“De grootste slachtoffers van het Franse referendum zullen de Europeanen zelf zijn”

In het zakenkabinet van Trends geven zeven top-CEO’s als Vlaams en federaal schaduwminister om beurt hun visie op de sociaal-economische actualiteit.

Hebt u commentaar op deze rubriek?

Mail dan naar trends@trends.be

WOENSDAG 25 MEI

SP.A-voorzitter Steve Stevaert maakt tot ieders verrassing bekend dat hij de nieuwe gouverneur van de provincie Limburg wordt.

Vlerick. “Bij de SP.A beseffen vooral politieke zwaargewichten zoals Johan Vande Lanotte en Frank Vandenbroucke hoe erg de situatie is en wat de nefaste gevolgen zijn als we niets doen. Of de wissel die de partij nu op het oog heeft – Steve Stevaert gouverneur en Johan Vande Lanotte partijvoorzitter – iets aan die desastreuze situatie zal veranderen, weet ik niet. De SP.A verliest straks een ervaren pion in de federale regering en dit kan leiden tot een zekere verzwakking. Maar de functie van een socialistische partijvoorzitter weegt nog altijd zwaarder dan die van een socialistische vice-premier. Johan Vande Lanotte kan hiervan gebruikmaken om de problemen die hij eind 2003 in een gezamenlijk manifest met Vandenbroucke aan de orde stelde, fundamenteel aan te pakken.”

WOENSDAG 25 MEI

In haar halfjaarlijks rapport over de economische vooruitzichten schetst de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) een somber beeld van de Europese economie.

Vlerick. “De wereldeconomie bevindt zich in een labiele situatie. De huidige groei hangt af van factoren die niet in evenwicht zijn, denk maar aan de tekorten op de Amerikaanse handels- en be-talingsbalans, de grote afhankelijkheid van de consumptie in de VS en de explosieve Chinese groei. Het is oppassen geblazen voor de economische onzekerheid die voortspruit uit het feit dat een van de huidige sterkmakers – de Amerikaanse consument of Chinese economie – het zou laten afweten.

“Europa moet zich aan die situatie aanpassen door zijn sociale markteconomie grondig te herdenken. De uitgaven voor onze sociale welvaart moeten naar omlaag en we moeten op zoek naar een nieuwe financiering van de sociale zekerheid die niet arbeidsdodend is. Dit brengt gevaren met zich mee. De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is recent in Nordrhein-Westfalen electoraal afgestraft voor zijn economische hervormingen. De regering-Verhofstadt II scoort hier in de opiniepeilingen nog relatief goed, maar laat na om proactief diepgaande ingrepen te doen. Dit zal ons later zuur opbreken.”

DONDERDAG 26 MEI

De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 zegt te vrezen voor een ‘commerciële vervuiling’ van ontwikkelingssamenwerking door de inbreng van de privé-sector.

Vlerick. “Niet-gouvernementele organisaties zoals 11.11.11 zeggen dat de kerntaak van ontwikkelingssamenwerking de bestrijding van armoede is. Dus moet er veel meer geld daarnaartoe geleid worden. Ik heb daar grote bedenkingen bij.

“Ten eerste herken ik in die houding een hartsgrondige ideologische afkeer van alles wat naar de privé-sector neigt. Nochtans scoren Nederland en landen uit Scandinavië heel goed op het vlak van ontwikkelingssamenwerking in symbiose met het bedrijfsleven.

“Ten tweede vind ik dat ontwikkelingssamenwerking ook fundamenteel moet bijdragen tot de economische ontwikkeling; ze moet daarvoor de juiste voorwaarden scheppen. Dus niet alleen de eerste nood lenigen – iets waar ik ethisch gezien 100 % kan achterstaan – maar ook bijdragen tot een stabiele overheid, infra-structuur, goed onderwijs en een gunstig ondernemersklimaat om zo duurzame welvaart te creëren.”

ZONDAG 29 MEI

Ongeveer 55 % van de Fransen die deelnamen aan het referendum over de Europese grondwet hebben ‘Non’ gestemd.

Philippe Vlerick. “Twee dingen vallen me op bij de uitslag van het Franse referendum. Eén: de grote opkomst. Er is blijkbaar een manifeste wil van de mensen om zich te mengen in het debat. Twee: bijna 55 % was negatief. Over de essentie van de zaak – de Europese grondwet – hebben de Fransen zich niet uitgesproken, wel over de binnenlandse aangelegenheden: dit is een afstraffing voor president Jacques Chirac en de regering.

“De Fransen reageren verkrampt op de uitdagingen die op ons afkomen; er leeft een gevoel van onbehagen bij de bevolking door de toenemende globalisering en internationalisering. Maar angst is een slechte raadgever. Het antwoord van de Fransen verbergt een enorme paradox. Niet minder Europa, maar meer Europa is het antwoord op de dreiging. En een sterker Europa, met een beter georganiseerde en efficiënte beleidsstructuur die op transparante wijze verantwoording aflegt, is precies wat de grondwet beoogt.

“Wat nu? Het stof zal weer moeten neerdalen. De andere lidstaten moeten wel rustig doorgaan met hun proces van ratificering, maar er zal nog heel wat water door de Schelde vloeien vooraleer alle neuzen in dezelfde richting kijken. We laten zo kostbare tijd verloren gaan. De grootste slachtoffers zullen de Europeanen zelf zijn. Zij laten na hun instellingen van de juiste machtshefbomen te voorzien, ze spreken niet met één stem en zijn niet in staat een vuist te maken.”

P.D.

“Er zal nog heel wat water door de Schelde vloeien vooraleer alle Europese neuzen in dezelfde richting kijken.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content