De wet wordt afgeschaft

Syrië is van plan om zijn rigoureuze “wet nr. 24” af te schaffen. Meteen worden de deuren voor privé-investeerders opengezet, al blijft het land een moeilijke markt. De Belgische ondernemingen SEE en Sait-Devlonics pikken de eerste graantjes mee.

Damascus (Syrië).

“Vóór eind ’97 moderniseert Syrië zijn financiële sector en voert een vrije wisselkoers in. Dat opent nieuwe perspectieven voor de privé-sector.”

Antoin Amirza, handelsattaché op de Belgische ambassade in Damascus, is de koning te rijk. Sinds de Syrische minister van Economie Mohammed al-Imadi officieel aankondigde dat de regering nog dit jaar haar rigoureuze wet nr. 24 wil afschaffen, lopen de bedrijfsleiders zijn kabinet plat om mogelijke handelsrelaties met Belgische ondernemers uit te bouwen. De wet nr. 24 verbiedt op gevaar van zware gevangenisstraffen zowel het bezit als de handel in buitenlandse valuta, met uitzondering van de op export verdiende inkomsten (75 %). Vandaag worden potentiële investeerders nog te veel afgeschrikt door het gebrek aan modern bankieren, een stringent betalingsverkeer en een grote bureaucratie. Bovendien heeft de overheid nog altijd geen toegang tot de internationale kapitaalmarkt vanwege de achterstanden bij de terugbetaling van de schulden.

LIBERALISERING.

Maar hierin komt nu dus verandering. De economische hervormingen in Syrië beginnen de internationale gemeenschap vertrouwen in te boezemen. De afgelopen vijf jaar ontving het land meer dan 2500 miljoen dollar aan bijstand en goedkope kredieten uit het buitenland, grotendeels uit de Golfstaten en Japan. Zelfs de Nationale Delcredere Dienst onze zeer behoudsgezinde, publieke kredietverzekeraar zou voortaan betalingsrisico’s op middellange termijn (vijf jaar) door de staat laten dekken.

Afgelopen juli vloog Saeb Nahas, voorzitter van één der machtigste privé-holdings uit Syrië, persoonlijk naar Brussel om er lokale partners, klanten en/of toeleveranciers te zoeken. De Nahas Enterprises Group werkt nu al samen met het Waalse zuivelbedrijf Corman uit Goé bij Verviers voor de productie van zijn Carina-ijscrème en met Volvo Belgium voor de invoer van huurauto’s. Maar de groep actief in het toerisme, de farmaceutische nijverheid, de voedingssector en de autobusiness zou graag haar activiteiten uitbreiden, nu de regering haar beleid verder versoepelt.

Syrië heeft lange tijd de kaart van de Sovjet-Unie getrokken. Maar deze plangerichte economie liep op een fiasco uit. Sinds de Golfoorlog waarbij president Hafez-al-Assad de zijde van de geallieerden koos kruipt het land uit zijn isolement, verlaat de harde confrontatiepolitiek met Israël en voert geleidelijk een privatisering van het bedrijfsleven door. Nahas : “Het privatiseringsproces werd eigenlijk al ingezet in ’72. Doordat de veranderingen stapsgewijs worden doorgevoerd, bestaat er geen gevaar voor politieke instabiliteit of sociale catastrofen. In deze overgang van geleide economie naar vrije markt werken de particuliere en publieke sector nauwgezet samen. Dat verhoogt de kansen op succes.”

BELGEN.

Sinds de invoering van investeringswet nr. 10 uit ’91, die vrijstellingen van invoerbeperkingen en belastingen voorziet, verkennen tal van westerse bedrijven de mogelijkheden om in Syrië te investeren. Tot op heden beperken zij zich met uitzondering van Nestlé tot het afleveren van licentiecontracten. Ook de Belgen pikken een graantje mee (zie Trends, 11 januari 1996).

Zo leverde het Belgische elektronicabedrijf Sait-Devlonics een dochter van Sait-Radio Holland, die met 1900 personeelsleden een geconsolideerde omzet haalt van 11 miljard frank twee maand geleden de vluchtinformatieborden voor de luchthaven van Damascus op (project van 25 miljoen frank). Daarnaast bouwt het Belgisch waterzuiveringsbedrijf SEE, dochter van Suez-Lyonnaise des Eaux, samen met haar lokale partner Hamsho Group in Homs tegen het einde van dit jaar een biologische waterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 650.000 inwonersequivalenten. De totale kostprijs bedraagt zo’n 600 miljoen frank, gefinancierd door het Arab Fund.

Projectleider Jean-Paul Renders : “De opdracht dateert al van 17 maart ’92. Het duurde echter tot 26 december ’93 voordat onze kredietbrief werd geopend, zodat we pas begin ’94 konden aanvangen met de werken. Als gevolg van late leveringen je weet hier nooit wanneer het materieel zal aankomen wordt het station met een vertraging van twee jaar in december ’97 officieel geopend. Aangezien het ontwerp van het Engelse studiebureau Humphreys & Sons al in ’87 werd getekend, is jammer genoeg geen denutrificatie voorzien. Maar goed, het is toch beter dan niets. Brussel, de hoofdstad van Europa, loost zijn riolen nog altijd rechtstreeks in de Zenne.”

ERP

SAEB NAHAS (NAHAS ENTERPRISES GROUP) In deze overgang van geleide economie naar vrije markt werken de particuliere en publieke sector nauwgezet samen. Dat verhoogt de kansen op succes.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content