De ondernemers redden Europa

De grondwet van de Europese Unie is dood en begraven en het handenwringen van premier Guy Verhofstadt (VLD) of andere europolitici die met de karwats het volk naar hun Utopia willen drijven, zal daar niets aan veranderen. Valt de motor van de welvaart en de integratie binnen de Europese Unie stil? Neen, want in tegenstelling tot de politieke klasse, die twijfelt hoe het verder moet en evenzeer haar Europese legitimiteit ziet afkalven, is er een plan B, een plan C en een plan D.

Plan B zit in de handen van de ondernemers van Europa. Zij bemesten de bodem voor een Unie die in de verdere toekomst, niet morgen of overmorgen, opnieuw tot een sprong voorwaarts kan besluiten.

Belangrijk is wat LeasePlan Corporation, van origine Nederlands met de Vlaming Hugo Levecke aan het hoofd, doet met Volkswagen, zijn nieuwe aandeelhouder. De dochter van ABN Amro werd eind vorig jaar een Europees bedrijf met die Duitse hoofdaandeelhouder. Peter Harz, de architect van een vrijere arbeidsmarkt in Duitsland – en personeelsdirecteur van Volkswagen AG – zetelt met Levecke in de raad van bestuur van LeasePlan Corporation. Deze netwerking van hardwerkende, enthousiaste ondernemers is essentieel en een waarborg dat Europa verdergaat op economisch en menselijk vlak, ondanks de politiek. LeasePlan Corporation en Volkswagen hebben geen EU-grondwet nodig.

Belangrijk is de nakende fusie tussen de grootste Italiaanse bank, Unicredito, en de tweede Duitse bank, HVB: een eerste Europese bankgroep die de grenzen sloopt (Fortis was een vingeroefening).

Belangrijk is dat de fusie- en overnamebedrijvigheid in de volgende zes maanden in Europa groter zal zijn dan in de VS.

Belangrijk is dat in nieuwe EU-landen als Estland (zie Trends, 2 juni 2005, blz. 60), ondernemers kunnen leren wat de vlaktaks en een soepele arbeidsmarkt betekenen voor een vitaler Europa.

Plan C is een bezinning over de Benelux. De Nederlanders en de Belgen hebben van die samenwerking van bijna vijftig jaar een krakkemikkige symfonie gemaakt. Niets belet dat de Benelux bij het herschikken van de kaarten in de Europese Unie een terugvalpositie is. Het gefoeter van BZ-minister Karel De Gucht (VLD) heeft als neveneffect dat de aandacht wordt gevestigd op de Benelux als voorspiegeling van de Europese Gemeenschap. Tegen 2008 wordt een nieuw verdrag onderhandeld: een voortzetting, een uitdoving of een tekst met meer invloed van Vlaanderen (en daarvoor hebben de Nederlanders oor). De Benelux heeft structurele contacten met de Noordse Raad, met drie Scandinavische EU-landen als lid, en de drie Baltische republieken. Die alliantie van negen landen, meer dan een derde van de 25 leden van de EU, is belangwekkend.

Plan D – een worst case scenario, maar niets belet om dat in deze crisistijd in ogenschouw te nemen – is een uitbreiding van de European Free Trade Association. De Efta is een verbond van Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Vier landen met een hogere groei en een lagere werkloosheid dan de kernlanden van de EU. De Efta volgt de drie vrijheden van de EU: het vrije verkeer van goederen, kapitalen en mensen. In het Verenigd Koninkrijk zijn het niet de eerste de beste die vlakaf stellen; de EU hoeft niet, laten wij kiezen voor een open en levengevende markt en dan zijn wij beter af met de Efta dan met de EU en haar euro. Het worden andere tijden.

Frans Crols

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content