De impact van een ‘neen’ tijdens het Franse referendum wordt overdreven

Volgende week

Thomas Leysen, Trends-premier.

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be.

eXtra informatie op www.trends.be

De functies van de leden van het zakenkabinet.

DONDERDAG 28 APRIL

Federaal minister van Economie Marc Verwilghen (VLD) stelt de afschaffing van de prijzencontrole op de verplichte verzekeringen voor auto- en arbeidsongevallen uit.

Remi Vermeiren. “Nu zou de prijzencontrole op verzekeringspremies voor ongevallen toch niet worden afgeschaft. Ook hier lijkt de overheid dus geen vertrouwen te hebben in het goed functioneren van de markt. Er is een sterke concurrentie in de branche van de auto- en arbeidsongevallenverzekeringen. Er is hoe dan ook een efficiënte marktwerking. Waarom wil deze regering dan mordicus vasthouden aan een systeem van prijzencontrole? Het tekent de politieke cultuur in dit land, dat zelfs een paarse regering de vrije werking van de markt niet meer vertrouwt.”

ZONDAG 1 MEI

Tijdens de vieringen op het Feest van de Arbeid profileren de socialistische vakbond ABVV en de SP.A zich met tegengestelde standpunten over het nut van de algemene sociale bijdrage (ASB) om de sociale zekerheid te helpen financieren.

Vermeiren. “De verwarring over de algemene sociale bijdrage is groot en mee dankzij de onenigheid tussen SP.A en ABVV tot op de politieke agenda doorgedrongen. Als minderverdieners niet onderworpen zouden zijn aan die bijdrage, evenals bedrijven met veel werknemers op de loonlijst, dan zal die extrabelasting vooral gehaald moeten worden uit de inkomens uit vermogen. Het is echter de vraag of de draagkracht van die categorie – rekening houdend met het mobiele karakter van hun kapitaal – groot en controleerbaar genoeg is om al die vrijstellingen te compenseren. Veel gedoe dus waarschijnlijk voor iets dat het niet waard is.”

MAANDAG 2 MEI

Tijdens de 1 mei-vieringen bekritiseert SP.A-voorzitter Steve Stevaert de gebrekkige werking van de kredietmarkt voor KMO’s. Hij wijst daarbij de banken met de vinger.

Vermeiren. “De financiële markten zouden blijkbaar op twee fronten niet goed functioneren. Volgens Steve Stevaert loopt het niet goed met de kredieten van het bankwezen aan de bedrijven en volgens Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (VLD) is er nood aan een innovatiefonds omdat de markt voor risicokapitaal niet optimaal werkt. Er zijn geen aanwijzingen dat de banken inzake kredieten restrictief zouden zijn ten aanzien van KMO’s. Idem dito voor durfkapitaal. De kapitaalmarkten zijn op dit ogenblik zeer liquide, kijk maar naar de beurs en het geld dat diverse private equity-fondsen in binnen- en buitenland hebben opgehaald. De economische groei is het voorbije kwartaal gestagneerd en tegelijk zien we dat de fiscale inkomsten in goede zin evolueren. De overheid zou, in plaats van allerlei maatregelen te nemen voor specifieke doelgroepen, beter die fiscale druk aanpakken en zo een algemeen gunstig klimaat scheppen.”

DINSDAG 3 MEI

De Belgische auto-industrie zou volgend jaar haar loonkostenvoordeel tegenover Duitsland kwijtspelen, zo blijkt uit een rapport van de Vlaamse overheid. In 2006 zouden de loonkosten 0,4 % hoger liggen.

Vermeiren. “Het is verontrustend te vernemen dat de Duitse werknemers in de autosector goedkoper zijn dan de Belgische, want die branche is toch wel heel belangrijk voor onze regio. Al is er wel een kanttekening te plaatsen bij de vergelijking: zo zou er vooral gekeken zijn naar de nominale kosten en zou er geen rekening zijn gehouden met de productiviteit, die in de fabrieken van Opel en Volvo in Vlaanderen toch erg hoog ligt. Ik beschouw deze studie als een serieus schot voor de boeg, maar vind ze niet zo alarmerend als het rommelstatuut dat aan het schuldpapier van General Motors en Ford werd toegekend wegens hun torenhoge verplichtingen inzake gezondheidszorg en pensioenen.”

DINSDAG 3 mei

Voor het eerst in zes weken lijkt een meerderheid (52 %) van de Fransen bij het referendum op 29 mei vóór de Europese grondwet te zullen stemmen, tegenover 48 % ‘non’-stemmers, zo blijkt uit een enquête.

Vermeiren. “De impact van een ‘neen’ tijdens het Franse referendum over de Europese grondwet wordt overdreven. Je moet dat in een breder kader zien. Als de Europese integratie daardoor zou worden afgeremd, dan nog hoeft dit op termijn geen probleem te zijn. De Europese Commissie vaart een vrij liberale koers en baseert zich voor haar economische model op de vrije concurrentie. De EU werd verruimd met een aantal Oost- en Centraal-Europese landen die dankzij hun lage lonen een aantal niet te verwaarlozen kostenvoordelen genieten. Dit schrikt de vakbonden en de linkse partijen af. Als hun achterban dan de kans krijgt om dit via een referendum te uiten, hoeft niemand daarover verwonderd te zijn. Al zie ik geen catastrofes gebeuren. Toen Groot-Brittannië besliste om niet mee te stappen in de eurozone, voorspelde het Europese establishment ook allerlei tegenspoed voor de Britten. Nadien heeft de Britse economie het zoveel beter gedaan dan de eurozone. Laat de democratie maar haar werk doen.”

P.D.

“Het tekent de politieke cultuur in dit land, dat zelfs een paarse regering de vrije werking van de markt niet meer vertrouwt.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content