De EU verdient geen sterke munt: ze heeft die zelfs niet nodig”

In het zakenkabinet van Trends geven zeven top-CEO’s als Vlaams en federaal schaduwminister om beurt hun visie op de sociaal-economische actualiteit.

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be.

VRIJDAG 10 juni

De federale ministerraad kent 1,18 miljoen euro toe aan het Museum van Europa, dat in 2007 de deuren opent in Brussel. Bedoeling is – nog meer dan vroeger – om de kloof tussen de burgers en de Europese instellingen te dichten.

Hugo Vandamme. “Pakweg 90 % van alle agendapunten die de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen bespreekt, heeft iets te maken met Europa. Het bedrijfsleven is gewend geraakt aan het feit dat bijna alles geregeld wordt vanuit Brussel. Maar in de pers is dat niet het geval, daar gaat de meeste aandacht nog steeds naar België en zijn regio’s. In het buitenland wordt er zelfs nog veel minder gerept over de Europese Unie. Waren er niet de figuren van Jean-Luc Dehaene of Mia De Vits om de lijsten bij de jongste Europese verkiezingen te trekken, dan zou er nauwelijks een letter over Europa geschreven zijn. De Europese Commissie is te veel op zichzelf gekeerd. Om de zes maanden moet een andere lidstaat het voorzitterschap van de Europese Raad waarnemen, alsof Europa tussen de soep en de patatten kan worden bestuurd. Hoe kunnen we de burger na het wegstemmen van de Europese grondwet door de Fransen en Nederlanders dichter bij de Europese Unie brengen? Ik vestig mijn hoop op de media: zij zullen meer en diepgaander over Europa moeten berichten.”

ZATERDAG 11 JUNI

In zijn toespraak voor het Congres beklemtoonde Alan Greenspan, voorzitter van de Federal Reserve, zijn vertrouwen in de verbetering van de Amerikaanse conjunctuur. De koers van de dollar steeg tegenover de euro, yen en sterling.

Vandamme. “De gewetenscrisis in Europa heeft ook zijn positieve kant. De euro is in waarde gedaald tegenover de dollar. De EU verdient geen sterke munt: ze heeft die zelfs niet nodig. Met uitzondering van petroleum, heeft de EU – net als de VS – op economisch vlak alles te bieden. De munt is hierbij een wapen geworden die ons handelsverkeer beïnvloedt. In de jaren negentig heeft de VS zich dankzij een lage dollarkoers kunnen herpakken. Er is een wereldwijde machtsstrijd aan de gang tussen de VS, China, India en Europa en de wisselkoers is daarbij een cruciaal element. Economen schatten de zaak verkeerd in: zij zien de sterkte van de euro in functie van sluitende budgettaire rekeningen of het evenwicht in het betalings- of handelsverkeer. Maar in de realiteit is de munt een middel geworden om de economie van de grote machtsblokken drijvend te houden.”

ZATERDAG 11 JUNI

Eén week voor de belangrijke Europese top van 16 en 17 juni neemt de spanning tussen de lidstaten toe om een compromis over de EU-begroting voor de periode 2007-2013 in de wacht te slepen.

Vandamme. “De Europese top in Brussel moet er eerst en vooral voor zorgen dat de werkgelegenheid in de EU verbetert door de flexibiliteit in de arbeidsmarkt te verhogen, meer arbeidsuren mogelijk te maken, de loonkosten te verlagen en de kosten van de overheid te verminderen. Het heeft geen zin om mensen een rad voor ogen te draaien en te boffen over of te speculeren op toekomstige groei van de Europese economie. Dat wakkert alleen maar de speculatie op de euro aan. De politici kunnen evenmin de koers van de euro openlijk doen zakken door de druk op de Europese Centrale Bank te verhogen. Dat zullen de centrale bankiers nooit toelaten. Ik pleit voor realiteitszin. Eerst en vooral werk maken van werkgelegenheid. Dat was ook de boodschap van de neen-stemmers in Frankrijk en Nederland.”

MAANDAG 13 JUNI

Vlaams minister voor Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) wil het aanbod van hogescholen en Centra voor Volwassenenopleiding beter op elkaar afstemmen. Hij wil de opleidingen voor volwassenen ook meer waardering geven in de Europese onderwijsruimte.

Vandamme. “Binnen tien jaar zal onze jeugd voor bijvoorbeeld een mastersopleiding Economie zich bijscholen in Bern, Bazel, Parijs of Londen. Onze universiteiten en hogescholen zullen zich moeten klaarstomen op die Europese competitie. Als Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke voorstellen lanceert voor de volwassenenopleiding en het hoger onderwijs, waarom dan niet meteen een nieuw financieringsmechanisme daaraan koppelen dat meer output en kwaliteit garandeert? Nu is de verdeling van het onderwijsgeld te veel toegespitst op enerzijds het type van universiteit en anderzijds het aantal studenten en de specifieke onderzoeksdossiers. Ik pleit voor meer concentratie van een beperkt aantal specialiteiten aan één bepaalde universiteit of hogeschool, waarbij je – zoals in de landbouw – expertisecentra met incentives afbouwt en andere doelbewust stimuleert. Universiteiten en hogescholen moeten ook meer geëvalueerd worden op het vlak van permanente vorming. Slechts op die manier kan de internationale concurrentiepositie van ons hoger onderwijs én van de arbeidsmarkt verder worden opgekrikt. “

P.D.

“Het bedrijfsleven is gewend geraakt aan het feit dat bijna alles geregeld wordt vanuit Brussel.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content