De ambtenaar, uw vriend

N orbert Van Hove, administrateur-generaal van de GOM West-Vlaanderen (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij), heeft nog slechts enkele maanden voor de boeg. Maar voor hij in oktober met pensioen gaat, zal ‘zijn’ GOM als eerste overheidsinstelling een Iso 9002-certificaat op haar hoed mogen steken, en dat stemt hem bijzonder tevreden: “Het is een welverdiende erkenning voor alle medewerkers.”

Van Hove onderstreept dat de GOM West-Vlaanderen en het daaraan verbonden Westvlaams Ekonomische Studiebureau ( WES) “altijd al voeling hebben gehad met de ondernemerswereld en dus als vanzelf streefden naar een bedrijfsefficiënte aanpak van de dossiers.” Hij betreurt dat de meeste administraties daar nog niet aan toe zijn: “Velen blijven vastgeroest in bureaucratische procedures en het gaat helaas van kwaad naar erger,” zegt hij. Dat is echter geen reden om te twijfelen aan het nut en de bestaansreden van de provinciale GOM’s. “Hier werken multidisciplinaire teams die dicht bij de bedrijven aanleunen en over aspecten als toelevering, milieu, zonevreemde bedrijven of ruimtelijke ordening in het algemeen toekomstgericht durven denken.”

Na zijn studies economie in Gent en een assistentschap bij professor André Vlerick doctoreerde Van Hove aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit bij Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen. In 1962 ging hij aan de slag bij de Westvlaamse Economische Raad, de voorloper van de GOM. In 1979 werd Norbert Van Hove topman van de GOM en het WES, waar hij meewerkte aan een hele reeks bedrijfsondersteunende initiatieven: de Bedrijvencentra voor starters, de incubatiecentra voor hightechbedrijven en sinds kort een aantal industriële clusters, zoals bijvoorbeeld de NV Kunststoffencluster, die deze week in Kortijk operationeel wordt en die een uitstraling zal hebben over de grenzen van West-Vlaanderen heen.

Van Hove noemt ook de voortrekkersrol van de GOM West-Vlaanderen bij het aantrekken van nieuwe activiteiten in de havens van Zeebrugge en Oostende en voor de luchthaven van Oostende. Hij wijst er verder op dat het studiebureau WES een Iso 9001-certificaat behaalde. Het WES wordt volledig gerund op commerciële basis, is gespecialiseerd in toerisme, milieuonderzoek, ruimtelijke ordening en algemeen economisch onderzoek en heeft in die disciplines al 1400 mensen uit de ontwikkelingslanden opgeleid.

Tot slot heeft Norbert Van Hove zelf een tiental wetenschappelijke werken op zijn naam. Vorig jaar verscheen Regional policy in European approach.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content