De meevallers van Antwerpen en Gent

De Vlaamse steden Antwerpen en Gent hebben een balans waar menig bedrijf jaloers op zou zijn. Ze zijn ook niet zinnens om, zoals de federale regering, de eenmalige meevallers te spenderen aan de lopende uitgaven.

GENT

De stad Gent heeft dit jaar een uitzonderlijk spaarpotje ter beschikking. De verkoop van participaties in Electrabel (opbrengst netto 10,2 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro in aandelen Suez), SPE (19 miljoen euro) en Telenet (12,5 miljoen euro) bracht 41,7 miljoen euro op. “Maar we gaan met dat geld niet de lopende begroting spekken. Dan zouden we onze meubels afbreken om de kachel brandende te houden,” zegt schepen van Financiën Christophe Peeters (VLD). Hoe zal het geld besteed worden? Peeters: “Ik zal voorstellen om ten eerste de pensioenreserves op te bouwen. Tussen 2012 en 2024 zal de pensioenlast zwaar op onze schouders wegen. Ten tweede wil ik investeren in rationeler energieverbruik van de stadsgebouwen. Ten derde willen we nog enkele hectare grond kopen in het kader van het NMBS-project rond het Sint-Pietersstation. We willen onze greep daar verstevigen om een Brussels Noordwijk-scenario te voorkomen.”

Een verdere schuldafbouw is geen prioriteit, omdat de stad nu kan lenen tegen 3 %. De stad Gent heeft trouwens geen schuldprobleem. De stad sloot het boekjaar 2004 af met een balanstotaal van 1,5 miljard euro, waarvan ruim 1 miljard euro eigen vermogen. De stad heeft dus een rijke vermogenspositie. Toch waarschuwt Peeters: “Onze rijkdom is ook onze armoede, want dat patrimonium biedt geen financiële return, terwijl het wel onderhouden moet worden.”

Daarnaast heeft Gent nog een lange lijst met belangen in de economie, die eind 2004 een boekwaarde had van 144 miljoen euro. De waardevolste zijn de aandelen in Imewo, de intercommunale die elektriciteit en gas verdeelt, en de participaties in Dexia, Electrabel, SPE en Telenet, al is hier nu dus een flink deel van verkocht. Peeters: “En is het onze taak nog te participeren in Dexia? Dat is het Gemeentekrediet niet meer, maar een internationale commerciële groep. Daarom verkopen we ook onze aandelen Suez.”

ANTWERPEN

Stad Antwerpen heeft een balanstotaal van 3,13 miljard euro. Het patrimonium neemt daar een stevige hap in: 1,72 miljard euro. De schulden jammer genoeg ook: 1,52 miljard euro. Daarnaast heeft Antwerpen voor 702 miljoen euro deelnemingen op de balans staan. Al die bedragen zijn geboekt aan boekhoudwaarde. Het verschil met de reële waarde kan groot zijn. Zo staan de aandelen in de watermaatschappij Pidpa geboekt voor 11.000 euro, maar ze zijn 25 miljoen euro waard.

Antwerpen gaat een externe consultant de opdracht geven te onderzoeken wat de beste investering voor het Electrabel-geld is. Een schuldafbouw is niet voor de hand liggend. Antwerpen heeft in 2003 89 % van zijn langetermijnschuld geherfinancierd tegen een vaste rentevoet. Een terugbetaling zal een forse wederbeleggingsvergoeding betekenen. “Toch praten we hierover met Dexia,” zegt Hugo Vermeulen, waarnemend stadsontvanger. “Andere mogelijkheden zijn een nieuwe participatie, in Elia bijvoorbeeld. Of een eenmalige grote storting in het pensioenfonds van de Stad.”

Het geld zal alleszins niet gebruikt worden voor de lopende begroting. Zelfs de nakende gemeenteraadsverkiezingen zullen volgens Hugo Vermeulen geen opstoot in de begroting geven. “We hebben een sluitende meerjarenplanning tot 2010,” zegt hij. “In 2006 verwachten we een overschot van 57 miljoen euro. Onverwachte beslissingen zoals een vermindering van de subsidies kunnen we natuurlijk niet voorzien. Zo heeft de liberalisering van de energiemarkt ons veel geld gekost, maar dat is weggesaneerd. Antwerpen loopt hier – in tegenstelling tot vele andere gemeenten – geen gevaar meer.” D.K./G.M.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content