De premie tegen pretbedervers

Wouter Temmerman medewerker Trends

Een flinke sneeuwbui midden in het openingsweekend van het Belgische wielerseizoen verplichtte de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne de wedstrijd te annuleren. De organisator bleek niet verzekerd tegen de schade die de afgelasting met zich bracht.

Dat een evenement wordt afgelast door het tegenvallende weer, is in ons land geen rariteit. Daar een verzekering tegen afsluiten, kan perfect, net als tegen artiesten die niet komen opdagen, ongevallen waarvoor je aansprakelijk bent, materiële schade of een treinstaking. Maar dit soort risico’s valt deels of helemaal buiten de scope van de klassieke verzekeringen van een onderneming. Verzekeringen tegen speciale risico’s zijn geen massaproduct. Zo’n dekking afsluiten is dan ook tijdsintensief. Het is werk voor specialisten die zich allerminst concurrenten van de grote verzekeraars voelen. “Wij werken zeer gericht naar een oplossing voor een bepaald evenement”, zegt Frédéric de Haan van Vander Haeghen & Co, dat op jaarbasis voor zo’n 100 miljoen euro aan organisatiekosten verzekert. “Een type-oplossing bestaat niet. Deze markt is puur maatwerk.”

Minimumverzekering

Een bedrijf dat een personeelsfeest, een reis met partners, een seminarie of een ander evenement organiseert, kan zich vrij makkelijk indekken tegen enkele basisrisico’s. Omdat elk evenement een locatie heeft, is de verzekering van de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van die plaats het strikte minimum. Zeker als je door de aard van het evenement niet snel op een alternatief kunt terugvallen. Een meeting met twintig genodigden heeft meer uitwijkmogelijkheden dan een congres met zeshonderd aanwezigen. “Wij integreren in de gewone annulatieverzekering ook nationale rouw”, vult Frédéric de Haan aan. “Dat gaat verder dan de rouw om een lid van de koninklijke familie. Ook nationale rouw na rampen, zoals het busongeval in Sierre vorig jaar, is een geldige reden om een beroep te doen op de dekking.”

Extra risico’s afdekken

Omdat elk evenement anders is, bieden de specialisten hun klanten de kans om optionele waarborgen in te bouwen. De onbeschikbaarheid van belangrijke personen, zoals artiesten, is een eerste klassieker. “Daarbij houden we rekening met specifieke kenmerken van die artiest”, zegt Frédéric de Haan. “Met alle respect, maar een optreden van Eddy Wally zou niet meer verzekerbaar zijn. Bij het bepalen van de premie speelt ook mee of een artiest de reputatie heeft verstek te laten gaan als de ticketverkoop minder goed loopt.”

Een tweede belangrijke optionele dekking is de burgerlijke aansprakelijkheid, een verzekering die veel ondernemingen hebben, maar die daarom niet altijd de aansprakelijkheid bij evenementen dekt. Dat is opnieuw maatwerk: de specialisten ontwerpen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die aansluit op bestaande BA-polissen. Andere optionele waarborgen zijn de bescherming van cash die in omloop is, materiële schade, vandalisme, terrorisme of een gedwongen afwezigheid van het publiek (door een staking bijvoorbeeld).

Last but not least kunnen evenementen zich indekken tegen een annulatie door slecht weer. Als iemand een buitenevenement organiseert in februari, rijst echter de vraag of het risico op winterweer niet al te voorspelbaar is. “Slecht weer op zich is in die periode te verwachten, maar waar en wanneer is onvoorspelbaar en dus wel verzekerbaar”, antwoordt De Haan. Vander Haeghen vraagt daarom gegevens op bij het KMI, om in te schatten hoe het risico door de jaren evolueert. “We merken bijvoorbeeld dat het de voorbije jaren in februari meer heeft gesneeuwd. Dat zal dus een rol spelen bij het tariferen.”

Prijskaartje

Voor een annulatie door slecht weer is de berekening van de verzekeringspremie gebaseerd op drie elementen. “We gebruiken de statistieken van het KMI, maar bekijken ook de historiek van een klant”, zegt Frédéric de Haan. “Als een wedstrijd in dertig jaar driemaal werd geannuleerd, is een premievoet van 10 procent niet onlogisch. Vermeerderd met onze eigen kosten resulteert dat doorgaans in een verzekeringspremie die 12 à 13 procent van het organisatiebudget bedraagt. Naast statistiek en historiek telt tot slot ook een stukje feeling mee.”

Met zo’n premie dekt een verzekeraar voor de organisator het budget waarmee hij het evenement organiseert. Het is echter ook gangbaar om een no-claimbonus in te bouwen, waarmee de organisator 10 tot 20 procent van de premie kan recupereren als het evenement vlekkeloos verloopt. Verzekeraars hanteren meestal wel een ondergrens. “Onze minimumpremie is 390 euro”, zegt De Haan. “Wat betekent dat we evenementen met een budget van minstens 10.000 euro verzekeren.”

Wacht niet op het risico

De specialisten raden vanzelfsprekend aan de verzekering zo vroeg mogelijk af te sluiten. Zodra er een probleem opduikt, is het in principe te laat. Frédéric de Haan geeft het voorbeeld van de Mexicaanse griep. “Op dat moment kregen we veel telefoontjes van mensen die alsnog hun evenement wilden verzekeren. Dat was onmogelijk, omdat de Mexicaanse griep al uitgebroken was. Toch zette het voorval veel bedrijven ertoe aan een verzekering af te sluiten. Velen hebben zich dat niet beklaagd, toen enkele maanden later een IJslandse vulkaan veel evenementen in de war stuurde.”

Het verzekeren van evenementen is niet wettelijk verplicht. Wel integreren sommige evenementenlocaties de verplichting in hun contracten. Een evolutie die de verzekeraars uiteraard toejuichen. “Was het inderdaad maar verplicht”, lacht Frédéric de Haan. “We merken dat te veel ondernemingen het belang van een evenementenverzekering pas inzien als de schade geleden is.”

WOUTER TEMMERMAN

“Een typeoplossing bestaat niet. Deze markt is puur maatwerk”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content