“De wispelturige wetgeving in België jaagt investeerders weg”

De Amerikaanse investeringen slinken sneller in België dan in de buurlanden. Hoe kan ons land het tij keren?

Waarom de Amerikaanse investeringen hier sneller afnemen dan in de buurlanden, is bekend: de relatief hogere loonkosten en vennootschapsbelasting, de loonindexering en de geringe flexibiliteit op het vlak van werkuren en verloningen. Een rondvraag bij de 1100 Amerikaanse bedrijven in ons land bevestigt die diagnose.

Marcel Claes, directeur van de Amerikaanse Kamer van Koophandel (Am- cham): “Amerikaanse bedrijven zijn in België nog steeds de grootste investeerders in onderzoek & ontwikkeling. Die investeringen blijven toenemen, vooral in de farmaceutische en chemische industrie. Ook de onderhoudsinvesteringen in de overige industriële activiteiten, die goed zijn voor meer dan de helft van alle Amerikaanse investeringen, blijven doorlopen. Maar als de sociale partners in België blind blijven voor de realiteit van de globaliserende wereldeconomie, is het risico van massale afvloeiingen niet uit te sluiten. Denk maar aan de automobielsector.”

MARCEL CLAES (AMCHAM). “Als men een bureaucratisch keurslijf kan vermijden, moet dit inderdaad positieve gevolgen hebben.”

En wat verwacht u van de geplande invoering van de zogenaamde notionele interest (een belastingaftrek voor investeringen met eigen vermogen)?

CLAES. “Nu de wetgeving op de coördinatiecentra onder Europese druk moet uitdoven, is ook dat een positieve ontwikkeling. Maar België zal dit pakket wel goed moeten verkopen als het nieuwe investeerders wil lokken. Dit land heeft een negatief imago wegens de voortdurend wijzigende regelgeving. Het zal zijn investeringsbudgetten – die over drie regio’s verspreid zitten – aan de concurrentie moeten aanpassen.”

De Europese Unie is fiscaal verdeeld in een oud Europa en een nieuw Europa (de tien nieuwkomers, plus Ierland en Portugal).

CLAES. “Volgens een recente studie van de KU Leuven heeft België een feitelijk tarief van 30 %. Als België zich op het Europese gemiddelde van 25 % zou plaatsen, kan het 1,5 miljard euro extra Amerikaanse investeringen aantrekken. Extrapolatie op basis van de KU Leuven-studie levert ongeveer 4 miljard euro additionele Amerikaanse investeringen op bij een tarief van 15 %. Duitsland heeft een federaal tarief van 19 % en Nederland heeft tegen 2007 misschien wel een vlaktaks.”

Wat zou er nog moeten veranderen om hoogtechnologische bedrijven hier te houden of te lokken?

CLAES. “De socialezekerheidskost moet naar beneden en ook de afschaffing van de automatische loonindexering zou een stap in de goede richting zijn. De overheid zou zowel onderzoek & ontwikkeling, als hoofdkantoor- en holdingactiviteiten kunnen ondersteunen via een zogenaamd Royalty Box-systeem – een fiscale consolidatie, zoals in de meeste Europese landen. Ook uitbreiding van de vrijstelling van roerende voorheffing op dividendbetalingen naar moederbedrijven is wenselijk. België scoort goed op het vlak van levenskwaliteit en de kostprijs van het lokale onderwijs, maar die elementen zijn niet langer doorslaggevend bij internationale investeringsbeslissingen.

E.B.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content