“De rol van meneer Lissabon is Vincent Van Quickenborne op het lijf geschreven”

VOLGENDE WEEK

Remi Vermeiren (ex-KBC), Trends-minister van Economie en Europese Zaken.

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be

eXtra informatie op www.trends.be

De functies van de leden van het zakenkabinet.

WOENSDAG 9 maart

ACV-topman Luc Cortebeeck vindt het te vroeg om al te onderhandelen over de eindeloopbaanproblematiek. Eerst wil hij de fiscale discriminatie van nieuwe bruggepensioneerden oplossen, een oude ACV-eis.

Thomas Leysen. “Het ACV maakt handig gebruik van zijn herwonnen leiderschap (een gevolg van zijn positieve instelling bij het interprofessioneel overleg) om zwaar op het eindeloopbaandebat te wegen. Komt er een akkoord over de fiscale discriminatie van bruggepensioneerden, dan zal het ACV waarschijnlijk het resultaat van de onderhandelingen over het brugpensioen in de sectoren willen afwachten. Zo rekent de vakbond erop het debat twee jaar uit te stellen. Alsof er over de noodzaak om langer te werken beter begin 2007, vlak vóór de federale verkiezingen, kan worden onderhandeld. De regering zal dus nu tussenbeide moeten komen. Bij gebrek aan een akkoord over een startdatum van het eindeloopbaanoverleg, zal ze een einddatum moeten opleggen. Vóór eind juni 2005 moet het hervormingsplan in de steigers staan.”

DONDERDAG 10 MAART

De Europese ministers van Leefmilieu bespreken de post-Kyoto-doelstellingen. De Belgische vertegenwoordigers Bruno Tobback (SP.A, federaal) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo, Brussels gewest) stemmen in met een verdere vermindering ten opzichte van 1990.

Leysen. “Dat Europa een voortrekkersrol wil blijven spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming, is positief. Maar niet wanneer dat ten koste gaat van haar ondernemingen, die op het vlak van uitstoot van broeikasgassen al de beste van de klas zijn. België moet leren uit het verleden. Bij de vorige Kyoto-onderhandelingen werd zonder al te veel dossierkennis een objectief van 7,5 % vermindering van de CO2-uitstoot aanvaard, waarmee de ontwikkeling van een moderne procesindustrie een pad in de korf werd gezet. Mijn collega-premier schijnt dit wel te beseffen. Na de Milieutop heeft hij laten weten dat er met de specifieke situatie van de lidstaten rekening gehouden moet worden. “

WOENSDAG 16 MAART

Volgens een nieuwe simulatie van het Federaal Planbureau zou een verhoging van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling met 2,17 % (cijfer van 2001) tot 3 % meer dan 1 % extra groei en 41.000 extra jobs opleveren. Eerder lanceerde Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (VLD) al een fonds, dat toponderzoekers moet aanzetten hier te blijven of opnieuw in België te komen werken.

Leysen. “Kennis is een van de weinige localisatiefactoren waarop we vandaag redelijk goed scoren. We moeten er alles aan doen om ook deze troef niet kwijt te spelen. De uitbreiding van het toepassingsgebied van de verlaagde bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers in de privé-ondernemingen is alvast een prioriteit. Minister Moerman toont op dat vlak dat ze originele ideeën heeft, met als rode draad het aanscherpen van de innovatiekracht van onze economie. Het idee om toponderzoekers die in het buitenland werken, terug te halen, is uitstekend. In bijna alle buitenlandse topuniversiteiten zijn Vlaamse wetenschappers werkzaam. Meestal hebben ze hun basisopleiding hier genoten, maar brengt de investering voor Vlaanderen weinig op. Anderhalf miljoen euro per jaar heeft de minister nodig om haar plan te realiseren, een peulschil. Ik twijfel er niet aan dat de payback enorm zal zijn en wat mij betreft, mag er veel meer geld voor worden uitgetrokken.”

DINSDAG 22 MAART

De Europese Lentetop begint in Brussel. Waar blijft meneer of mevrouw Lissabon?

Leysen. “Tijd om de Lissabon-strategie bij te schaven. Opvallend is het verschil tussen het Belgische standpunt ter voorbereiding van de top en de veel ambitieuzere Pentathlon-nota van onze premier. In die nota pleit hij voor convergentie door de invoering van zowel minimum- als maximumnormen, voor een verschuiving van directe naar indirecte fiscaliteit, voor meer research, voor globale en verregaande marktwerking en voor meer politieke sturing van de Lissabon-strategie. Maar waar blijft de Belgische meneer of mevrouw Lissabon? Commissievoorzitter Barroso heeft elk land gevraagd een persoon naar voren te schuiven die binnen dat land het voortouw neemt om de Lissabon-doelstellingen op te volgen en te coördineren. De rol van meneer Lissabon is Vincent Van Quickenborne op het lijf geschreven. Smart regulation en administratieve vereenvoudiging moeten op Europees vlak prioritair worden. Wie symboliseert vandaag beter de Europese bureaucratie dan Kafka? En wie kan zijn reputatie als bestormer van Kafka’s kasteel beter waarmaken dan senator Q?”

L.H.

“Bij gebrek aan een akkoord over een startdatum van het eindeloopbaanoverleg, zal de regering een einddatum moeten opleggen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content