid te geven. “Direct marketing blijft moeilijk te definiëren,” zegt Van Lil. “Men moet het erover eens worden dat direct marketing niet zozeer een techniek is, dan wel een strategie die in de bedrijfsfilosofie moet passen.”

In die optiek wil Paul Van Lil de behoeften van het beroep identificeren en de belangen van de ongeveer 500 leden van het Verbond verdedigen. Dat doel hoopt hij te bereiken via informatiecampagnes naar de consument toe, lobbywerk bij de overheid en het opstellen van een beroepscode. “De deontologische regels zullen mensen de mogelijkheid geven om te eisen dat ze geen mailings meer ontvangen. Dezelfde dienst wordt binnenkort ook voor de telemarketing beschikbaar. Het is natuurlijk eveneens de bedoeling de consument beter te beschermen tegen alle vormen van valse beloften. Algemeen gezien zal de gedragscode voorkomen dat men het vertrouwen van het publiek misbruikt,” besluit Paul Van Lil.

PAUL VAN LIL (BELGISCH DIRECT MAKETING VERBOND) Invoering van een gedragscode moet het vertrouwen van het publiek in direct marketing behouden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content