De fiscus beschermt uw woning

Wie aan zijn woning werken laat uitvoeren om die te beschermen tegen inbraak en brand, kan daarvoor een belastingvermindering krijgen. Wat zijn de spelregels?

Door een alarmsysteem of camerabewaking te installeren, kunt u uw woning beschermen tegen inbraak en brand. Zulke investeringen zijn duur, maar ze geven wel recht op een belastingvermindering van 30 procent van die uitgaven. Ze wordt toegekend op de gefactureerde bedragen, inclusief btw. De factuurdatum is bepalend; het jaar dat de werken worden uitgevoerd, speelt geen rol. De belastingvermindering voor het inkomstenjaar 2014 is beperkt tot 760 euro per woning. U kunt het voordeel wel cumuleren met de premies die andere overheidsinstanties toekennen om woningen inbraak- en brandveilig te maken.

Niet alleen volle eigenaars van een woning hebben recht op de belastingvermindering, dat geldt ook voor vruchtgebruikers, naakte eigenaars, erfpachters, opstalhouders en huurders. Het is noodzakelijk dat de factuur van de werken op hun naam staat en dat ze die werken ook echt hebben laten uitvoeren. Eigenaars hoeven niet in de woning te wonen, ze mogen die ook verhuren. Als de verhuurder en de huurder de werken samen laten uitvoeren, krijgen ze beiden de belastingvermindering, ieder voor zijn deel van de investering.

Meerdere woningen

Als u eigenaar bent van verscheidene woningen die u laat beveiligen tegen inbraak of brand, kunt u voor elk van die woningen een belastingvermindering krijgen, tenminste als de werken aan alle voorwaarden voldoen.

Stel dat u eigenaar van twee woningen bent. U laat beide in 2014 beveiligen en betaalt de uitgaven volledig in hetzelfde jaar. In de eerste woning laat u een camerasysteem met een registratiesysteem plaatsen voor 2850 euro, inclusief btw. In de tweede woning installeert u brandblussers voor 350 euro. De investering in de eerste woning geeft recht op een belastingvermindering van 760 euro (2850 euro x 30 % = 855 euro, beperkt tot het maximum van 760 euro). In de tweede woning is dat 105 euro (350 euro x 30 %). Voor beide woningen komt u aan 865 euro (760 + 105 euro).

Er gelden wel beperkingen. U kunt geen belastingvermindering krijgen voor uitgaven die u hebt opgenomen bij uw werkelijke beroepskosten, omdat u de werken hebt laten uitvoeren aan het beroepsdeel van uw woning; voor uitgaven die recht geven op de zogenoemde inves-teringsaftrek voor zelfstandigen; voor uitgaven die recht geven op de aftrek van uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van beschermde onroerende goederen; en voor uitgaven die recht geven op de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen.

De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor deze belastingvermindering binnenkort over aan de gewesten. Voor de uitgaven die u doet in 2014, blijft alles bij het oude.

Om te wonen

De werken moeten worden uitgevoerd aan een gebouw dat bestemd is om te worden bewoond door een of meer personen, zoals een eengezinswoning, een appartement en een studio. Aan een gebouw dat zowel voor woon- als be-roepsdoeleinden wordt gebruikt, moeten de werken worden uitgevoerd aan het privégedeelte. De uitgaven voor het beroepsdeel zijn aftrekbare beroepskosten, die een fiscaal voordeel van maximaal 50 procent opleveren.

Werken aan deze onroerende goederen komen niet in aanmerking voor een belastingvermindering: kamers in ge-meenschappelijke gebouwen, zoals ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen; studentenkamers; kamers voor seizoenarbeiders; en gebouwen — of delen daarvan — die door hun aard uitsluitend bestemd zijn voor beroepsgebruik, zoals winkels en magazijnen.

Inbraak- en brandbeveiliging

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moeten de uitgaven betrekking hebben op inbraak- en brandbeveiliging. Voor inbraakbeveiliging moet het gaan om de levering en de plaatsing van inbraakwerend glas; beveiligingssystemen — zoals veiligheidssloten — voor deuren, luiken, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken; de helft van de uitgaven voor een motor met een anti-ophefsysteem aan een luik of een elektrische garagepoort; en gepantserde deuren en poorten.

Daarnaast geldt het fiscale voordeel voor de plaatsing van alarmsystemen en de componenten ervan; de kosten die gepaard gaan met het beheer van alarmen door een vergunde alarmcentrale; en de installatie van een camerasysteem dat is uitgerust met een registratiesysteem.

Voor de brandbeveiliging komen deze uitgaven in aanmerking: de plaatsing van waterblussers met een additief van 6 kilogram of van polyvalente poederblussers van 6 kilogram; en de installatie van deuren met een brandweerstand van een halfuur tussen de garage en de woning, aan de binnenkant van de keuken, tussen het slaap- en woongedeelte en aan de binnenkant van het verwarmingslokaal.

Geven geen recht op een belastingvermindering: de plaatsing van een rookmelder of rookdetectiesysteem en het onderhoud van een alarmsysteem, waterblussers en poederblussers.

Technische voorwaarden

De werken voor inbraak- en brandbeveiliging hoeven niet te worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Het bedrijf dat een alarmsysteem plaatst, moet wel erkend zijn als beveiligingsonderneming. Voor alarmbeheer moet ze een vergunning hebben als alarmcentrale. Als u uw woning zelf tegen inbraak en brand hebt beveiligd, hebt u dus geen recht op de belastingvermindering.

Voor beveiligingssystemen aan deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters en keldergaten moet de aannemer bevestigen dat ze minimaal drie minuten weerstand bieden tegen inbraakpogingen met een schroevendraaier, een tang of een wig. Voor in-braakwerend glas moet hij bevestigen dat het materiaal minstens één gelaagde kant heeft en dat het voldoet aan de Europese norm EN356. De factuur — of de bijlage — die de aannemer uitreikt, moet de woning vermelden waaraan hij de werken uitvoert. Er moet ook een formule instaan die verwijst naar de toepasselijke wetsartikels.

Code 1383

Als u uitgaven doet om uw woning te beveiligen tegen inbraak en brand, moet u het bedrag van de belastingvermindering — en dus niet het bedrag van de uitgaven — vermelden in vak X van uw fiscale aangifte, onder code 1383. Hebt u bijvoorbeeld 2100 euro betaald voor een alarmsysteem, dan mag u 630 euro opgeven. Bent u getrouwd of woont u wettelijk samen, dan wordt de belastingvermindering evenredig verdeeld volgens het aandeel van elke partner in het gezamenlijke belastbare inkomen. U hoeft die verdeling niet zelf te maken. Dat doet de fiscus als u het totale bedrag vermeldt onder code 1383.

U doet er goed aan de volgende documenten ter beschikking van de fiscus te houden: de facturen met de verplichte vermeldingen, het betalingsbewijs van die facturen en het origineel of — voor een camerasysteem met een registratiesysteem — een kopie van het attest dat bewijst dat het camerasysteem is aangegeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

JOHAN STEENACKERS

Als u uw woning zelf tegen inbraak en brand hebt beveiligd, hebt u geen recht op een belastingvermindering.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content