“De loonstijging in Nederland komt dicht tegen de 1 %? Ik moet even met de ogen knipperen”

Dit is de laatste aflevering van het Trends- zakenkabinet, waarin zeven topmanagers uit het Vlaamse bedrijfsleven hun commentaar gaven op het Vlaamse en federale beleid.

Hebt u commentaar op deze rubriek?

Mail dan naar trends@trends.be

VRIJDAG 17 juni

Premier Guy Verhofstadt (VLD) belooft een globaal plan voor de parlementaire rentree op 11 oktober 2005.

THOMAS LEYSEN. “Naast het loopbaaneinde, de welvaartsvastheid van pensioenen en de internationale promotie is een verlaging van de sociale lasten op arbeid het belangrijkste ingrediënt. Terecht. Een verlaging van de lasten op arbeid is een absolute must. Niet de enige remedie om vertrouwen en groei te herstellen, maar een onontbeerlijke. En het creëren van een level playing field met Duitsland wat de behandeling van ploegenpremies betreft, is een goede zaak. Laten we het zaakje inderdaad globaal bekijken zonder onmiddellijk, zoals bepaalde collega’s vice-premier doen, het ongeboren plan met terminale erfzondes op te zadelen, zoals de toverbox van de toegevoegde waarde waarmee broodnodige investeringen van de ondernemingen zwaarder worden belast. De kosten verminderen om het intensiever gebruik van investeringen via ploegenarbeid aan te moedigen, en dit compenseren door investeringen zwaarder te belasten, is een schoolvoorbeeld van vestzak-broekzakoperatie zonder enig effect.”

ZATERDAG 18 juni

In het Financieel Dagblad van 18 juni staat te lezen dat de loonstijging in Nederland net onder de 1 % dreigt te komen.

LEYSEN. “De topman van de Nederlandse werkgeversorganisatie AWVN doet zijn beklag dat de loonstijgingen in 2005 dicht bij de 1 % dreigen te komen, een stuk hoger dan verwacht. Ik moet even met de ogen knipperen. Is 1 % te hoog? En wat dan gezegd van de 2,5 % die we in België zullen kennen? Het kan zelfs meer zijn als de olieprijzen verder de hoogte in schieten. Meer algemeen blijkt uit de jongste Oeso-vooruitzichten dat de loonkosten per uur in België dit en volgend jaar heel wat sneller zullen stijgen dan bij de drie buurlanden. Ter illustratie: de loonnorm wordt nu geschat op zo’n 3,5 %, vergeleken met 5,3 % in het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) van november 2004. In Duitsland wordt nu een cijfer van 1,8 % vooropgesteld, vergeleken met 4,2 % zeven maanden geleden.”

MAANDAG 20 JUNI

Diverse indicatoren wijzen uit dat de economische conjunctuur dit jaar zeer matig zal zijn. Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zou de groei slechts 1 % bedragen.

LEYSEN. “De herleving van 2004 lijkt al helemaal verleden tijd. De aanhoudende stijging van de petroleumprijzen weegt hier zwaar door. Het ene record na het andere wordt doorbroken. Hier valt op korte termijn weinig aan te doen, want we zijn volledig afhankelijk van de beslissingen van de olielanden, die bestendig de grenzen van het haalbare aftasten. De hoge olieprijzen hebben zowel een negatieve invloed op de binnenlandse koopkracht als op de kosten van de bedrijven. En dat is niet niks. Agoria heeft berekend dat een stijging van de olieprijs met 50 % voor de technologische industrie ongeveer hetzelfde kosteneffect heeft als een loonstijging van 2 %. Vrij belangrijk dus.”

DINSDAG 21 JUNI

Duitse bouwvakkers gaan vanaf nu een uur langer werken. Dat staat in het nieuw sociaal akkoord dat de arbeidsduur in Duitsland opnieuw optrekt tot 40 uren.

LEYSEN. “Enerzijds zullen de lonen in West-Duitsland met 1 % worden verhoogd, inclusief de index, anderzijds zal in Oost-Duitsland geen enkele looncompensatie worden gegeven. De vakbonden zijn tevreden. Zij vinden het vooral belangrijk dat de minimumlonen tot 2008 behouden blijven. Die minima staan onder sterke druk door de toevloed van goedkope, al dan niet legale arbeidskrachten uit het oosten. Tevergeefs zal je hierover enig bericht in onze pers zoeken. De buurlanden blijven ver van ons bed. De fundamentele mentaliteitswijziging bij onze oosterbuur is geen nieuws of stuit in het beste geval op onbegrip. Onvermijdelijke evoluties op wereldvlak worden geacht te stoppen aan onze grenzen.”

VRIJDAG 24 juni

Uit een driejaarlijkse analyse van de buitenlandse bedrijven in de technologische industrie blijkt dat de investeringen sinds 2000 met 25 % gedaald zijn. In 2004 waren ze op het laagste niveau beland van de jongste 10 jaar.

LEYSEN. “We hebben de jongste jaren bijna geen nieuwe vestigingen van multinationals meer kunnen verwelkomen. Maar ook de Belgische bedrijven lijken België te mijden. Het plaatje van België oogt niet mooi. Binnen een multinationale onderneming – of die nu binnenlands is of buitenlands – wordt het gevecht voor de investeringen vooral geleverd door de vestigingen die zich in landen bevinden met een gelijkaardig ontwikkelingsniveau. Een neerwaartse correctie van de loonkosten, een systematische politiek om ons imago hoog te houden en een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting zouden deze toestand ongetwijfeld verbeteren.”

P.D.

“Tevergeefs zal je in onze pers iets zoeken over de Duitse werkduurverlenging tot 40 uren.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content