Geert Noels

De inflatiepiek kan snel wegebben

Geert Noels Geert Noels is chief economist van Econopolis.

Geert Noels neemt afscheid als columnist van Trends om zich volledig te kunnen concentreren op zijn eigen investeringsboetiek Econopolis. Hierbij een overzicht aan de hand van enkele opvallende citaten uit vijf jaar columns in Trends.

“De beste columns gaan jaren mee of zijn zelfs tijdloos”, zegt Geert Noels. Een bloemlezing, met commentaar van Noels.

“We kunnen vandaag beter spreken van duaalflatie; tegelijkertijd inflatie én deflatie.” Uit Trends van 10 januari 2008. Noels: “Dat gevecht tussen inflatoire en deflatoire krachten is nog altijd bezig. De inflatiedruk is vandaag heel geconcentreerd in een aantal sectoren (energie, voeding, metalen en in de groeilanden), maar op een breed economisch front is van echte inflatiedruk nog geen sprake. De inflatieverwachtingen blijven verankerd in Europa en stijgen slechts licht in de VS. De deflatoire krachten zijn nog altijd groot. De inflatiepiek kan daarom vrij snel wegebben.”

“Er ontstaan in euroland belangrijke verschillen en onevenwichten. Duitse degelijkheid versus Club Med.” Uit Trends van 26 april 2007. Noels: “De strijd tussen discipline en ‘laat maar waaien’ blijft de volgende tien jaar het front in euroland. Zonder extra discipline stappen de Duitsers uit de euro. Er wordt nu over een Verdrag van Maastricht II onderhandeld. Begrotingsevenwichten worden de nieuwe norm en begrotingstekorten van 3 procent zullen alleen nog kunnen als de conjunctuur tegenzit. En er komt iets om de concurrentiekracht te meten en te bewaken.

“De euro kan op deze manier – we zijn eigenlijk al tien jaar aan het sukkelen – niet nog eens twintig of dertig jaar verder. Als Griekenland of Ierland zijn uitputtingsslag van bezuinigen en besparen niet volhoudt, dan gaan ze er ook uit willen. Op zeker moment kan Griekenland zeggen: ‘We worden gewurgd, we willen een ander systeem’. Het oude EMS is ook gesprongen, waarna de munten in een brede band konden schommelen. We gaan nu in dezelfde richting. Je kunt een systeem uitdokteren waarin een groep landen de volgende vijf jaar 5 procent kan devalueren op een gecontroleerde manier. Na vijf jaar hebben ze een devaluatie van 25 procent, en dat is een begaanbaar pad naar competitiviteit. Dat is een echte oplossing. Er zal gezegd worden: dat is een Europa met twee snelheden. Maar Europa heeft twee snelheden. De periferie krimpt nu, terwijl de kern vrij snel groeit.

“Schuldherschikkingen zijn onvermijdelijk voor Portugal, Ierland en Griekenland. Er kan van de belastingbetaler in deze landen niet blijven verlangd worden om bij te dragen. De Europese beleidsmakers moeten er wel voor zorgen dat de Europese banken die schuldherschikking kunnen overleven. Dat kan bijvoorbeeld door de rente kwijt te schelden, maar in de boeken van de banken kan de waarde van de lening tegen aanschafprijs behouden blijven. Een daling van de inkomsten is voor een bank minder erg dan een zware afschrijving te moeten doen op uitstaande leningen.”

“2008 wordt ongetwijfeld een moeilijk jaar. Maar er zijn heel wat redenen om uit te kijken naar het nieuwe jaar.” Uit Trends van 20 december 2007. Noels: “Ja, een mens kan er eens naast zitten. De druk om aan het einde van het jaar iets positiefs te zeggen, is altijd heel groot. Als je al een heel jaar columns met een pessimistische ondertoon schrijft, dan willen de mensen weleens weten wanneer het opnieuw beter zal gaan. Ik had gedacht dat de instorting vroeger zou komen in 2008, en dat we tegen het eind van dat jaar de herleving zouden meemaken.

“Vandaag zijn we er nog niet uit. De euro is nog niet gered. China moet nog op zoek naar een duurzamer model voor zijn economische groei. En in de VS is president Obama toch de grote ontgoocheling. Hij had een unieke kans om te investeren in een green new deal, om de VS van zijn olieverslaving af te helpen en om in Silicon Valley de sector van de alternatieve energie een nieuw elan te geven. Dat is niet gebeurd. Obama wou ook de banken strenger reguleren. Dat is niet gebeurd. De maatschappij in de VS is verder verzuurd. Het is een enorm ontmoedigd land, met heel veel mensen die het opgegeven hebben om nog een job te zoeken. Het is een duale maatschappij, met veel verpaupering. De kiemen zijn gezaaid voor een radicalisering. Komt het zover, dan kan Obama een nieuwe termijn vergeten. En dan komt er een radicale opvolger.”

“De Duitse economie zou weleens kunnen verrassen. De dag dat niemand er nog in gelooft, zal de Duitse economie er plots weer staan.” Uit Trends van 15 september 2005. Noels: “Een loonakkoord voor onze productie- en exportsectoren moet je afspiegelen aan Duitsland. Dat is onze referentie, en dan zie je een grote kloof tussen onze concurrentiekracht en de Duitse. Vergelijken met andere buurlanden geeft ons alleen een alibi om niet te moeten ingrijpen.

“De lage Duitse minimumlonen worden geviseerd, maar in Duitsland zitten die tenminste in het officiële circuit. Bij ons zitten ze in het zwarte circuit, of worden ze gefinancierd via dienstencheques. Je kunt ook moeilijk zeggen dat Duitsland als geheel met dumpinglonen werkt. De welvaart per kop ligt er niet op het niveau van een ontwikkelingsland. Duitsland is Vietnam niet. Duitsland wil de productiesector houden. Wij zijn die mentaal aan het afschrijven. Hier moet de industrie haar bestaansreden bewijzen, in Duitsland weten de beleidsmakers dat industrie belangrijk is.”

“Het bankmodel uit het verleden is in duigen gevallen. Maar het duurt erg lang voor beleggers hun mening herzien.” Uit Trends van 24 april 2008. Noels: “Een structurele verandering duurt toch gemakkelijk tien jaar. De banken hebben dus nog een vijf tot tien jaar transformatie voor de boeg: kleinere balansen, minder schuldhefboom, minder transacties, meer transparantie. De banken waren te groot, en dat zijn ze nog altijd.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content