De digitale doorbraak

Een derde van alle telefoonabonnees heeft nog steeds geen toegang tot elektronisch bankieren en andere diensten met een toegevoegde waarde. Maar Belgacom probeert de achterstand in te lopen.

Sinds vorige zomer kunnen sommige telefoonabonnees tijdelijk hun telefoongesprekken laten doorschakelen naar hun kantoor of tweede woonplaats. Belgacom introduceerde daartoe de Comfort-diensten. Maar veel abonnees kunnen hiervan nog geen gebruik maken omdat ze op een te oude centrale zijn aangesloten. Ze kunnen zelfs de mogelijkheden voor telefonisch bankieren niet benutten.

OMSCHAKELING.

De voorbije vijftien jaar heeft de telefonie een grotere technische en culturele revolutie gekend dan de zestig jaar daarvoor. Dat heeft vooral te maken met de opkomst van de digitale systemen. In België begon de RTT in het begin van de jaren zeventig al op nationaal niveau met de omschakeling naar digitale netwerken. Eerst werd de transmissie-apparatuur omgeschakeld, later volgden de schakelaars of switches (d.i. de interne infrastructuur van de operator). En begin 1994 nam Belgacom een volledig euro-ISDN-netwerk in dienst.

Het ISDN-net legt een digitale verbinding van het privé-adres van de abonnee naar een centrale van hetzelfde type. Standaard ondersteunt deze verbinding twee kanalen die naast het stemgeluid ook gegevens met een snelheid van 64 kilobits per seconde kunnen overbrengen. Ter vergelijking : een gemiddelde modem ondersteunt een snelheid van 14,4 kilobits per seconde. De telefoonverbinding wordt in vergelijking met de analoge verbinding van weleer dus almaar sneller, krachtiger en efficiënter, zelfs als ze via de bestaande kabel van uw installatie verloopt. In België is volgens Belgacom het ISDN-netwerk voor 100 % potentieel toegankelijk via het netwerk. Een soelaas voor al degenen die hun bank nog steeds niet telefonisch kunnen bereiken, hoewel dit een eenvoudige bewerking is waarvoor niet eens een ISDN-aansluiting nodig is.

Dat dit nog niet voor iedereen mogelijk is, komt omdat er in België niet minder dan zeven types van centrales zijn. Tussen de oudste de elektromechanische en de modernste de digitale vinden we vijf types analoge centrales die geen enkele toegang tot de diensten met een toegevoegde waarde toelaten. En om het allemaal nog ingewikkelder te maken : ook één van de digitale centrales, de EWSD, ondersteunt de toegang tot het ISDN niet ! Belgacom vervangt wel geleidelijk de centrales, maar dat gebeurde jarenlang op basis van ouderdom en de datum van ingebruikname. Deze Fifo-techniek, ( First In First Out) leidde tot de ergste anomalieën. Terwijl de laars van Henegouwen genoot van het digitale neusje van de zalm, bleven inwoners van grote centra zoals Luik, Antwerpen of Brussel in het stenen tijdperk trappelen en verloor de RTT miljoenen omzet doordat ze haar diensten niet beschikbaar kon stellen.

Het is pas sinds Belgacom op de proppen kwam, dat naast de notie ouderdom ook de algemene inkomsten van de centrales een rol zijn gaan spelen in de moderniserings- en vervangingsstrategie voor centrales. Vandaag wordt het telefoonpark in België op ongeveer 5,2 miljoen toestellen geschat. Meer dan een derde is nog steeds aangesloten op analoge centrales (1,5 miljoen). Opmerkelijk is dat de grootste steden van het land nog altijd het slechtst zijn uitgerust.

NIEUWE DIENSTEN.

Voor de switching network-diensten van Belgacom is de implementatie van het digitale netwerk volledig gepland en in uitvoering. Voor het einde van het jaar zullen alle elektromechanische diensten verdwenen zijn, en tegen 2002 zullen alle 600 netwerken ( local central offices) ook digitaal zijn. Tenzij de nieuwe partners van Belgacom de beweging niet in een stroomversnelling willen brengen, is het evident dat de diensten die op het digitale net mogelijk zijn, even talrijk als rendabel zijn : voor het professioneel gebruik is er nood aan virtuele netwerken voor bedrijven of CTI ( Computer Telephony Integration), en voor de particulieren zijn er de 0800- en 0900-diensten, is er telefonisch bankieren, het antwoordapparaat en het geheel van diensten zoals die vervat zijn in de Comfort-diensten van Belgacom. In deze context zou Belgacom binnenkort ook de lancering van Comfort Plus aankondigen. Die stelt drie nieuwe diensten aan particulieren beschikbaar (eigenlijk gaat het om een uitbreiding van de Comfort-diensten die nu al beschikbaar zijn) : het doorschakelen van een oproep naar een nieuw extern nummer na een eerste ontvangst (een soort minitelefooncentrale), een gesprek met tegelijk drie gesprekspartners en de mogelijkheid van call hold, waardoor u afwisselend met twee verschillende gesprekspartners kunt praten zonder dat zij elkaar horen.

De RTT heeft lang geweigerd om nieuwe diensten aan de abonnees aan te bieden onder het mom dat ze ze niet aan iedereen konden aanbieden. Vandaag, door de perspectieven van technische en operationele concurrenten, ziet Belgacom zich genoodzaakt het roer om te gooien en vooruit te lopen op de vraag. Met het risico dat het bedrijf tijdelijk ruzie krijgt met zo’n 30 % van zijn klanten.

F.M.

DIGITALISERING VAN HET TELEFOONNET Vereiste om nieuwe diensten met een toegevoegde waarde te kunnen aanbieden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content