De strijd om de kosten

MARK WIEDMAN "Het marktaandeel van ETF's in het Europese vermogensbeheer zal verdubbelen tegen 2023." © BOSTELMANN / BILDFOLIO

De wijzigingen in de regelgeving zullen meer particulieren ertoe aanzetten te beleggen in passief beheerde fondsen, verwacht Mark Wiedman, het wereldwijde hoofd van iShares. “Zelfs markten waarvan werd gedacht dat ze niet snel zouden veranderen, zijn stormenderhand ingenomen door ETF’s.”

ETF’s (Exchange Traded Funds) hebben de wind in de zeilen. De afgelopen jaren heeft dat segment een van de sterkste groeicijfers van de hele beleggingsfondsenmarkt laten optekenen. “Dat is een wereldwijde trend”, zegt Mark Wiedman, het wereldwijde hoofd van iShares (BlackRock), de grootste internationale speler op deze markt. “Zelfs markten waarvan werd gedacht dat ze niet snel zouden veranderen, zoals Italië, zijn stormenderhand ingenomen door ETF’s. Wij verwachten een verdere stijging met 13 à 15 procent per jaar. Tegen 2023 zou de marktomvang moeten verdubbelen tot 8000 à 10.000 miljard dollar wereldwijd, en tot 2300 miljard euro in Europa.”

“We verwachten dat het marktaandeel van ETF’s in het Europese vermogensbeheer zal stijgen van ongeveer 11 procent vandaag tot 22 procent in 2023, inclusief de landen waar dat aandeel al aan het toenemen is, zoals Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.”

Ondersteunende factoren

Vier factoren dragen bij tot de sterke opkomst van ETF’s. Ten eerste zijn de kosten van die producten veel lager dan die van traditionele fondsen. Naarmate de omvang van de activa groter wordt, zullen ze nog verder dalen. Ten tweede worden vermogensbeheerders geconfronteerd met nieuwe wettelijke beperkingen door de invoering van Mifid2, zoals de verplichting om transparant te zijn over de kosten die ze aanrekenen aan hun klanten. “De snelste manier voor een private bank om haar kosten op de beheerde portefeuilles te verlagen, is de posities in ETF’s te verhogen”, aldus Mark Wiedman.

Ten derde worden ETF’s meer en meer gebruikt door pensioenfondsen en institutionele beleggers om kortetermijnposities in te nemen in bepaalde marktsegmenten. “In sommige segmenten zijn ETF’s nu goedkoper dan futurescontracten. De kosten van die laatste zijn sterk gestegen, doordat bankiers meer eigen vermogen op hun balans moeten mobiliseren.”

Tot slot worden ETF’s meer en meer gebruikt door actieve fondsenbeheerders, die beseffen dat die producten efficiënte instrumenten zijn om de portefeuilles van hun klanten op te bouwen. Met ETF’s kunnen ze het aantal rechtstreekse lijnen in een portefeuille beperken. In bepaalde gevallen kunnen ze meerdere honderden posities vervangen door één ETF. Dat stelt die beheerders in staat zich te concentreren op de selectie van aandelen die mooie rendementen opleveren. “Actieve fondsen waarvan de beheerskosten niet in verhouding staan tot de prestaties die ze neerzetten, of die te sterk geënt zijn op indexen, worden mogelijk vervangen door ETF’s.”

Retrocessies

Volgens Charles Symons, het hoofd van iShares Belux, wordt de impact van Mifid2 de voornaamste motor van verandering op de Belgische markt, meer nog dan op andere markten. “Als klanten begin volgend jaar hun kostenafrekening ontvangen, zal hun mentaliteit ongetwijfeld beginnen te veranderen en zullen ze vragen stellen aan hun private bankers, vooral als de markten niet goed gepresteerd hebben.”

Vijf jaar geleden was de vraag naar ETF’s nog vrijwel onbestaand. In die tijd werden producten van een externe beheerder verkocht, die vervolgens een deel van de beheerscommissie doorstortte aan de private banker. “Het distributiemodel is vandaag veel opener. Steeds meer portefeuilles geven meer ruimte aan ETF’s, waarvoor ze geen retrocessies ontvangen”, zegt Symons. “Private bankers denken volop na over hoe ze hun aanbod zullen positioneren. ETF’s bieden een efficiënte manier om hun risicobudget te optimaliseren.” Volgens Symons zullen de portefeuilles van private bankers in de toekomst goedkope ETF’s combineren met actief beheerde nichefondsen die mooie rendementen kunnen opleveren voor de portefeuilles.

Retailklanten

Maar het is niet de eindklant die kiest om ETF’s in de portefeuille op te nemen: dat doet de private banker die zijn activa beheert. “De situatie is heel anders op de Amerikaanse markt, waar particulieren de gewoonte hebben aangenomen zelf rechtstreeks ETF’s in hun portefeuille op te nemen. Ongeveer de helft van de rijkdom in Europa wordt beheerd door private bankers. Wij verwachten dat Europese private klanten in de toekomst ook zelf in ETF’s zullen beleggen”, denkt Mark Wiedman. Een andere wereldwijde trend die hij in de komende jaren verwacht, is een sterke groei van smart-betaoplossingen. Die hebben als doel meer gesofisticeerde indexen te bouwen, die kunnen inspelen op de kwaliteit of de dynamiek van de markt. “Op lange termijn kunnen die hogere prestaties halen dan traditionele indexen.” Ook ETF’s gebaseerd op duurzaamheidscriteria zijn interessant volgens Wiedman. “De vraag naar duurzame indexen zal toenemen in de toekomst, vooral bij jongere klanten die gevoeliger zijn voor die thema’s.”

Iedereen springt mee op de kar

De voorbije maanden zijn heel wat initiatieven aangekondigd op de markt van de passieve beleggingsfondsen, waaronder de lancering van nieuwe ETF’s in België. Dat toont aan dat dat marktsegment bij veel internationale groepen zeer populair is geworden. Een eerste groep actoren zijn beheerders die al lang aanwezig zijn in dat marktsegment, zoals Vanguard of UBS, en die een verhoging van hun aanbod op de Belgische markt of een uitbreiding van hun gamma hebben aangekondigd. De tweede groep bestaat uit beheerders die traditioneel zijn gespecialiseerd in actieve fondsen, zoals JP Morgan Asset Management en Fidelity, en hebben besloten een versnelling hoger te schakelen om hun achterstand in te halen.

Zo biedt Fidelity International sinds enkele maanden een gamma Quality Income Beta ETF’s aan, die zijn gespecialiseerd in kwaliteitsbedrijven die aantrekkelijke dividenden uitkeren in vier geografische regio’s (Europa, Verenigde Staten, opkomende markten en wereldwijd). In april heeft de Britse groep ook zes meer klassieke ETF’s gelanceerd, die onder meer de S&P500 en de MSCI Europe volgen. Die rekenen extreem lage kosten aan (tussen 0,06 en 0,2%) en zijn ook toegankelijk voor retailklanten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content