Dead cat bounce

Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Plots kwamen analisten en beleggers tot de conclusie dat de aandelenmarkten de afgelopen maand toch wel sterk waren gedaald en dat het tijd was om een herstelbeweging op gang te brengen. Niet dat we de jongste jaren nog echt opkijken van een correctie van 15 % op één maand tijd. Historisch gezien, blijft dat echter indrukwekkend. De rustige beurstijden van vroeger, waar dagschommelingen van 2 % hoogst uitzonderlijk waren, liggen wellicht definitief achter ons. De informatieverspreiding is te massaal en te direct geworden, zodat er ook prompt door alle marktpartijen op wordt gereageerd, zonder dat er de minste tijd voor reflectie is. Dat heeft ook tot gevolg dat we de klassieke regels moeten aanpassen, die stellen dat we overgaan van een stijgende naar een dalende markt zodra er vanaf de top een terugval is van 20 % en omgekeerd. Vroeger was 20 % een heel sterke beweging. Met de toegenomen volatiliteit van vandaag gaan we met die (strikte) regel jaarlijks over van een stieren- naar een berenmarkt en weer terug.

Maar over naar de orde van de dag. Ondanks het recente herstel staan de meeste westerse in-dexen nog altijd in het rood. Is het beursleed van 2010 nu geleden en kunnen we eindelijk geld gaan verdienen met onze aandelen? Dat is mogelijk, maar wij zijn daar niet van overtuigd. Wees er nog niet te gerust in dat de correctie op de internationale aandelenmarkten al volledig achter de rug is. We vrezen dat het maar een tijdelijk herstel zal zijn, van slechts enkele weken, voor de correctie zal hernemen. In het vakjargon is daar een prachtige (Engelse) benaming voor: a dead cat bounce. Afgeleid van het idee dat zelfs een dode kat opveert wanneer ze van grote hoogte valt. Vertaald naar de beurs toe: na een scherpe daling is het logisch dat de aandelenmarkten weer wat opveren, zonder dat dit betekent dat de dalende tendens al achter de rug is. De uitdrukking is intussen gemeengoed op Wall Street en werd zowat een kwarteeuw geleden voor het eerst gebruikt door een journalist van de Financial Times, Christopher Sherwell. Dat gebeurde op een moment dat hij een beschrijving gaf van de aandelenbewegingen op de beurs van Singapore. Die gingen die dag opwaarts na een diepe val (het gevolg van het uitbreken van een recessie). Dergelijke bewegingen zijn typisch nadat sterke (technische) steunniveaus worden getest en standhouden. Exact wat we recent hebben gezien.

Fundamenteel zijn de meeste aandelen nu teruggekeerd van een normaal waarderingsniveau naar een onderwaardering. Maar ze zijn niet fors ondergewaardeerd en dat is wellicht nodig om een duurzaam beursherstel op gang te brengen. Waarom? Om beleggers ervan te overtuigen toch aandelen te kopen in een zeer moeilijke en gevaarlijke macro-economische omgeving, met landen die overladen zijn met schulden en de buikriem moeten aanhalen. Want de voorbije maand is die zin om te investeren in aandelen alweer flink afgenomen. En ze was al niet erg groot, zoals blijkt uit de gigantische bedragen op risicoloze, maar ook bijna renteloze kortetermijnbeleggingen zoals spaarboekjes. Na het tussentijdse herstel zouden de beurzen in de zomer echter tot een stuk (pakweg 10 %) onder het dieptepunt van vorige week kunnen zakken. Globaal dus een daling 15 à 20 % gemeten vanaf het niveau van het tussentijdse herstel.

U moet natuurlijk zelf uitmaken of die verwachte neerwaartse beweging in de zomer voldoende omvangrijk is om in te grijpen. De belangrijkste boodschap is en blijft immers dat we niet denken dat de grote herstelbeweging, die in maart 2009 begon, al afgelopen is. We zijn dan ook niet pessimistisch voor de komende twaalf maanden. Alleen denken we wel dat de markten bezig zijn aan de zwaarste correctie binnen die grote herstelbeweging. Beleggers met veel aandelen in portefeuille kunnen misschien toch overwegen om cash achter de hand te houden, om te kunnen profiteren van lagere koersniveaus. Anders zouden ze weleens twee keer gefrustreerd kunnen geraken. De eerste keer tijdens de daling, omdat ze zwaar in aandelen zitten en elke dag stevige verliezen moeten incasseren. De tweede keer wanneer de markt terug herstelt en ze niet over de nodige liquiditeiten beschikken om daarvan te profiteren. Het kan weleens een hete zomer worden op de financiële markten. (C)DE AUTEUR IS DIRECTEUR STRATEGIE.

Danny Reweghs

Wees er nog niet te gerust in dat de tussentijdse correctie al achter de rug is.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content