“Communicatie en governance gaan hand in hand”

© Trends
BNP Paribas Fortis
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

9 oktober 2017, 17:17 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 07:14

Familiale ondernemingen kunnen complexe structuren worden, zeker wanneer ze in een derde, vierde of latere generatie komen. De familiale aandeelhouders achter zo’n onderneming hebben dan, meer dan ooit, nood aan sterke communicatie. “Het is cruciaal om enerzijds de visie en de waarden van generatie op generatie door te geven maar anderzijds ook om de betrokkenheid bij het bedrijf en de verbondenheid onder de familieleden te versterken”, vertelt Nathalie van Ypersele, partner van akkanto.

Familiale ondernemingen zijn een belangrijke speler in onze economie. Vanuit hun ondernemende dynamiek en passie voor het eigen bedrijf groeien ze vaak uit tot succesvolle ondernemingen met een lange historiek. België telt tal van familiebedrijven die 100 jaar of meer bestaan. Nathalie van Ypersele: “Communicatie is belangrijk in elk bedrijf. Maar specifiek voor familiebedrijven is er toch de uitdaging om ook onder de familiale aandeelhouders voldoende te communiceren en daarvoor de nodige initiatieven te nemen.”

Interesse wekken bij de kinderen

Daar zijn verschillende redenen voor, weet de communicatie-experte. “Om te beginnen is er de wens van de familie om de onderneming als familiebedrijf te laten voortbestaan. Dat betekent dat je voldoende interesse moet wekken bij de kinderen, zodat zij zich betrokken voelen en eventueel later de onderneming willen overnemen. Dat geldt trouwens niet alleen voor grote structuren, maar ook voor kleinere kmo’s. Je wil vermijden dat een bedrijf plots zou ophouden te bestaan omdat de kinderen er geen interesse voor hebben.”

“Die interne communicatie onder de familiale aandeelhouders is ook belangrijk om je visie, missie en waarden door te geven. Dat is een verhaal dat moet blijven leven onder de aandeelhouders, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de langetermijnaansturing van het bedrijf”, legt van Ypersele uit. “Bovendien zien we dat door de snel evoluerende technologie ook familiale ondernemingen best om de drie à vijf jaar hun strategie tegen het licht houden. Ook daaromtrent is het zaak de familieleden goed te informeren. Alleen zo kom je tot een gedragen eigenaarsvisie.”

Interne communicatie onder de familiale aandeelhouders is belangrijk om je visie, missie en waarden door te geven.

Om die interne communicatie te structureren zijn er verschillende initiatieven mogelijk. Nathalie van Ypersele: “Wij raden altijd aan om een brede waaier aan activiteiten te ontwikkelen met bedrijfsbezoeken, opleidingen voor de jonge aandeelhouders (bij Guberna bijvoorbeeld), familiale bijeenkomsten, enzovoort. En dat hoeft niet altijd een strikte vergadering te zijn. Er mag ook wat ontspanning worden ingebouwd, zodat de familieleden er plezier aan beleven.”

Ambassadeurs van de familiale onderneming

Het resultaat van dergelijke initiatieven is meestal zeer positief, weet van Ypersele. “We merken dat het helpt om de cohesie onder de aandeelhouders te versterken. Zeker in langlevende bedrijven met neven en nichten die elkaar minder goed kennen, schept dat toch een sterkere band. En het leidt er ook toe dat mensen uit verschillende generaties een rol als ambassadeur van de familiale onderneming gaan opnemen. Zij belichamen de waarden en de visie, dragen die uit zowel in de familie als naar het bedrijf toe, en worden zo een verbindende factor.”

Dit raakt ook aan de essentie van familiale ondernemingen: hun sterke cultuur, passie en gedrevenheid voor het bedrijf. “Het gaat om inspireren en enthousiasmeren. Ik besef maar al te goed dat dit niet eenvoudig is. Zeker in familiale ondernemingen met een ruime aandeelhoudersfamilie vergt de interne communicatie veel inspanningen. Het is een werk van lange duur en van elke dag. Vaak is het dan aan te raden om de familie te laten ondersteunen door de communicatiedienst van het bedrijf zelf. Deze communiceert extern en intern (naar de medewerkers), maar kan ook een stuk van de communicatie naar de familiale stakeholders op zich nemen.”

Vaak is het aan te raden om de familie te laten ondersteunen door de communicatiedienst van het bedrijf zelf.

Ook hier wordt de link met governance snel duidelijk. Nathalie van Ypersele: “Om een open communicatie en interne cohesie tot stand te brengen heb je nood aan een goede governance en een goede structuur. Dat zijn de basisvoorwaarden. Een familiecharter dat de eigenaarsvisie en afspraken vastlegt, faciliteert de communicatie. En de communicatie zorgt dan weer voor een sterke betrokkenheid en verbondenheid. Ze houdt ook de dynamiek levend die in de eigenaarsvisie vervat zit en versterkt dus de familiale onderneming op lange termijn.”

Nathalie van Ypersele werkt als experte mee aan het Family Biz-platform van BNP Paribas Fortis, dat op woensdagavond 25 oktober wordt voorgesteld in Brussel. Meer informatie: www.bnpparibasfortis.be/familygovernance