De utopie van de ‘green card’

Het Vlaams Economisch Verbond pleit voor de invoering van een ‘green card’ voor buitenlandse hooggeschoolden. Maar verkijken de Vlaamse werkgevers zich niet op het Amerikaanse voorbeeld?

Er gaan in Vlaanderen steeds meer stemmen op voor een versoepeling van de immigratiepolitiek, maar niet voor iedereen uiteraard. Vooral ingenieurs en informatici staan op het verlanglijstje van de werkgevers, net zoals bepaalde technische beroepen en omkaderingsfuncties voor KMO’s.

Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) dringt aan op een systeem zoals in de Verenigde Staten: de green card. Dat kan verwondering wekken, want het is geen sinecure om zo’n Amerikaanse groene kaart te bemachtigen. In zoverre zelfs dat heel wat advocatenbureaus zich in die lucratieve materie hebben gespecialiseerd. De procedure verslindt papier, is traag en bijzonder duur.

Wellicht verwarren de Vlaamse werkgevers de green card met het systeem dat in sommige Europese landen gangbaar is, maar eigenlijk niet meer is dan het klassieke H-1B-visum voor buitenlandse werknemers, dat sterk lijkt op onze arbeidsvergunning B. In de VS moet de werkgever inderdaad het visum vragen, maar uiteindelijk zal de beslissing of een buitenlander het land binnen mag of niet bovendien afhankelijk zijn van de quota’s waarover tussen werkgevers en de overheid wordt onderhandeld. In België gaat het om een individuele procedure.

In oktober 2000 keurde het Amerikaanse Congres een wet goed waardoor het aantal H-1B-visa dat kan worden toegekend aan werknemers met een universitaire opleiding aanzienlijk werd uitgebreid. Het aantal werd opgetrokken van 115.000 naar 195.000 per jaar en de voorwaarden om een dergelijk visum te verkrijgen, werden versoepeld.

Het Vlaams patronaat zegt zich te ergeren aan het Belgische systeem, dat het veel te traag acht. Maar ook in Amerika wordt een H-1B-visum niet zomaar van de ene dag op de andere verkregen. Men moet rekenen op minstens vier maand.

Wordt intussen België elke mogelijkheid ontzegd om gebruik te maken van niet-Europese werkkrachten? Neen, in 1999 ‘importeerde’ Vlaanderen 2518 hooggekwalificeerde kaderleden en werknemers. De vergunning is vier jaar geldig, dus tot 2002, maar er wordt wel gewerkt aan een verlenging van de maatregel. Daarmee loopt Vlaanderen nog steeds achter op de VS. Ter vergelijking: de VS telt 275 miljoen inwoners, Vlaanderen 6 miljoen; De 195.000 Amerikaanse H-1B-visa corresponderen met 4257 Vlaamse visa, terwijl er slechts 2518 werden uitgereikt.

Marie Brandeleer

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content